ЛЕСЕН И КРАСИВ ПУЛОВЕР ЗА МОМЧЕ

ЛЕСЕН И КРАСИВ ПУЛОВЕР ЗА МОМЧЕ

Размери на пуловера: 4 – 5 години (6 – 7 години; 8 – 9 години)

Гръдна обиколка= 64 (74, 86) см.

Дължина: 41 (43, 46) см.

ПЛЕТКИ:

I-ва Плетка-превит ластик (игли № 3): Лицева страна: 1 крайна, *1 лицева превита/кръстосана/, 1 опака*, повтаряйте от * до *, завършете с 1 лицева превита, 1 крайна.

Опака страна: : 1 крайна, *1  опака  превита/кръстосана/, 1 лицева *, повтаряйте от * до *, завършете с 1 опака превита, 1 крайна

II-а Плетка-основна (игли № 3,5): Плетете по схемата. Повтаряйте редовете от 1 до 28.

Плътност: II-а Плетка-основна (игли № 3,5): 25 бримки по 35 реда = 10 см х 10 см.

Описание на изплитането:

Гръб: на игли № 3 със зелената прежда наберете 75 (89, 103) бримки и изплетете 4 см ластик. След това с игли №3,5 продължете да плетете по II-я модел плетка по дадената схема, като прибавите равномерно в първия ред 7 бримки. Плетете така: 1 крайна бр.,  5 (6, 7) пъти модела по схемата и завършете с крайна бримка. На реда ще получите общо: 82 (96, 110) бримки.

Оформяне на ръкавния отвор: на височина 25 (26, 28) см от началото на плетивото завършете от двете страни във всеки втори ред  1 (2, 2) пъти по  3 бримки, 1 (1, 3)пъти по 2 бримки, 1 (2, 4) пъти по 1 бримка, ще получите 70 (76, 78) бримки на реда.

Скосяване на раменете: на височина 15 (16, 17) см от началото на ръкавния отвор завършете от двете страни във всеки втори ред 2 пъти 10 бримки (1 път 11 бримки + 1 път 12 бримки; 2 пъти 12 бримки).

Оформяне на вратния отвор: едновременно с началото на скосяването на раменете завършете на веднъж  средните 28 бримки и от двете страни във всеки втори ред още 1 път по1 бримка.

Предница: Плетете както гърба, но на височина 35 (37, 40) см от началото на плетивото започнете да оформяте вратния отвор така: завършете средните 10 бримки и от двете страни във всеки 2-и ред още 1път по 3 бримки, 2 пъти по 2 бримки, 1 път по 1 бримка и във всеки 4-и ред  още 2 пъти по 1 бримка. Скосяването за рамената направете на същата височина и по същия начин, както при гърба.

Ръкав: С игли № 3 наберете 40 (44, 48) бримки и изплетете  4 см ластик. Продължете с игли №3,5 като в първия ред равномерно прибавите 10 бримки. Плетете плетката по схемата, като разпределите модела на плетката като разпределите центъра му в средата на ръкава, получавате 50 (54, 58) бримки.

За страничното разширяване на ръкава от двете страни прибавете 11 пъти по 1 бримка, редувайки във всеки 6-и и 8-и ред (във всеки 8-и ред ; редувайки във всеки 8-и и 10-и ред ), получавате 72 (76, 80) бримки на последния ред.

За закръглението на ръкава на высочина 27 (29, 33) см от началото завършете от двете страни във всеки 2-и ред  1 път 3 бримки, 10 пъти 1 бримка (10 пъти 1 бримка; 12 пъти 1 бримка), във всеки 4-и ред  2 пъти по 1 бримка и през 2 реда още 1 път по 2 бримки. На височина 9 (9, 10) см свободно завършете останалите бримки на веднъж.

Сглобяване: изпълнете всички шевове.

Бие около врата: На обръч №3 нанижете със зелената прежда 74 бримки (от гърба извадете 26 бримки и от предницата  48 бримки) и изплетете 5 реда ластик с зеления цвят и 1 ред  с ягодовия цвят. След това завършете всички бримки хлабаво с ягодовия цвят. Прикачете ръкавите.

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting