РЕЗЕДАВА БЕБЕШКА ЖИЛЕТКА

Симпатична резедава жилетка за бебешоци, която лесно може да изплетете.

Обясненията и схемите дават възможност да се изплете жилетка за бебе и дете на възраст от 3 месеца до 4 години, като се спазват посочените за различните възрасти брой бримки и размери.

симпатична бебешка жилетка в резеда

Бебешка Жилетка с връзки:

 за дете на :3м  (6 м,12 м, 18 м, 2 г, 4 г)

Плете се отгоре надолу с  реглан ръкави.

Мерки на готовото изделие:

Гръдна обиколка: 50(52,56, 58,64,68)

Дължина: 26(30, 31, 33, 34, 38)

Материали:100% мерино с дебелина 123 м/56 грама в

количество:150(150,150,200,200,250) грама

Игли(обръч) за плетене: с дебелина 4мм , 60 см дълъг

:  с дебелина 3мм, 80 см дълъг

:  Чорапени игли: с дебелина 4мм и 3 мм

Мостра:чорапена плетка 10 х 10 см= 22 бр. х 32 реда

: ажурна плетка    10 х 10 см=23 бр. х 36 реда

 

Наддавка с наклон наляво: Мушнете лявата игла от пред назад под конеца, между последната бримка върху лявата игла и първата бримка върху дясната игла и изплетете една бримка от  задната страна на тази бримка. Така ще увеличите броят на бримките с още една нова бримка.

Наддавка с наклон надясно:Мушнете лявата игла отзад напред под конеца между последната бримка върху лявата игла и първата бримка върху дясната игла и изплетете една бримка от предната страна на тази бримка. Така ще увеличите броят на бримките с още една нова бримка.

Свивка с наклон надясно:Изплитат се две лицеви бримки заедно. Мушнете дясната игла във втората бримка върху лявата игла както се изплита лицева бримка и след това я промушете през първата бримка върху лявата игла. Прехвърлете конеца отгоре и го изтеглете през двете бримки и от тях ще получите  една бримка върху лявата игла. Така общият брой бримки ще се намали с една.

Свивка с наклон наляво:Преместете две бримки като ги обръщате, като че ли ще ги плетете лицево, но без да ги изплитате върху дясната игла. Върнете ги върху лявата игла в обърнато състояние. Промушете дясната игла в отзад в двете бримки както се плете лицева бримка. Прехвърлете конеца  и го изтеглете върху лявата игла. Така общият брой бримки ще се намали с една.

Ажурната плетка се плете като се  повтаря  модела върху 11+2 бримки. В нечетните редове се плетат само опакови бримки.

  2 ред [лицев]:  1лиц.бр., * 3 лиц.бр., свивка надясно, наметка, 1 лиц.бр., наметка, свивка наляво, 3 лиц.бр. * ,повтаряйте от * до * до края на реда, 1 лиц.бр..
4 ред  [лицев]:  1лиц.бр., * 2 лиц.бр., свивка надясно, наметка, 3 лиц.бр., наметка, свивка наляво, 2 лиц.бр. * ,повтаряйте от * до * до края на реда, 1 лиц.бр..

6 ред  [лицев]:  1лиц.бр., * 1 лиц.бр., свивка надясно, наметка, 5 лиц.бр., наметка, свивка наляво, 1 лиц.бр. * ,повтаряйте от * до * до края на реда, 1 лиц.бр..

8  ред  [лицев]: 1лиц.бр., * свивка надясно, наметка, 7 лиц.бр., наметка, свивка наляво, * ,повтаряйте от * до * до края на реда, 1 лиц.бр..

Изплитане на жилетката

На големия обръч нанижете 38[38, 38, 44, 46, 46] бримки. Жилетката се плете от горе на долу.
Оформяне на платката(общо предници, рамене и гръб):
Първи ред (опъков): 3 опак.бр., сложете маркер, 4[4, 4, 6, 6, 6] опак.бр., сложете маркер, 24[24, 24, 26, 28, 28] опак. бр., сложете маркер, 4[4, 4, 6, 6, 6] опак.бр., сложете маркер, 3 опак.бр..

Втори ред (с наддавки)(лицев): 1 лиц.бр.,1 бр. наддавка надясно, *лиц.бр. до последната бр. преди маркера, наметка, 2 лиц.бр., наметка*- повторете от* до*  4 пъти, лиц.бр. до последната бр. преди маркера, 1 бр. наддавка наляво, 1 лиц.бр.,. Общо увеличение в реда с 10 бримки.

Трети ред:всички бримки опакови.

Повторете 2-и  и  3-и ред още 5[5, 5, 6, 7, 7] пъти. Ще получите общо по 98[98, 98, 114, 126, 126] бримки.

Оформяне на реглана на ръкавите:
Следващ лицев ред( с наддавки): * [лиц.бр. до бримката преди маркера, наметка] *, повторете от * до *още 3 пъти, лиц.бр. до края на реда.- Общо увеличение на бримките в реда с 8 бр.

Следващ опаков ред: всички бримки опакови.

Повторете последните два реда още 6[7, 8, 7, 7, 9] пъти. Общият брой на бримките ще стане: 154[162, 170, 178, 190, 206] бр.

До тук общия брой на бримките в отделните части на жилетката е:

  • всяка предница-22[23, 24, 25, 27, 29] бр.
  • всеки ръкав-30[32, 34, 36, 38, 42] бр.
  • гръб-50[52, 54, 56, 60, 64] бр.

Разделяне на бримките за ръкавите и  общо за гърба и предниците(лицев ред): *плетете лиц.бр. до маркера, махнете маркера, прехвърлете следващите 30[32, 34, 36, 38, 42] бримки върху допълнителен конец, махнете маркера, наддайте по още 6[6, 8, 8, 10, 10] бримки*, повторете от * до * още веднъж, плетете лицеви бр. до края. На реда бримките ще станат общо 106[110, 118, 122, 134, 142] бр.

Следващ ред(опаков): плетете всичките 106[110, 118, 122, 134, 142] бр. опакови.

Продължете да плетете чорапена(права ) плетка до височина на плетивото,  измерена в центъра на гърба, съответно: 11[13,13,13,14,15) см от началото на плетивото. Завършете на опаков ред. Прехвърлете на по-големия обръч.

Следващ(лицев) ред с наддавки:

  • за размер 3 месеца: 2 лиц.бр., * наддавка надясно, 4 лиц.бр. *, повторете от * до * 10пъти, *  наддавка надясно, 3 лиц.бр. * ,повторете от * до * 7 пъти, * наддавка надясно, 4 лиц.бр. *, повторете от * до * 10пъти, наддавка надясно,3 лиц.бр.. Ще получите общо 134 бр.
  • за размер 6 месеца: 2 лиц.бр., * наддавка надясно, 3 лиц.бр. *, повторете от * до * 16пъти, *  наддавка надясно, 4 лиц.бр. * ,повторете от * до * 3 пъти, * наддавка надясно, 3 лиц.бр. *, повторете от * до * 15пъти, наддавка надясно,3 лиц.бр.. Ще получите общо 145 бр.
  • за размер 12 месеца: 3 лиц.бр., * наддавка надясно, 5 лиц.бр. *, повторете от * до * 4пъти, *  наддавка надясно, 4 лиц.бр. * ,повторете от * до * 18 пъти, * наддавка надясно, 5 лиц.бр. *, повторете от * до * 4 пъти, наддавка надясно,3 лиц.бр.. Ще получите общо 145 бр.
  • за размер 18 месеца: 2 лиц.бр., наддавка надясно, 4 лиц.бр. *, повторете от * до * 9пъти, *  наддавка надясно, 3 лиц.бр. * ,повторете от * до * 15 пъти, * наддавка надясно, 4 лиц.бр. *, повторете от * до * 9 пъти, наддавка надясно,3 лиц.бр.. Ще получите общо 156 бр.
  • за размер 2 години: 3 лиц.бр., * наддавка надясно, 4 лиц.бр. *, повторете   до последните 3 бримки, наддавка надясно,3 лиц.бр.. Ще получите общо 167 бр.
  • за размер 4 години: 3 лиц.бр., * наддавка надясно, 4 лиц.бр. *, повторете от * до *  16 пъти, * наддавка надясно, 3 лиц.бр. *, повторете от * до *  4 пъти, * наддавка надясно, 4 лиц.бр. *, повторете от * до *  15 пъти, наддавка надясно,3 лиц.бр.. Ще получите общо 178 бр.

Преминава се към изплитане правата част на жилетката, като се плете в лицевите редове ажурната плетка по схемата, а в опаковите редове само опакови бримки. За съответните  размери мотива на ажурната плетка  се повтаря по височина  : 5[6, 6, 7, 7, 8] пъти.

Бие отдолу на жилетката:
Довършете правата част на жилетката като с по-тънкия обръч изплетете 8 реда чорапена плетка. Завършете на опаков ред.

Следващ( лицев ред): изплетете 2[1, 1, 2, 1, 2] лицеви бримки, * 2 лиц.бр. заедно, наметка *, повтаряйте от * до * до последните 2 бримки на реда, 2 лиц. бримки. По този ред накрая се обръща подгъва.

Изплетете още 6 реда чорапена плетка и завършете всички бримки наведнъж  хлабаво.

Ръкави:

Прехвърлете бримките на единия ръкав от конеца върху по-дебелите чорапени игли. Започнете от средата  на наддадените в подмишниците преди нанизването на конеца 6[6, 8, 8, 10, 10] бримки. Плетете ръкавите в кръг чорапена плетка върху всичките 36[38, 42, 44, 48, 52] бримки до височина 10[11,11,13,14,16] см, измерена от центъра на подмишницата.

Бие на ръкавите:

Прехвърлете бримките на по-тънките чорапени куки  и изплетете 8 реда чорапена плетка, като завършите на опаков ред.

Следващ лицев ред( за обръщане): * 2 лиц.бр. заедно, наметка *, повтаряйте от * до * до края на реда.

Продължете с още 6 реда чорапена плетка и завършете всички бримки наведнъж хлабаво.

Завършване на жилетката: Обърнете  подгъвите след лицевия ред със свивките и наметките на ръкавите, гърба и предниците и ги зашийте със скрит бод от вътре.

Бие на предниците и около врата:

Като започнете от долния край на дясната предница изваждайте и  нанизвайте върху тънкия обръч по 2 лицеви бримки на всеки три реда от дясната предница, сложете маркер, продължете като изваждате по 3 лиц.бр. на всеки 4 реда от платката, сложете маркер ,из вадете по 1 бр. на всяка бримка от вратната обиколка, сложете маркер, продължете с по 3 лиц.бр. на всеки 4 реда от лявата страна на платката, сложете маркер и извадете по 2 лиц.бр. на всеки 3 реда от лявата предница до края и. После изплетете 7 реда жартиерна плетка (лицеви бримки и в лицевите и в опаковите редове).На местата, където са маркерите свивайте по 1 бримка през ред.

Аналогично по даденото описание може да изплетете и показаната на втората картинка жилетка със симпатични агънца. По желание може да ги плетете едновременно с основното изплитане на жилетката, или да я изплетете едноцветна и после да ги бродирате с полегат, кръстат или възлов бод с бяла и черна прежда по дадената схема.

симпатични бебешки жилетки с агънца

Таблица с размери на бебешки детски дрехи

Вижте още:

Бебешки жилетки

Плетена бебешка жилетка

Бебешки жилетка и шапка

Бебешки комплект за момиченце на 6-9 месеца

Плетена Жилетка за Бебе

Плетена Жилетка за Бебе

Плетен Комплект Жилетка и Пелена за Бебе

Плетен Комплект за бебе

Жилетка за тримесечно бебе

ДЕТСКА ПЛЕТЕНА ЖИЛЕТКА “ШИК“


Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting