Posts Tagged ‘обучение деца СОП’

Деца със специални образователни потребности

I. КАКВО СА СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ (СОП)? СОП могат да имат деца, които срещат различни затруднения в обучението си, поради: – Сензорни увреждания (нарушено зрение или увреден слух); – Физически увреждания – Умствена изостаналост; – Езикови-говорни нарушения; – Специфични обучителни трудности (специфични нарушения на ученето); – Емоционални и/или поведенчески проблеми; – Нарушения на общуването и [...]

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting