Жилетка и Шапка за Бебе

Бебешки плетен комплект от жилетка и шапка

Моделът е класически- шапка и жилетка, изплетени с оризова плетка и украсени с фигурална плетка „Звезда”.

бебешки комплект шапка и жилетка с плетка"Звезда"

Необходими материали:

Игли и обръч с дължина 60 см : с диаметър 5 mm.

Прежда за бебешко плетиво с дебелина 100гр/166 м.: 2 (2, 2, 3) кълбета

Маркери , игла за зашиване и 7 (8, 8, 9) копчета.

Плътност на плетене: 17 бримки х 24 реда= 10 х 10 см

  1. Жилетката и шапката се плетат от горе на долу.
  2. Платката на жилетката се плете като едно цяло парче от врата до мишниците и тогава се разделя на две предници, гръб и ръкави.
  3. После гърба и предниците се плетат заедно до долния ръб, а ръкавите всеки по отделно от мишницата до края на маншета
  4. За да избегнете грешки може да поставите маркери между отделните лъчи на звездата на платката и да следите на всеки ред от платката да има по еднакъв брой бримки между маркерите.
  1. Шапката се плете от върха до долния ръб на ластика. Звездовидната фигура се изплита като се следи инструкцията. Лицевите редове се плетат от дясно на ляво, а опаките – от ляво на дясно.

Обясненията са за жилетка за  възраст 3 месеца, а в скобите са дадени инструкциите за възраст  б , 12 и 18 месеца. Обясненията за шапката са за възраст 3-6 месеца, а за възраст 12-18 месеца са дадени в скоби.
Гръдна обиколка на жилетката: 52 (57, 62, 67.5) cm в закопчано състояние

Обиколка на долния ръб(околожката) на шапката: 38 (45.5) cm леко опъната

Обозначения:

Л-лицева бримка

О-опака бримка

 Двойна свивка на ляво(2ЛС): Прехвърлете една бримка  като лицева без да я изплитате от лявата на дясната кука, изплетете следващите две заедно лицево, прекарайте прехвърлената бримка над бримката получена от двете изплетени заедно бримки.

Свивка на ляво(ЛС):Прехвърлете първата бримка от лявата върху дясната кука, като че ли я плетете лицево, но без да я изплитате. Прехвърлете по същия начин и втората бримка и тогава пъхнете лявата кука от ляво на дясно в предните стени на двете бримки и изплетете двете бримки  заедно от задната стена.

Свивка на дясно(ДС):Изплетете две бримки заедно като една лицева бримка.

Видове плетки:

Оризова плетка:

1 ред(ЛС): *1Л, 1О; повтаряйте от * до края на реда.

2 ред(ОС): *1О, 1Л; повтаряйте от * до края на реда.

Повтаряйте 1 и 2 редове.

Звездата на жилетката се състои от 7 лъча.

схема на плетката" Звезда" за комплект шапка и жилетка

Звезда /един лъч/:започва се с 4 бримки и се увеличават до 12.

Rед 1 (лицева страна): 1О, 1Л, нам., 1Л, нам., 1Л.

Rед 2:  5О, 1Л.

Rед 3: 1О, 5Л.

Rед 4: 5О, 1Л .

Rед 5: 1О, 2 Л, нам, 1 Л, нам, 2 Л.

Rед 6: 7О, 1 Л.

Rед 7: 1О, 7 Л.

Rед 8: 7О, 1 Л.

Rед 9: 1О, 3 Л, нам, 1 Л, нам, 3 Л.

Rед 10: 9О, 1 Л.

Rед 11: 1О, 9 Л.

Rед 12: 9О, 1 Л.

Rед 13: 1О, 4 Л, нам, 1 Л, нам, 4 Л.

Rед 14: 11О, 1 Л.

Rед 15: 1О, 11 Л.

Rед 16: 11О, 1 Л.

Rед 17: 1Л, нам, свивка на ляво, 7 Л, свивка на дясно, нам.

Rед 18: 11О, 1Л.

Rед 19: 1 Л, 1О, нам, ЛС, 5 Л, ДС, нам, 1О.

Rед 20: 1О, 1 Л, 7О, 1 Л, 1О, 1 Л.

Rед 21: 1 Л, 1О, 1 Л, нам, ЛС, 3 Л, ДС, нам, 1 Л, 1О.

Rед 22: 1О, 1 Л, 7О, 1 Л, 1О, 1 Л.

Rед 23: [1 Л, 1О] 2 пъти, нам, ЛС, 1 Л, ДС, нам, 1О, 1 Л, 1О.

Rед 24: [1О, 1 Л] 2 пъти, 3О, [1 Л, 1О] 2 пъти, 1 Л.

Rед 25: [1 Л, 1О] 2 пъти, 1 Л, нам, 2ЛС, нам, [1 Л, 1О] 2 пъти.

Rед 26: * 1О, 1 Л; повтаряйте от * до края на реда.

Жилетка

схема на формата и размерите на детайлите на бебешка жилетка "Звезда"

Нанижете  55 (59, 63, 67) бримки. Плетете с обръча назад-напред както с прави игли .

Ред 1 и 2: лицеви бримки.

Ред 3 (опака страна-прави се илик): 1Л, 2Л заедно, нам. (за илик), Л до края на реда.

Ред 4 и 5: лицеви бримки.

 Ред 6: 3Л, * 1О, 3Л; повт.от * до края на реда.

Ред 7:  4Л (бие), * 3О, 1Л; повт.от * до последните 3 бр.,  3Л (бие).

Започнете да плетете звездата:

Едновременно с лъчите на звездата плетете в левия и десния край по 3 лицеви бримки бие.

Ред1 (лицева страна): 3Л, маркер, плетете  Ред 1 от схемата върху 48 (52, 56, 60) бримки, маркер,1О  ,  3Л.

Ред 2: Л до маркера, преместете маркера, плетете следващия ред от схемата „звезда”до следващия маркер, преместете маркера, Л до края на реда.

Ред 3: Л до маркера, преместете маркера, плетете следващия ред от схемата до следващия маркер,преместете маркера 1О,3Л

Ред 4–7: Повторете последните два реда два пъти.

Ред 8 (опака страна-илик): 1Л, 2Л заедно, нам. (илик), 1Л, преместете маркера, плетете следващия ред от схемата до следващия маркер, преместете маркера, Л до края на реда.

Ред 9: Повторете Rед 3.

Ред 10–19: Повторете Редове 2 и 3 пет пъти.

Ред 20 (илик): Повторете Ред 8.

Ред 21–26: Повторете Редове 9 и 10 три пъти—общо:151 (163, 175, 187) бримки. Лъчите на звездата са завършени.
Като започнете с лицев ред плетете оризова плетка по целия ред като и по-нататък продължавате да плетете биетата на двете предници и да правите илик на всеки дванадесети ред от опаката страна , докато дължината на платката стане 14 (15, 16.5, 18) cm.
Разделяне на предници, гръб и ръкави:

Лицев разделящ ред:  3Л, 1О, плетете оризова плетка върху следващите 20 (22, 24, 26) бримки и преместете тези  24 (26, 28, 30) бримки на друг обръч (за лявата предница); плетете оризова плетка върху следващите 30 (32, 34, 36) бримки(за левия ръкав); преместете останалите 97 (105, 113, 121) бримки върху дълъг обръч (за гърба,десния ръкав и дясната предница).

Ляв ръкав:

Плетете само върху 30 (32, 34, 36) бримки за левия ръкав.

Изплетете 7 реда оризова плетка..

Намаляващ ред (лицева страна): 1Л, 2Л заедно(свивка на дясно), плетете оризова плетка до последните 3 бримки, (свивка на ляво), 1Л—28 (30, 32, 34) бримки.

Повторете последните 8 реда още 2 (2, 3, 3) пъти—24 (26, 26, 28) бримки ще останат.

Продължете да плетете равно оризова плетка, докато дължината на ръкава стане 12.5 (14, 15, 16.5) cm, като завършите на опак ред. На края изплетете 5 реда лицеви бримки по цялата дължина на редовете и от опаката страна завършете всички бримки на веднъж хлабаво като лицеви.

 

Десен ръкав

Обърнете плетивото с лицевата страна към Вас и изплетете оризова плетка върху първите 43 (47, 51, 55) бримки от дългия обръч, върху който има общо 97 (105, 113, 121) бримки (за гърба,десния ръкав и дясната предница). Прехвърлете изплетените 43 (47, 51, 55) бримки върху отделен по-къс обръч за гърба  продължете да плетете оризова плетка върху следващите 30 (32, 34, 36) бримки от големия обръч за десния ръкав по същия начин, както и левия ръкав.

 

Тяло- Гръб и предници- изплитат се заедно

С лицевата страна на плетивото към Вас плетете за дясната предница останалите върху дългия обръч 24 (26, 28, 30) бримки така: върху 20 (22, 24, 26) оризова плетка, 1О,3Л.

Следващ ред(опака страна):4Л, оризова плетка върху бримките на дясната предница, продължете с оризова плетка върху 43 (47, 51, 55) бримки(за гърба) от допълнителния обръч, продължете с оризова плетка върху първите 20 (22, 24, 26) бримки на лявата предница от допълнителния обръч и завършете с изплитане като лицеви на последните 4 бримки от него – общо за дясната предница заедно с бието, гърба и лявата предница заедно с бието се събират: 91 (99, 107, 115) бримки.Продължете да плетете по установения модел оризова плетка заедно с биетата в двата края върху цялото плетиво, като не пропускате в началото на всеки 12 ред от опаката страна да правите илик. Когато достигнете височина на плетивото 18(21.5, 22.5, 24) см приключете на опак ред. На края изплетете 5 реда лицеви бримки по цялата дължина на редовете и от опаката страна завършете всички бримки на веднъж хлабаво като лицеви.

Завършване:

Зашийте ръкавните шевове и копчетата на противоположната страна на илиците.

Шапка

Нанижете 6 (7) бримки.

Ред 1 (опака страна): лицеви бримки.

Ред 2: 1Л, *нам, 1Л; повтаряйте от * до края на реда —ще станат 11 (13) бримки.

Ред 3: лицеви бримки

Ред  4: Повторете Ред 2—ще станат 21 (25) бримки.

Ред  5: 1Л, *3О, 1Л; повтаряйте от * до края на реда.

Започнете плетка”Звезда”

Ред  1: Плетете ред 1 от схемата на плетка „Звезда” до последната бримка, 1О- ще станат всичко 31 (37) бримки.

Ред  2: 1Л, плетете следващия ред от схемата до края на реда.

Ред 3: Плетете следващия ред от схемата до последната бримка,1О. Повторете последните 2 реда, докато изплетете всички следващи редове от схемата на плетка „Звезда”. Ще завършите с общо 61 (73) бримки на опак ред.

Продължете да плетете  2.5 (5) cm оризова плетка равно по цялата дължина на редовете, като завършите на опак ред.

Изплетете 5 реда лицеви бримки и и от опаката страна завършете всички бримки на веднъж хлабаво като лицеви.

Завършване на шапката:

Зашийте страничния шев, наберете на двоен конец бримките на върха, стегнете го и пришийте конеца от вътрешната страна на шапката.

Таблица размери бебешки дрехи

Вижте още:

Плетена Жилетка за Бебе

Плетена Жилетка за Бебе

Плетен Комплект Жилетка и Пелена за Бебе

БЕБЕШКА ЖИЛЕТКА

Плетен Комплект за бебе

Бебешки комплект за момиченце на 6-9 месеца

Плетена Жилетка за Момиче

Плетена Жилетка за Момче

Жилетка за 10-годишно момиче

Жилетка и шапка за момиче на 8 години

Зимни детски жилетка и пуловер

 Бебешки жилетка и шапка

Бебешки жилетки

Плетена бебешка жилетка

Бебешки плетен комплект

Жилетка за тримесечно бебе

ДЕТСКА ПЛЕТЕНА ЖИЛЕТКА “ШИК“

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting