Как да разберем, дали детето е обект на насилие

Разпознаване на физическото насилие

 • Физически индикатори:
 • Натъртени места
 • Насинени очи
 • Изгаряния на необичайни места, или с добре очертана форма
 • Случайните изгаряния обикновено са с неправилна форма
 • Следи от ухапване.
 • Вътрешните травми могат да предизвикат болка, треска, повръщане, безпокойство и затруднения при дишането;
 • Счупвания на кости
 • Травми по главата
 • Нелекувани травми
 • Поведенчески индикатори:
 •  Крайности в поведението – агресивност или пасивност;
 • Страх да се прибере вкъщи;
 • Празно или студено вторачване;
 • Отговарят едносрично на въпроси;
 • Прекалена отстъпчивост и оставяне без протест да се прави каквото и да било с него;
 • Детето играе агресивно, като често наранява връстниците си;
 • Имат лоша представа за себе си – смятат, че са заслужили насилието, понеже те самите са лошите.

Физически малтретираните деца често развиват следните симптоми и разстройства:

 • Тревожни разстройства

 

 • Увредено усещане за собствена ценност

 

 • Депресия и суицидно поведение

 

 • Увреден контрол над импулсите

 

 • Когнитивни задръжки и забавяне на развитието

 

Разпознаване на психическото  насилие

ПСИХИЧЕСКО НАСИЛИЕ

 • Всички действия, които могат да имат вредно въздействие  върху психичното здраве  и развитие на детето, като подценяване, подигравателно отношение, заплаха, дискриминация, отхвърляне или други форми на отрицателно отношение, както и неспособността на родителя, настойника и попечителя или на лицето, което полага грижи за детето, да осигури подходяща подкрепяща среда.
 • (Например: вербално насилие – обиди, негативни сравнения;непрекъснато критикуване;сплашване на детето, заплашването му; осмиване, иронизиране и непрекъснато подиграване с детето.)

Индикатори, които могат да насочат към възможно психическо насилие:

 • Детето може да се изолира или затвори в себе си;
 • Агресивно поведение и/или поведение, насочено към привличане на вниманието (напр. упорито непослушание, преднамерено цапане или подмокряне, агресивност към другите деца);
 • Нарушаване на модела на хранене и сън;
 • Избухвания и изблици;
 • Изоставане в развитието, регрес в поведението;
 • Бягства;
 • Нежелание и/или отказ за участие в заниманията в детската градина или в училище;
 • Загуба на доверие и ниска самооценка;
 • Злоупотреба с алкохол и медикаменти;
 • Самонараняване.

СЕКСУАЛНО НАСИЛИЕ

 • “Сексуалното насилие” е използването на детето за сексуално задоволяване.

 

 •  „Сексуална експлоатация на деца” – детска порнография, детска проституция и трафик на деца с цел използването им за порнография или проституция.

Сексуалното насилие може да включва:

 • Сексуален акт;

 

 • Изнасилване;

 

 • Докосване, галене или целуване на детето със сексуален характер и с цел сексуално задоволяване;

 

 • Детска порнография;

 

 • Детска проституция, която въвлича детето в сексуални действия с голям брой партньори, които плащат;

 

      Други.

Разпознаване на сексуалното насилие

 • Неудобство или трудност при вървене или седене;
 • Нежелание за преобличане
 • Натрапчивости за замърсеност, отбягване на банята, или обратно – непрекъснато миене или къпане;
 • Сексуални познания и/или поведение, които изглеждат необичайни за възрастта, сексуални игри с други деца;
 • Бягство, тревога, отчаяние;
 • Страх от определени възрастни, избягване на другите деца;
 • Инфантилно поведение;
 • Гняв, враждебност, агресия към възрастните и другите деца;
 • Влошаване на поведението и успеваемостта в детската градина или училището;
 • Избухвания; поведение, насочено към привличане на вниманието; развита фантазия, истерични изблици.

Вижте още:

Децата и насилието

Интернет и децата-Съвети за родители

Добрите родители винаги са бдителни

Грешките във възпитанието на децата

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting