Posts Tagged ‘Примерна декларация от родител за детска градина’

Декларация за здравословно състояние на дете

Съгласно заповед № РД 09-307/03.02.2021 г. на министъра на образованието и науката,  отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование в детски градини и в училища на територията на Столична община са допустими по желание на родителите за периода: 03.02.2021 г. – 28.02.2021 г. Приложение: Заповед № РД09-307/03.02.2021 г. на министъра на образованието и науката. [...]

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting