Плетена Дамска Жилетка

Моделът на тази елегантна къса дамска жилетка е взет от списание „Вог“. Ако изплетете жилетката от плюш от натурален памук и вискозна коприна, тя може да стане част от официален комплект с рокля.

Размер: S(M,L,XL)   

Размери на готовото изделие:

Гръдна обиколка:91.5 ( 105.5, 112, 125.5 ) см

Дължина:43 ( 45.5, 48.5, 51) см

 

Материали:

6( 7, 7, 8) кълбета от по 50 гр/90 метра  фина вълна мерино в малинов цвят

Игли за плетене 6мм

Кукичка 6мм

Етаминена игла

Мостра:12 бр х 22 реда = 10 х 10 см гладка плетка

Видове плетки:

Гладка лицева плетка: Плетете лицеви бримки в лицевите редове и опаки бримки в опаките редове.

Ластик 2 х 2: *2 лиц. бр., 2 оп. бр.* повтаряйте до края на реда

Гръб: Нанижете 54(62,66,74) бримки и като започнете с 2 лиц.бр. плетете ластик 2 х 2 до височина на плетивото 15 см. Завършете на опак ред. Тогава продължете като плетете гладка лицева плетка равно до височина на плетивото 24 (25, 26.5, 28) см. Завършете на опак ред.

Оформяне на ръкавния отвор: Свийте на веднъж по  4(5, 5, 6) бримки в началото на следващите два реда. След това свивайте по 1 бримка от двете страни във всеки втори ред  2(3, 4, 4) пъти, докато останат  42( 46, 48, 54) бримки на реда. Продължете да плетете равно, докато височината на ръкавния отвор стане 19(20, 22, 23) см. Завършете на опак ред.

Оформяне на рамото и вратния отвор: Изплетете 13(15,  16, 19) лиц. бримки, завършете 16 бримки за вратния отвор на гърба и продължете да плетете лиц.бримки до края на реда. Прехвърлете останалите 13(15, 16, 19) бримки от всяка страна на допълнителни игли( или конци) за довършване на рамената.

Лява предница:нанижете 30(34,38,42) бримки и плетете равно ластик 2 х 2 до височина 15 см. Завършете на опак ред. Тогава продължете като плетете гладка лицева плетка равно до височина на плетивото 20 см. Завършете на опак ред.

Оформяне на деколтето и ръкавния отвор:

В следващия лицев ред свийте една бримка от към страната на деколтето и по същия начин във всеки втори ред 8(7, 8, 9) пъти. Продължете като свивате по този начин във всеки четвърти още 2(3, 3, 4) пъти.

Едновременно оформяйте и ръкавния отвор както на гърба и когато приключите с двете оформяния на иглата трябва да са останали 13( 15, 16, 19) бримки. Продължете да плетете равно, докато височината на ръкавния отвор стане равна на тази на гърба и прехвърлете бримките на допълнителна игла или конец.

Дясна предница:Плетете огледално на лявата предница.

Ръкави:Нанижете 42 бримки и изплетете равно 15 см ластик 2 х2 . Завършете на опак ред. Тогава продължете като плетете гладка лицева плетка равно до височина на плетивото 8 см. Завършете на опак ред.

Оформяне на ръкава: В следващия лицев ред наддайте по една бримка от двете страни и продължете да плетете като във всеки следващ шести(четвърти, втори, втори) ред наддавате по същия начин 1(2,3,5) пъти, докато бримките на реда станат: 46(48, 52, 54). Продължете да плетете равно докато височината на ръкава стане 25 см, като завършите на опак ред.

Оформяне горната част на ръкава: Свийте на веднъж по 4(5,5,6) бримки в началото на следващите два реда и продължете да плетете като свивате по 1 бримка от двете страни  във всеки втори ред 7(7,9,9) пъти. После свийте по две бримки в началото на следващите 4 реда и на края завършете на веднъж оставалите 16 бримки.

Яка:Нанижете 98(104, 110, 116) бримки и изплетете равно 3 реда ластик 2х2.

Оформяне на яката: Свийте по 1 бримка от двете страни на следващия ред и продължете да плетете ластика като свивате по същия начин във всеки четвърти ред 5 пъти. На иглата ще останат: 86(92, 98, 104) бримки. Тогава продължете да плетете равно, докато височината на яката стане 14 см. Завършете на опак ред всички бримки на веднъж.

Завършване:

1.Първо зашийте раменните шевове по метода на изплитане с трета игла за плетене. Нанижете бримките на рамото на едната предница и на  съответстващото рамо на гърба. Острите върхове на иглите трябва да сочат в една посока( на вън). Сложете гърба и предниците с лицевите страни навътре един срещу друга.фиг.1

Ако сте оставили дълги конци, когато сте свършили с изплитането на гърба и предниците, може да ги използвате за зашиването на рамената, ако –не, използвайте от останалата ви прежда. Хванете с лявата ръка двете части, които ще зашивате и с трета игла за плетене започнете да ги съединявате. Пъхнете третата игла едновременно в двете срещуположни бримки, омотайте конеца около върха на третата игла, изтеглете го през двете бримки и ги изплетете като една.фиг.2

След първото изплитане продължете така и с останалите две по две срещуположни бримки. След всяко такова изплитане върху третата игла ще се получават две бримки. С помощта на пръста или на едната от двете игли в ляво ги изплитайте като една и едва тогава пъхвайте третата игла в следващите две срещуположни бримки.фиг.3

2.Зашийте страничните шевове и прикачете ръкавите и яката.

3.Обплетете предниците и яката с рача стъпка с малка кукичка. Започнете от долния край на лявата предница, преминете по външните ръбове на яката и завършете в долния край на дясната предница. Работи се отляво на дясно и се получава красив, леко засукан заоблен ръб. Изделието е обърнато с лицевата страна напред. Наметнете преждата,  пъхнете куката от пред на вътре в следващата отдясно бримка, измъкната бримка заедно с тази, която е на куката се изплитат заедно. После куката се пъха в следващата от дясно бримка и т.н.

4.В последния горен ред на плетения ластик  на гърба и предницата прекарайте близък по цвят тънък ластик и го закрепете здраво в краищата. Това се прави, за да се запази линията на дрехата при носене.

5. Когато обплитате предниците на два см над ластика на дясната предница направете петелка(илик( за закопчаване и на края на срещуположното място на лявата предница пришийте подходящо красиво копче. Вместо това може да пришиете от двете страни подходящи по цвят сатенени панделки за връзване или да закопчавате жилетката с красива брошка.Плетена Жилетка за Момиче

Жилетката се плете като едно парче отгоре на долу и назад-напред, а ръкавите в кръг. Наддавките в кръглата платка се правят в редовете с дупчици. Може да изплетете жилетката едноцветна или да редувате различни цветове от една и съща по вид и дебелина прежда. Смяната на конеца правете в опакия ред следващ реда с дупчиците. Биетата за закопчаване на предниците се плетат с жартиерна плетка едновременно със самите  предници. Илиците върху бието на дясната предница се правят в една линия с редовете с дупчиците. Ръкавите се плетат в кръг с чорапени игли или с обръч с дължина 40 см.

 Обясненията се отнасят за размери: 2(4,6)години.

Размери на готовата жилетка(закопчана):

Гръдна обиколка:61(66,71) см

Дължина:33(38,43) см

Материали:

Прежда: 100 % вълна с дебелина 168 м/50 грама:3-4 кълбета червена, 1 кълбо цвят сьомга и1 кълбо бяла.

Обръч и 5 чорапени игли  с дебелина 3,75 мм(или къс обръч с диаметър 3,75 мм).

Мостра:18 бримки х 32 реда= 10 х 10 см гладка лицева плетка

Използвани плетки:

  1. Гладка лицева плетка: лицевите редове-лицеви бримки, опаките редове-опаки бримки
  2. Ластик на гърба и предниците :  I ред :*1л. бр.,1 оп.бр. *, повтаря се до края на реда ;  II ред: *1 оп.бр.,1 л.бр. *, повтаря се до края на реда
  3. Ластик на ръкавите: Всички редове: *1л. бр.,1 оп.бр. *, повтаря се до края на реда ;
  4. Чорапена плетка на ръкавите: Всички редове -  лицеви бримки
  5. Жартиерна плетка на биетата: всички редове –лицеви бримки

За да получите красиви ръбове на биетата прехвърляйте първата(крайна) бримка от реда върху иглата като лицева, но без да я изплитате и изплитайте последната(крайна) бримка на реда като опака.

Илиците оформяйте така: На маркираното място изплитайте: 1 лиц.бр., 1 наметка,1 свивка(две бримки изплетете заедно, 1 опака бр., която е и крайна бримка.

В зависимост от размера на жилетката броят на редовете гладка плетка между редовете с дупки е различен: за размер 2-10 реда, за размер 4-12 реда и за размер 6-14 реда.

Започнете като нанижете 56 (58, 62) бримки. В тях се включват и двете крайни бримки, които оформят ръбовете на биетата и 6 бримки за биетата.

Платка:
Нечетните редове са лицеви, четните-опаки.

1-и, 2-и  и 3-и ред: крайна бр., 3 лиц.бр.(за бието),лицеви бримки до последните 4, 3 лиц.бр. (за бието), 1 оп.бр.(кр.бр.)

4-и ред:кр.бр., 3 лиц.бр. (за бието), опаки бр. до последните 4, 3 лиц.бр. (за бието), 1 оп.бр.(кр.бр. ).

5-и ред: кр.бр., 3 лиц.бр. (за бието), лицеви бр. до последните 4, 3 лиц.бр. (за бието), 1 оп.бр.(кр.бр.)

6-и ред: кр.бр., 3 лиц.бр. (за бието), опаки бр. до последните 4, 3 лиц.бр. (за бието), 1 оп.бр.(кр.бр. )

За всички размери 7-и ред е първия ред, в който се правят дупчици.

I-и ред с дупчици: кр.бр., 3 лиц.бр. (за бието), 1 лиц.бр., *наметка, 2 лиц.бр. *, повторете от* до *  24 (25, 27) пъти, 1 лиц.бр., {1 лиц.бр., нам., свивка(2  бр. задно), 1 оп.бр.-изработване на илика},(кр.бр). Общо стават: 80 (83, 89) бримки.

8-и ред:кр.бр., 3 лиц.бр., опаки бримки до последните 4,3 лиц.бр., 1 оп.бр.-крайна.

Като повтаряте 5-и и 8-и ред 10 (12, 14)  пъти плетете до II-и ред, в който пак се правят дупчици.

II-и ред : кр.бр., 3 лиц.бр. (за бието), 1 лиц.бр., *наметка, 2 лиц.бр. *, повторете от* до *  36 (37, 40) пъти, 1 лиц.бр., {1 лиц.бр., нам., свивка(2  бр. задно), 1 оп.бр.-изработване на илика},(кр.бр). Общо стават: 116 (120, 129) бримки.

Изплетете още 10 (12, 14) реда като повтаряте 5-и и 6-и ред и преминете към плетене на третия ред с дупчици.

III-и ред с дупчици: кр.бр., 3 лиц.бр. (за бието), 1 лиц.бр., *наметка, 2 лиц.бр. *, повторете от* до *  54 (56, 60)пъти, 1 лиц.бр., {1 лиц.бр., нам., свивка(2  бр. задно), 1 оп.бр.-изработване на илика},(кр.бр). Общо стават: 170 (176, 189) бримки.

Сменете преждата и изплетете следващия ред така: кр.бр., 3 лиц.бр., опаки бримки до последните 4,3 лиц.бр., 1 оп.бр.-крайна

Изплетете още 10(12,14)реда като 5-и и 6-и ред  и преминете към изплитане на IV-ия ред с дупчици.

IV-и ред: кр.бр., 3 лиц.бр., * свивка-2 бр. заедно лицево, наметка, 1 лиц.бр. *- повторете от * до *  54 (56, 60) пъти, 1 лиц.бр., илик{   1 лиц.бр.,наметка, свивка, 1 оп.бр.}

В следващия ред сменете преждата и плетете така: кр.бр., 3 лиц.бр., опаки бримки до последните 4 бримки,3 лиц.бр., 1 оп.бр.-крайна.

Преминете към разделяне на бримките за ръкавите и тялото(предниците и гърба).

Следващ ред: 1 кр.бр., 29 (31, 32) лиц.бр., прехвърлете следващите 30 (30, 32) бр. на допълнителен конец или игла за единия  ръкав, наддадете(нанижете) 4 допълнителни бримки, изплетете 50 (52, 59) лиц.бр., прехвърлете следващите 30 (30, 32) бр. на допълнителен конец или игла, нанижете 4 допълнителни бримки, изплетете 29 (31, 32) лиц.бр., 1 оп.бр. Всичко на реда ще станат: 118 (124, 132) бримки.

Следващ ред:1 кр.бр., 3 лиц.бр.(за бие ), опаки бримки до последните четири, 3 лиц.бр.(за бие), 1 оп.бр.

Изплетете още 6 (8, 10) реда като 5 и 6 ред.

V-и ред с дупчици: 1 кр.бр., 3 лиц.бр.(бие), *свивка, наметка*, повторете от * до * още 55 (58, 62) пъти, {1 лиц.бр., нам., свивка- илик}, 1 оп.бр.

Следващ ред:сменете преждата:1 кр.бр., 3 лиц.бр.(за бие), плетете опаки бримки до последните четири, 3 лиц.бр.(за бие), 1 оп.бр.

Изплетете следващите 10 (12, 14) реда като 5-и  и 6-и ред.
Повторете V-ия ред с дупчици, следващия го опак ред   и следващите ги 10 (12, 14) реда още три пъти, като последния път вместо 10 (12, 14) реда изплетете.

После преминете към изплитане на 10 реда ластик 1х1 и завършете всички бримки на веднъж.

Ръкав:
Ако сте отделили бримките за ръкава на допълнителен конец, прехвърлете ги на чорапени игли или на къс обръч и извадете 4 допълнителни бримки под мишницата. Маркирайте началото на редовете. Изплетете общо 68 (84, 92)  равни реда чорапена плетка( всички бримки –лицеви), като след всеки 10 (12, 14)  реда изплитате по един ред с дупчици и съответния му опак ред както се плете V-ият ред с дупчици. Може да изплетете ръкавите и гладки. На края изплетете 10 реда ластик 1х1 и завършете.

Плетена Жилетка за Бебе

На схемата са дадени размерите на детайлите на жилетката за 3 месечно бебе, а в скоби за 6, 9, 12 и 18 месеца.

Размери на готовото изделие:

Гръдна обиколка( при закопчана жилетка):48 см( 53 см, 58 см, 64 см,69 см)

Дължина:27 см( 29 см, 32 см, 34 см, 37 см)

 Прежда:

2(3-3-3-4) гранчета по 100 gr (199м 1 гранче)

Обръч с дебелина: 4.50 mm

Прави игли за плетене: с дебелина 3.75 mm и 4.50 mm

3 копчета

Плетки:

  • Оризова плетка: 1-и ред:1 лиц.бр., 1 опак.бр., повтаря се до края на реда с нечетен брой бримки;  2-и ред: 1 лиц.бр., 1 опак.бр., повтаря се до края на реда с нечетен брой бримки
  • Ластик: 1-и ред:1 лиц.бр., 1 опак.бр., повтаря се до края на реда с нечетен брой бримки;  2-и ред: , 1 опак.бр., 1 лиц.бр., повтаря се до края на реда с нечетен брой бримки;
  • Гладка (лицева) плетка:Лицевите редове – само лицеви бримки, опаките редове –само опаки бримки.

 

Мостра:

-с игли 4,50 мм гладка и оризова плетка:20 бримки х  27 реда =10 х 10 см

-с игли 3,75 мм ластична плетка:28 бримки х 29 реда= 10 х 10 см

Жилетката се започва отдолу и се плете като едно цяло парче до подмишниците, където се разделя на 2 предници и гръб.

 

Тяло(заедно гръб и предница):

Нанижете на обръча 135(145-155-165-175) бримки и изплетете равно 5 см оризова плетка. След това продължете да плетете гладка плетка докато стигнете височина 14(15, 17, 17, 18, 19) см от началото и завършите на  опак ред. После се  преминава към разделяне на плетивото на  гръб и предници. Прехвърлете плетенето върху правите игли с дебелина 4,5 мм и в следващия лицев ред с правите игли изплетете 34(36-39-41-43) лицеви бримки, а останалите бримки оставете на обръча.

Дясна предница:Оформяне на ръкавния отвор:Свийте 3 бримки и плетете до края на бримките върху правата игла-31(33-36-38-40) бримки. Свийте два пъти по две бримки от към страната на ръкавния отвор и после свивайте по 1 бримка от същата страна в следващите 2(2-3-3-3) лицеви редове, докато останат 25(27-29-31-33)бримки. Тогава прехвърлете плетивото на прави игли с дебелина 3,75 мм и продължете като плетете вече ластична плетка: 1лиц.бр., 1 опак.бр. Продължете така, докато височината на ръкавната извивка стане 8(9, 10, 11, 13) см  като завършите на опак ред.

Оформяне на вратния отвор:Свийте на веднъж 6(5-7-6-5) бримки и изплетете останалите 19(22-22-25-28) бримки. Свийте  в следващите 4 реда на веднъж от към страната на деколтето: 4, 3, 2 и 1 бримки, докато останат 9(12-12-15-18)бримки на последния ред. Същевременно, когато ръкавната извивка достигне 10(11,13, 14,15) см, свийте в следващите 3 реда на веднъж по 3(4-4-5-6)бримки от към страната на ръкавната извивка за оформяне наклона на рамото.

Гръб:Присъединете конеца към бримките върху обръча и с права игла с дебелина 4,5 мм свийте на веднъж 3 бримки и плетете лицеви бримки, докато върху правата игла станат 64(70-74-80-86) бримки. Останалите бримки оставете върху обръча за по-нататъшно изплитане на лявата предница. Продължете да плетете гърба, като в следващия опак ред свиете на веднъж 3 бримки и останалите върху иглата 61(67-71-77-83) бримки изплетете като опаки. В следващите два реда свийте по две бримки от двете страни на гърба и продължете като във следващите 2(2-3-3-3) лицеви реда свивате по 1 бримка от двете страни, докато върху иглата  в последния опак ред останат 49(55-57-63-69) бримки. Тогава прехвърлете плетивото върху прави игли с дебелина 3,75 мм и плетете ластик докато височината на ръкавната извивка стане 8(9, 10, 11, 13) см  като завършите на опак ред.

Оформяне на раменния наклон на гърба: Във следващите шест реда свивайте на веднъж по: 3(4-4-5-6) бримки, докато върху иглата останат 31(31-33-33-33) бримки. На края ги завършете на веднъж.

Лява предница: Присъединете конеца към останалите върху обръча бримки. Преминете на плетене с правите игли с дебелина 4,5 мм и продължете да плетете лявата предница огледално на дясната.

Ръкави:

Маншет:Нанижете 6 бримки върху права игла с дебелина 4,5 мм. Плетете равно гладка плетка до височина 15 см, като завършите на опак ред. Скъсайте конеца. По дългия ръб  на полученото правоъгълно парче от лицевата му страна извадете 40(40-45-45-50)бримки и ги нанижете върху права игла с дебелина 4,5 мм. Върху тези бримки  плетете равно гладка лицева плетка  до височина  8(8,9,10,10) см , като завършите на опак ред.

Оформяне на горната част на ръкава:В следващите два реда свийте в началото им на веднъж по 3 бримки, така че върху иглата ще останат 34(34-39-39-44) бримки. Във всеки следващ 5(6-4-6-8) лицев ред свивайте от двете страни по 1 бримка. След това във всеки следващ  6(4-8-6-6) ред свивайте по 1 бримка от двете страни, като завършите на опакред с 12(14-15-15-16) бримки. В началото на следващите 2 реда свийте на веднъж по 4 бримки и на края свийте на веднъж останалите върху иглата 4(6-7-7-8) бримки.

Зашийте раменните и ръкавните шевове и прикачете ръкавите.

Бие на лявата предница: като започнете от вратната извивка върху права игла с дебелина 3,75 мм извадете и нанижете 41(47-53-59-65) бримки по целия ръб на лявата предница. Изплетете равно 2,5 см оризова плетка, като завършите на опак ред всички бримки на веднъж.

Бие на дясната предница:Извадете и нанижете бримки както при бието на лявата предница и когато изплетете 3 реда оризова плетка направете илиците за трите копчета. За да направите отвора на илика на отбелязаното място правете последователно: наметка и после изплитайте следващите две бримки заедно.Продължете оризовата плетка, докато височината стане 2,5 см и завършете бието.

Яка:От към опаката страна на ръба по вратния отвор, като започнете от края на лявата предница и стигнете до края на дясната извадете и нанижете 71(71-77-77-77) бримки върху права игла с дебелина 3,75 мм. Изплетете равно 6 см оризова плетка и на лицев ред завършете всички бримки на веднъж.

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting