Детска жилетка с жакардова плетка

За изработване на многоцветни плетива има три плетачески техники: интарзия, снети бримки (фалшив жакард) и жакардова техника.

  • Жакардовата техника на  плетене е традиционната техника  на изработване многоцветни, с повтарящи се дребни мотиви вълнени пуловери и жилетки в Норвегия и шетландските острови. Тя се разпространява нашироко по света и често е наричана на името на един от островите „Fair Isle” техника на плетене.
  • Макар, че цветовете в изделията може да достигнат дори до дванадесет, схемите на изграждане на фигурите са така конструирани, че в един ред се преплитат само по два цвята.
  • Плетивата се работят обикновено в гладка ( чорапена) плетка, като от опаката им страна се протяга конеца, който в момента не се плете. Това „удвояване” на преждата прави изработените в тази техника дрехи по-топли и меки. За да не се получи увисване на протегнатите от опаката страна конци, схемите, по които се образуват цветните фигури са направени така, че да няма повече от пет поредни бримки от един цвят, макар че при нужда протегнатия конец може да се „улови” и преплете с работния, без да се вижда от лицевата страна на плетивото.
  • Традиционните жакардови пуловери често изцяло са били плетени с три дълги двувърхи(чорапени) куки в кръг и после са срязвани на местата за ръкавните отвори. Сега пуловерите обикновено се изработват в кръг с обръч от горе на долу с кръгла платка, след която бримките се разделят за двата ръкава и за предницата и гърба, които се плетат заедно отново в кръг.
  • Най – трудното при жакардовата плетка е да се усвои равномерното изтегляне на свободния конец, за да се получи гладко, а не набрано плетиво. Преди да преминете към другия цвят, разпънете върху куката бримките изплетени с предходния цвят, за да изтеглите достатъчно дълго конеца от другия цвят. Така няма да се получат гънки на плетеното платно. Макар и правилно направено, протягането на конците от опаката страна свива плетивото и това трябва да се има пред вид при определянето на бримките за заплитане на изделието. Задължително трябва предварително да се изплете пробно парче- мостра и правилно да се изчислят бримките според конкретните размери.
  • Даденият по-долу модел на детска жилетка се изработва в два контрастни цвята. Плете се от долу на горе. Може да изберете и втората схема на жакардова плетка. Указаните на схемите участъци повтаряйте толкова пъти, колкото е необходимо,  за да достигнете нужните  размери  на плетивото.

КАК СЕ ПЛЕТЕ „ФАЛШИВ“  ЖАКАРД?

КАК СЕ ПЛЕТЕ ФАЛШИВ ЖАКАРД?

Техниката „ Фалшив жакард“ е прекрасна: от една страна дава възможност за образуване на дребни цветни фигури и от друга конецът се мени само в началото на реда и тези фигури се образуват за сметка на „снети“ бримки. В опаките редове снетите бримки пак се снемат/конеца е отпред/, а останалите се плетат опаки. Крайните бримки се плетат винаги, а при смяна на цвета се изплитат втори път с новия цвят.

Пример: Нанизали сме 20 бримки + 2 крайни с черния конец.

1 ред/ лицев/:-целият ред лицеви бримки с черния конец.

2 ред/опак/: всички бримки опаки с черния конец.

3 ред/Лицев/: присъединяваме светлия конец-изплитаме с него крайната и първата бримка и след това плетем по следната схема: *една бримка снемаме/конецът е отзад/, 3 бримки изплитаме лицеви*, повтаряме от * до * до края на реда. Фиг.1

4 ред/опак/: снетите бримки пак се снемат/конеца е отпред/, а останалите/светлите/ се плетат опаки.

5 ред/ Лицев/: *Присъединяваме черния конец и плетем 3 лицеви бримки с него, а една светла бримка снемаме*, продължаваме от *до * до края на реда. Фиг.2

6 ред/опак/: аналогично на 2 ред.

7 ред/лицев/: Целият ред плетем лицеви бримки с черния конец и фигурките вече се очертават. Фиг.3

8 ред/опак/:Всички бримки опаки с черния конец.

9 ред/лицев/: Присъединяваме светлия конец, изплитаме крайната и после* плетем 3 лицеви бримки с него, снемаме една бримка*,продължаваме от *до* до края на реда. Светлите бримки се появяват в шахматен рисунък на предишната серия. Фиг.4

10 ред/ опак/:аналогично на 4 ред.

11 ред/лицев/: аналогично на 5 ред и т.н.

 

Вижте още:

Плетена Жилетка за Момиче

Плетена Жилетка за Момче

Жилетка за 10-годишно момиче

Жилетка и шапка за момиче на 8 години

Зимни детски жилетка и пуловер

Жилетка за тримесечно бебе

ДЕТСКА ПЛЕТЕНА ЖИЛЕТКА “ШИК“

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting