МЪЖКА ПЛЕТЕНА ЖИЛЕТКА С ЦИП

1. Лесна за плетене, комфортна и красива мъжка жилетка, подходяща за всички възрасти.

мъжка жилетка с цип

Обясненията са за най-малкия размер ХS, а за размери: S, M, L  и XL са дадени в скоби.

Размери на готовото изделие:

Гръдна обиколка( със закопчан цип): 92, (100, 112, 124, 132) см

Дължина: 69, (70, 71,72, 74) см

Материали: 8(9-10-11-12) гранчета ПРЕЖДА 100гр/187 m

Прави игли за плетене: 4.50 mm и 5.00 mm и обръч със същата дебелина

Кукичка с дебелина: 5.00 mm

4 маркера

 

Цип-разделящ се, с дължина според размера на жилетката.

 

Плътност на плетене: 19 бр. х  30 реда = 10 х 10 см

Съкращения: Л-лицева бримка, О-опака бримка, ЛС-лицева страна, ОС-опака страна

 

Плетки:

плетка

  • Основна плетка: пречупен(прекъснат) ластик:

Първи ред:1Л, *1О,1Л, повтаряйте от * до края на реда

Втори ред: Всички бримки опаки.

Първи и втори ред се повтарят до края на плетивото.

  • Коси-моделът се оформя върху 16 бримки и 12 реда

Редове 1, 3, 7 и 9(ЛС): 2О, 12Л,2О.

Редове 2 и всички опаки редове: 2Л, 12О, 2Л.

Ред 5(ОС): 2О, прехвърлете 4 бримки на обръч и ги дръжте отзад, 4Л,  изплетете 4Л от обръча, 4Л, 2О.

Ред 11(ЛС): 2О,4Л, прехвърлете 4 бримки на обръч и ги дръжте отпред,4Л,4Л от обръча,2О.

Ред 12: Повторете ред 2.

Повтаряйте тези 12 реда до края на плетивото.

схема на размерите и детайлите

Гръб

 

Нанижете на иглите 4.5мм 106(118-130-142-154) бримки и плетете ластик 2Л, 2О до височина 7.5 см, като завършите на лицев ред. Прехвърлете плетивото на куки 5 мм и изплетете един ред с опаки бримки, като равномерно свиете 7(7-11-15-15) бримки. Ще останат: 99(111-119-127-139) общо на реда.

В следващия лицев ред заложете плетките по модела: Върху 23(29-33-37-43)бримки плетете 1Л, *1О,1Л, повтаряйте от *,сложете маркер, 2О, 12Л,2О, маркер, 1Л, *1О,1Л, повтаряйте от * върху 21 бримки, маркер, 2О, 12Л,2О, маркер, 1Л, *1О,1Л, повтаряйте от * до края на реда.

Следващ опак ред: 23(29-33-37-43) О,маркер,2Л, 12О, 2Л,маркер, 21О,маркер, 2Л, 12О, 2Л,маркер,опаки бримки до края на реда.

Продължете да плетете равно, като редувате съответните редове на пречупения ластик със съответните редове на косите, докато плетивото достигне на височина 43.5 см от началото, като завършите на опак ред.

Оформяне на ръкавния отвор:

Свийте(завършете) наведнъж по 3(4-5-5-6) бримки в началото на следващите два реда- ще останат: 93(103-109-117-127)бримки. Продължете да свивате по 1 бримка от двете страни в следващите 2(3-4-5-8) опаки редове- ще останат: 89(97-101-107-111) бримки. Тогава продължете да плетете равно, докато височината на ръкавния отвор стане 23(24,25,26,28) см.Завършете на опак ред.

Оформяне на рамената: Завършете на веднъж 6(8-8-9-11) бримки в началото на следващите два реда. После завършете на веднъж по 7(8-9-10-10бримки бримки в началото на следващите 4 реда и накрая завършете на веднъж останалите 49 бримки.

 

Лява предница

На игли 4.5 мм нанижете 54(62-66-70-78) бримки и изплетете ластик 2Л,2О на височина 7.5 мм. Завършете на лицев ред. В следващия опак ред плетете само опаки бримки с игли 5 мм и свийте равномерно 3(5-5-5-7) бримки-ще станат общо: 51(57-61-65-71) бримки.

В следващия лицев ред заложете плетките по модела:плетете 1ред от пречупения ластик върху  23(29-33-37-43 бримки,маркер, плетете 1 ред от модела на косите върху 16 бримки, маркер, плетете 1ред от пречупения ластик върху  11 бримки и завършете с1 опака бримка.

В следващия опак ред: 1О, плетете втори ред от плетката пречупен ластик до първия маркер, плетете 2 ред от модела на косите върху 16 бримки до следващия маркер, плетете 2 ред на пречупения ластик до края на реда.

Продължете да плетете по моделите на плетките равно, докато височината на плетивото стане 43.5 см от началото, като завършите на опак ред.

Оформяне на ръкавния отвор:

Свийте(завършете) наведнъж по 3(4-5-5-6) бримки в началото на следващия ред и плетете до края- ще останат: 48(53-56-60-65)бримки. Продължете да свивате по 1 бримка от страната на ръкавния отвор в следващите 2(3-4-5-8) опаки редове- ще останат: 46(50-52-55-57) бримки. Тогава продължете да плетете равно, докато височината на ръкавния отвор стане 15(17,18,19,20) см.Завършете на лицев ред.

Оформяне на вратния отвор(опак ред):

Завършете на веднъж 10 бримки и плетете до края на реда-48(53-56-60-65) бримки. Свивайте по 1 бримка от към страната на вратния отвор в следващите 16 реда. Когато височината на ръкавния отвор стане 20(22,23,24,25) см, завършете на опак ред.

Оформяне на рамото:

После завършете на веднъж 6(8-8-9-11) бримки един път от страна на ръкавния отвор и после два пъти по 7(8-9-10-10) бримки за оформяне на рамото.

 

Дясна предница

На игли 4.5 мм нанижете 54(62-66-70-78) бримки и изплетете ластик 2Л,2О на височина 7.5 мм. Завършете на лицев ред. В следващия опак ред плетете само опаки бримки с игли 5 мм и свийте равномерно 3(5-5-5-7) бримки-ще станат общо: 51(57-61-65-71) бримки.

В следващия лицев ред заложете плетките по модела:Лицев ред:  1О, плетете 1 ред на плетката пресечен ластик върху 11 бримки, сложете маркер, плетете 1 ред на плетката с косите върху  16 бримки, сложете маркер, плетете плетката пресечен ластик до края на реда.

Продължете да плетете както лявата предница, но оформянето на ръкавния и вратния отвор и раменете правете огледално на нея.

Ръкав

На игли 4.5 мм нанижете 62 бримки и изплетете 7.5 см ластик 2Л,2О, като завършите на лицев ред.Преминете на игли 5 мм и изплетете един ред само с опаки бримки, като равномерно свиете 4 бримки-ще останат 58 бримки.

Заложете плетките по модела в следващия лицев ред:  Плетете 1 ред на пресечения ластик върху 21 бримки, сложете маркер, плетете ред 1 на плетката с косите върху 16 бримки, маркер, плетете 1 ред на пресечения ластик до края на реда.

Следващ опак ред: Плетете 2 ред на пресечения ластик до първия маркер, плетете ред 2 на плетката с косите до следващия маркер, плетете 2 ред на пресечения ластик до края на реда. Продължете да плетете следващия ред по модела на плетките, като наддадете по 1 бримка от двете му страни и продължите да наддавате на всеки 6(4,3,2,1) см още 6(9-11-14-16) пъти, а после във всеки лицев ред 6(4-2-4-0) пъти и завършите на опак ред с 72(78-82-88-92) бримки общо.Продължете да плетете равно, докато дължината на ръкава стане общо 50.5 см, като завършите на опак ред.

Оформяне горната част на ръкава:Завършете на веднъж по 3(4-5-5-6) бримки в началото на следващите два реда-остават 66(70-72-78-80) бримки. Продължете да свивате по 1 бримка от двете страни във всеки четвърти ред 8(9-10-9-11) пъти, после във всеки лицев ред 6(4-2-4-0) пъти, като завършите на опак ред с 38(44-48-52-58) бримки. Тогава завършете по три бримки на веднъж в началото на следващите два реда и на края завършете на веднъж останалите 32(38-42-46-52) бримки.

Завършване

Зашийте раменните шевове.

Бие около врата:  С игли 4.5мм от към лицевата страна на жилетката, като започнете от ръба на  дясната предница извадете като лицеви 26 бримки около дясната предница, 30 бримки около гърба и 26 бримки около лявата предница- всичко– 82 бр.  Изплетете 4 см ластик :2Л,2О, като завършите на опак ред. Завършете всички бримки на веднъж хлабаво. Прикачете ръкавите, зашийте страничните и ръкавните шевове.

Бие на лявата предница:От към лицевата страна на жилетката с малка кукичка, като започнете от долу обплетете от ляво на дясно със стълбчета без наметка (рача стъпка) ръба на предницата до края на бието около врата. 

Бие на дясната предница:  Като започнете от горния край на околовратното бие по същия начин с рача стъпка обплетете до долния край ръба на дясната предница.

Зашийте ципа, като подгънете и подшиете двата върха от опаката страна на предниците.

2. Като се ръководите по размерите на детайлите в схемите за горната жилетка, няма да Ви е трудно да реализирате и следващите  модели:

мъжка жилетка с цип 2

мъжка жилетка с цип3

плетки жилетка3

 Вижте още:

Плетена Мъжка Жилетка

Мъжка плетена жилетка


Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting