16 Народни Игри – Залъгалки за Деца до 3 Години

От край време сред българския народ са се утвърдили игри с римувани стихчета-залъгалки за малките деца. Те се произнасят с напевен глас и удължаване на гласните звуци и ритмични движения в унисон със стихчетата. Тъй като в патриархалното българско семейство децата са били бавени предимно от бабите, то думата „баба” често се споменава в тях. Тези наивни на пръв поглед по съдържание забавления имат голямо положително значение за развитието на детето от 1 до 3 години, като развиват неговите внимание  и концентрация , реч  и памет и имитирайки движенията на възрастния- детската фина моторика. Колкото по-голямо е детето, толкова по-активна е ролята му в тези игри. Същевременно нежния физически контакт между детето и възрастния по време на играта укрепва емоционалната връзка между тях. Ето някои от най-популярните игри-залъгалки за забавление на малките деца:

Пляс, пляс, ръчички

/Хващаме двете ръце на детето и ги пляскаме една в друга, като продължаваме да повтарям евъзгласа:

Пляс, пляс, ръчички!

Играта е подходяща за деца над 4 месеца.

 

БУБА ЛАЗИ

Буба лази.

Буба лази.

/С пръсти се лази по телцето

на детето, но така че то да ги вижда./

Къде да влезе?

Тука, тука,

тука  ще влезе.

/Детето се погъделичква леко

на мястото, където са стигнали

пръстите на възрастния./

Играта е подходяща за деца над 4 месеца.

 

Вариант на играта”Буба лази” е следната:

КУКУЛЯЗА, ЛЯЗА

Кукуляза, ляза,

Кукуляза, ляза

по краченце,

по ръчичка,

по вратленце,

по главичка.

/С пръсти „лазим” по съответните органи на  детето/.

Кукуляза, ляза,

ето тука, тука ще вляза.

/Пръстите се мушват под гушката и леко я гъделичкаме/.

Играта е подходяща за деца над 4 месеца.

Хвър, хвър, вранке
/Ръчичката на детето се обръща с дланта надолу и с два пръста леко я хващаме за кожата с нашата ръка. Втората ръчичка на детето поставяме над нашата, така че то да хване с пръстчета обратната страна на нашата длан. Най-накрая по същия начин захващаме от горе втората ръчичка на детето. Като движим нагоре-надолу заедно наредените вертикално ръце, започваме да припяваме:

Хвър, хвър вранке,
къде си  ходила?
На попа на гости.
Какво ти даде попа?
Даде ми копче-

от фасула бобче.

Хвърррр.

/Пускаме ръцете и ги издигаме изведнъж и ги издигаме  нагоре, като излитащи птици/

Играта е подходяща за деца над 6 месеца, защото детето трябва да може да седи самостоятелно.

 


Имала баба къщичка

Имала баба къщичка.

Помела баба дворчето.

/детето се милва по косичката./

Измазала баба таванчето.

/детето се милва по челцето /

Измазала баба стеничките.

/детето се милва по бузките/.

Измазала баба пода.

/детето се милва по брадичката/.

Измила баба прозорците.

 / детето се милва около очичките. /

Затворила баба вратичката.

/с пръсти събираме двете устни на детето. /

Врътнала баба ключето.

/имитираме завъртане на нослето/

И  по пътечката, по пътечката

отишла  баба на пазар.

/спускаме ръка по шийката на детето./

Играта е подходяща за деца над 6 месеца.

 

БУБОЛЕЧКА КЛЕЧКА

Стъпила буболечка

върху суха клечка,

свила си крилцата,

страх я от децата,

че им светят очичките,

/Сочат се с пръст очите на детето./

че им пипат ръчичките.

/Хващат се двете ръчички на детето./

Играта е подходяща за деца над 6 месеца.

 

Ръчички

Аз си имам две ръчички

и двете са мънички.

/Хващат се двете ръчички на детето и се обръщат с дланите нагоре/.

С едно пръстче,

две, три, четири, пет.

/Посочват се пръстчетата едно по едно/.

Сладки като мед.

/Пръстчетата се събират заедно и ръчичката се целува/.

Играта е подходяща за деца над 6 месеца.


Троп, троп, краченца

– Троп, троп, краченца.

-Троп, троп, краченца,

къде сте ходили?

– На баба на гости.

– Какво ви даде баба?

– Даде ни баба парица,

за да си купим халвица.

/Хващаме крачетата на детето, независимо дали е легнало или седи в скута ни, и  имитираме тропкане с тях./

Играта е подходяща за деца над 6 месеца.

 

Ей, ръчички

Ей ръчички!
Ей ръчички, ей ги две —
те ме слушат най-добре.

/Хващат се двете ръчички на детето/.

Едната мие другата,

/Като държим ръцете на детето, имитираме миене на двете ръце/

а пък двете-лицето.

/С двете ръце на детето имитираме миене на лицето/.

Таз ръка е дясната,
а пък тази лявата.

/Хващат се последователно дясната и лявата ръка./
Цапа-цапа ръчички,
тупа-тупа мънички.

/Двете ръчички пляскат една в друга/.

Играта е подходяща за деца над 8 месеца.


ВАРИЛА БАБА КАШИЧКА

Варила баба кашичка.

Бъркала – варила.

Бъркала – варила.

Накрая я сварила.

/Правим   с показалец кръгови

движения върху дланта на детето./

На палчето дала,

че донесло дървата.

/Палчето се свива./

На показалчето дала,

че донесло водата.

/Показалчето се свива./

На средното дала,

че донесло брашното.

/Средното пръстче  се свива./

И на безименното дала,

че запалило огъня.

/Безименното пръстче се свива./

За най-малкото-кутрето,

нищо не останало.

/Посочва се кутрето/

Разплакало се кутрето.

Плакало – вървяло.

Плакало – вървяло.

/Движим показалеца и средния си пръст като ходещ човек нагоре по детето./

Ей тука, тука се свряло.

/Скриваме пръстите си с леко гъделичкане под гушката на детето./

Играта е подходяща за деца над 8 месеца.

 Играта „Варила баба кашичка”  има и вариант „Варило мишленце кашичка”,

 

Варило мишленце кашичка

Варило мишленце кашичка.

Бъркало, бъркало, бъркало…

Накрая я сварило.

/Правим   с показалец кръгови

движения върху дланта на детето./

Далo на това мишле,

че донесло водата.

/Палчето се свива./

Дало на другото мишле,

че донесло брашното.

/Показалчето се свива./

И на това, че запалило огъня.

/Средното се свива./

И на четвъртото мишле,

че донесло дръвчета.

/Безименното пръстче се свива./

Но на най-малкото мишле

нищо не дало.

/Посочва се кутрето/

Защото то нито вода носило,

нито дърва носило, с нищо не помагало.

Разплакало се мишлето.

Плакало и вървяло

Плакало и вървяло.

/Движим показалеца и средния си пръст като ходещ човек нагоре по детето./

И се скрило ето тук.

/Скриваме пръстите си с леко гъделичкане под гушката на детето./

Играта е подходяща за деца над 8 месеца.

 

ДРУС, ДРУС, КОНЧЕ

Друс, друс, конче

близко ли е лонче?

-Ни е близко, ни далеч

Тичай, конче, веч!

Конче рече: троп, троп!

Дончо рече: хоп, хоп!

/Детето се взема на колене и се друса в такт със стихчето, като при последната строфа се подхърля по-нависоко./

Играта е подходяща за деца над 8 месеца.

 

Кукувица кука
Кукувица кука
на зелена бука:
– Нека вали дъжд
да се роди ръж!

/Детето сеслага на коленете и се  друса в такт, ако е по-голямои стои на крачетата си, му се помага само да се подрусва изправено/.

Да ям, да ям –
да стана голям!

/Двете ръце на детето с наша помощ или самостоятелн, ако е по-голямо се вдигат изправени над главата му./

Играта е подходяща за деца над 8 месеца.

 

БАБА МЕЦА ОТ МЕДЕЦА

Баба Меца  от медеца

лапа с лапа и се цапа.

По-добро ни е детето

има кърпа на вратлето

и с лъжица във ръчица

сърба супа от паница.

/Стихотворението се казва напевно по време на хранене на детето, като думата „супа”, се заменя с „каша”, „кремче”, „пюре” и т.н./

Играта е подходяща за деца над 8 месеца.

ОХЛЬО БОХЛЬО

Охльо-бохльо,

покажи си рогцата,

да ги видят децата

бели ли са,

черни ли са!

/ Когато детето е изведено на разходка и сте намерили охлюв,

поставете охлюва на земята  и припявайте. След като се успокои,

той ще извади рогцата си и ще се опита да избяга./

Играта е подходяща за деца над 12 месеца.


Дай, бабо, огънче

/Допрете срещуположновръхчетата на  пръстите на двете си ръце да образуват колибка. Играта протича като диалог между детето и възрастния. /

–  Дай, бабо, огънче.

/Детето сочи събраните кутрета/.

– Качи се по-нагоре.

/отговаря бабата/

– Дай, бабо, огънче.

/Детето сочи събраните безименни пръсти/.

– Качи се по-нагоре.

/отговаря бабата/

– Дай, бабо, огънче.

/Детето сочи събраните средни  пръсти/.

– Качи се по-нагоре.

/отговаря бабата/

– Дай, бабо, огънче.

/Детето сочи събраните показалци/.

– Влез вътре и си вземи.

/отговаря бабата/

– Ами това черното, да не е куче?

/пита детето./

– Не, това е на дядо калпака.

/Детето мушка ръчичката си между показалците и палците/

–        Бау, бау,бау!

/Бабата плаши детето и хваща ръчичката му./

Играта е подходяща за деца над година и половина, които могат вече да произнасят думичкитев играта./

 Вижте още:

Развиваща игра за децата

Игри за децата през есента

ДЕТСКИ ИГРАЧКИ от подръчни материали

Играчки за децата от подръчни материали

От счупените пастели-нови

Как да изберем правилна играчка за дете до 1 година

Играчки от рециклирани кутии

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting