Зелени покриви

Зелените покриви не достигат енергийната ефективност на пасивните къщи, но са добро решение за намаляване на разходите за отопление и охлаждане, и подобряване на микроклимата в и около дома. Това са покриви на сгради, покрити изцяло или частично с почва и жива растителност, отглеждана върху водонепроницаема мембрана. Освен това те съдържат пластове за бариера на проникване надолу на корените на растенията и пластове с  дренажна и напоителна система.Покриването на покрива с контейнери с почва със засадени растения, не води до постигане на ефекта на изградения с всички необходими пластове зелен покрив.  Зелените покриви решават няколко задачи на сградите и градовете:

  • Абсорбира  и филтрира дъждовната или от снеготопенето вода.
  • Служи за отлична топлоизолация на дома ( намалява загубата на топлина през зимата с 26% и прекомерното нагряване на дома през лятото)
  •  Намалява ежедневния стрес  на обитателите и създава здравословна среда за живеене
  • Подобрява звукоизолацията на дома
  • Филтрира въздуха от газове и прахови частици
  • Намалява влиянието на ултравиолетовото излъчване
  •  Подобрява естетиката на околната градска  среда. Често такива покриви се изграждат върху непривлекателни архитектурни съоръжения като гаражи, подземни нива и др.

Зелените покриви  са един от пътищата за  понижаване на глобалното затопляне на планетата, тъй като в селище от сгради със зелени покриви средната температура на въздуха през лятото е по-ниска с до 7 градуса. Освен това зелените покриви поемат голяма част от водата при дъждовна буря и намаляват отрицателният им ефект върху околната среда и канализацията. През лятото 70-80% от покривната вода се задържа от зеления покрив, а през зимата около 25-40%. Голяма част от тази вода се връща обратно в атмосферата чрез изпарение и фотосинтеза. Според начина на изграждане има два вида зелени покриви: интензивни- с дебелина най-малко 12,8 см до 90 см, позволяващи да се садят разнообразни растения( дори храсти и дървета) и екстензивни- с дебелина от 2-о 12, 7 см за отглеждане само на тревисти  сухоустойчиви растения(може да е засят само с тлъстига или мъхове, или да е покрит с чимове с трева).  Интензивните покриви изискват подсилена конструкция на сградата, за да може да носи голямото тегло на пластовете, растенията и водата в почвата(390–730 kg/m2)    и се правят предимно плоски. Зеленият покрив намалява от 50 до 90 % разходите за отопление през зимата и охлаждане през лятото, когато са комбинирани със соларни панели и озеленени стени.

Зеленият покрив е сравнително скъпа инвестиция ( повишава цената на строителство с около 7 %), но изработен по правилата, той е дълготраен и вложените за изграждането му средства се възстановяват многократно. Зеленият покрив има по-дълъг живот от обикновения и не се нуждае от постоянно поддържане и ремонт. Пластовете на зеленият покрив предпазват покривната конструкция на сградите от периодично свиване и разширение и от прякото слънчево греене и механичното въздействие на вятъра и валежите, което е предпоставка за удължаване на живота и с десетки години. Зелените покриви могат да бъдат както плоски (най-често срещани), така и скатни. Скатни покриви, застлани с зелени чимове има в Северна Скандинавия от столетия. Германия е страната с най-много сгради със зелени покриви и утвърден стандарт за тяхното изграждане. Там традицията е почти стогодишна, но през седемдесетте години стъпва на основата на модерните технологии. Трайна става тенденцията в Канада такива покриви да се изграждат върху обществените сгради. От 2010 година в  Мелбърн, Австралия работят по държавна програма за широко изграждане на зелени покриви. Сградата на общината в Чикаго също има такъв покрив. В Ню Йорк има 50% намаление на данъците  за собствениците, които строят сгради със зелени покриви.

Вижте още:

Движението „Downshifting“

Пасивна къща

Екологични къщи

Къщи на мечтите

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting