Диабетици не отлагайте ваксинацията срещу COVID-19!

Хората със захарен диабет и затлъстяване да не отлагат ваксинацията срещу COVID-19!

Хората със захарен диабет тип 1 и тип 2 са по-застрашени от тежко боледуване при заразяване със SARS-CoV-2 в сравнение с останалата част от населението. Научните проучвания са категорични: при диабетиците с лош контрол на кръвната захар рискът от тежък COVID-19 и хоспитализация (включително налагаща интензивни грижи) е изключително висок. Пациентите с диабет често пъти имат придружаващите сърдечно-съдови заболявания, затлъстяване, усложнения като синдром на диабетното стъпало, увреждане на бъбреците, на очите и др. последици от диабета, които са предпоставка за по-тежко боледуване – често пъти изискващо болнично лечение. Оптималният гликемичен контрол е от изключително значение за по-добрия изход при боледуване от COVID-19.

Хората с тежко затлъстяване (ИТМ от 40 или повече) също попадат в рисковата група, при която вероятността от съпътстващи и последващи боледуването усложнения е по-голяма. По-висок е и рискът от хоспитализация и смърт.

Хора с болести на обмяната, в т. ч. с автоимунни тиреоидни заболявания и редките ендокринни болести, могат да намерят необходимата им информация за ваксините и ваксинацията срещу COVID-19 на сайта https://plusmen.bg

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting