КАК СЕ ПЛЕТЕ ЧОРАП С ДВА ОБРЪЧА ?

Лесно ще разберете как се плетат чорапи, ако имате пред вид частите на един плетен чорап:

части на плетения чорап

 

Традиционно чорапите се плетат с пет куки /чорапени/, но ако не се плете стегнато бримките често се изнизват и това бави и изнервя. Този недостатък се преодолява, ако се премине на метода на двата обръча. Много е прост и лесен и може да го използвате навсякъде, където до сега са ви били нужни петте чорапени игли напр. да плетете скиорски шапки и гети без  шев, ръкавици без пръсти или с един пръст, двойни зимни шалове, пуловери като едно парче или ажурни покривки/ мильо/.

 • За удобство използвайте два еднакви по дебелина, но различни по цвят обръча с по-къси съединителни корди.
 • При този метод  обръчите не се местят както петте куки, а се движи в кръг единствено работният конец.
 • Общият брой бримки, които трябва да са четно число, се разделят по-равно на двата обръча и всеки от тях плете само своята половина бримки. Тези бримки, които по традиционния метод се изпълняват с първата и втората чорапени куки, при новия метод се изпълняват с първия обръч, а тези, които се плетат с третата и четвъртата чорапени куки – с втория обръч.

изплитане на чорап с два обръча вместо с пет чорапени игли

Пример: Изплитане на чорап с два обръча -40 бримки

 1. Започваме като нанизваме 40 +1  бримки на единия обръч. Допълнителната бримка ни е необходима, за да образуваме кръга, а след първия ред плетем целия чорап с 40 бримки.
 2. На първия обръч оставяме 20 бримки, а на втория прехвърляме 21, като последната двадесет и първата бримка връщаме на първия обръч и я изплитаме заедно с първата бримка на този обръч и така затваряме кръга.фиг.1.
 3. Продължаваме като изплитаме 20 бримки ластик / 2 опаки бр.  Х 2 лицеви бр./  с първия обръч и след това също 20 бримки ластик с втория обръч. Така първия ред на чорапа е готов.
 4. Продължаваме да плетем така в кръг- с всеки обръч се плетат принадлежащите му бримки и ги редуваме докато достигнем желаната височина на горната част / голенището/ на чорапа.фиг.2.
 5. Изплетете след ластика 3-4 реда лицева плетка и преминете към изплитане на петата, като оставите втория обръч с принадлежащите му 20 бримки в покой и продължите да плетете петата само с първия като плетете прави редове: напред-назад.   Има различни способи за плетене на пета, но най- разпространена е петата състояща се от стени и долна подгъната вертикално част/ чашка/. Този вид пета е известна като холандска / права/ пета. Забележка:а/ за да се получи по-здрава и плътна петатаможе да вържете към конеца един кат видлон и да плетете така, докато приключите с изплитането на петата. По същия начин може да включите видлона и когато започнете да свивате за пръстите в края на стъпалото на чорапа. б/Плетете петата със свалени бримки:1-и ред/ лицева страна/: *1 бримка снемете без изплитане, 1 лицева  бримка; повтаряйте от * до края на  реда.2-и ред/ опака страна/: 1 бримка снемете без изплитане, опакови бримки до края на реда.

  Повтаряйте тези 2 реда, докато изплетете 32 (34, 34) реда за стените на  петата.

 6. Преминете към изплитане на подгънатата част/чашката/ на петата.фиг.4. Плете се с къси редове.
 7. Разделете двадесетте бримки на три части:6 бримки-първа странична част, 8 бримки-средна част и 6 бримки- втора странична част и изплетете прегъвката на петата, като изплитате последователно заедно с крайните бримки на средното парче най-вътрешните бримки от крайните парчета в ляво и в дясно, докато свършат бримките от двете странични части. Забележка: вържете и отрежете видлона, ако сте използвали такъв.фиг.4.
 8. След като завършите изплитането на прегъвката на петата, извадете от дясно и от ляво равно по толкова бримки, колкото са необходими, за да възстановите общия брой на бримките върху първия обръч / 20-21/ и продължете да плетете в кръг и с двата обръча, докато стигнете дължината на стъпалото, при която трябва да започнете да свивате за пръстите. За да не стане много широк чорапа, свийте бримките от разликата между наддадените и свитите от двете странични частти при изплитането на чашката на петата- „например 20 бр. – 12 бр.= 8 бр.“, т. е. на четири пъти от двете страни на долната част на стъпалото- в началото и в края изплетете по две бримки заедно. така ще се получи клин оформящ подема на стъпалото на крака.
 9. За да направите свивките за пръстите изплитайте заедно първите  и последните две бримки на всеки от обръчите, докато не останат по две бримки на всеки обръч, които на края се стягат заедно с конеца.фиг.5.

Предлагаме Ви  модел на плетка за изплитане на горната част на чорапите, която ги прави не само меки и еластични, но и изключително красиви:

Модел на плетка за чорапи

Описание на плетката:

1 ред: 3л. бр., 2 заедно лицево/свивка с наклон на дясно/, наметка, 1л. бр.

2 ред: 2л. бр., лицева свивка на дясно, наметка, 2л. бр.

3 ред: 1л. бр., лицева свивка на дясно, наметка, 3л. бр.

4 ред: лицева свивка на дясно, наметка, 4л. бр.

5 ред: 1л. бр., наметка, лицева свивка на ляво/ снемете първата бримка върху дясната игла без да я изплитате, изплетете следващата бримка лицево и я изтеглете през неизплетената/, 3л. бр.

6 ред: 2л. бр., наметка, лицева свивка на ляво, 2л. бр.

7 ред: 3л. бр., наметка, лицева свивка на ляво, 1л. бр.

8 ред: 4л. бр., наметка, лицева свивка на ляво.

Заб.: -л. бр.- лицева бримка

- Изплитане на лицева свивка на ляво:

Изплитане свивка с наклон на ляво


Вижте още:

Как да изплетем чорап с 2 игли

Плетени коледни чорапи на 1 кука

Вълнени чорапи от стария пуловер

Схема за изплитане на гети

Плетени терлици – мокасини

Как да ушием терлици?

 

 

 

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting