Пасивна къща

Пасивните къщи са сгради, в които вътрешният климат може да се получи без активно отоплителна или охладителна система. Къщата сама се подгрява и охлажда и затова се нарича „пасивна“.

 1. Идеята се заражда през 1988 година и първата такава къща е построена в  Дармщат, Германия през 1990 г. За Европейското пасивно строителство, необходимо условие е годишният разход на енергия да е  по-малък от 15 kWh/(m2 на година), и да не се  увеличават  разходите за енергия необходими за други нужди (например електричество за домакински нужди). Нещо повече, комбинираната първична енергия за жилищната площ на пасивна къща не трябва да достига 120 kWh/(m2годишно) за отопление, топла вода и електричество за домакинство.
 2. Допълнителните енергийни потребности могат да се покриват с възобновяеми енергийни източници. Такива са например произведената енергия от слънце вятър и вода. Това означава, че комбинираната енергийна консумация на една пасивна къща, е по-малко от средното изискване за електричество за домакинство и топла вода. Комбинираната енергия в една пасивна къща е 4 пъти по-малко в сравнение с енергията консумирана в една съвременна къща отговаряща на всички европейски строителни норми.
 3. Това се постига с компактна форма, южна ориентация и оптимизиране на сянката, и отлична изолация. Както и при стените и подът, и при покривът има изисквания за топло изолация. Не трябва да се забравя, че топлината се изкачва нагоре и най лесният и начин е да премине през покривът. Всички прозорци сертифицирани за използване в пасивните къщи трябва да бъдат със стъклопакет с три стъкла и вътрешното да е ниско емисийно. Пасивното използване на слънчева енергия е съществен фактор при дизайна на пасивната къща.
 4. Изтичането на въздух от неуплътнени връзки трябва да е по-малко от 0.6 пъти от общия обем на къщата за час. Пасивно подгряване на свежия въздух: Свежият въздух трябва да бъде прекаран през приземието, където да приеме температурата на почвата. Това подгрява свежият въздух до температура около 5°C, дори през най-студените зимни дни. Високо ефективно топлинно преобразуване от изсмуквания въздух използвайки въздух-въздух топлинен топлообменник. По-голямата част от топлината от изсмуквания въздух се трансформира във входящия свеж въздух (топлинно преминаване над 80 %).
 5. Слънчеви колектори или термо помпи се грижат за затопляне на водата.Използват се енерго спестяващи домакински уреди (клас А)(ниско енергийни хладилници, готварски печки, фризери, енерго спестяващи лампи, сушилни и други са необходимост в пасивната къща).
 6. При самото проектиране може да бъде заложено поставянето на слънчеви модули в самата архитектура като декоративен елемент. Същото е възможно и да се направи на покрива вместо поставянето на покривното покритие.
 7. Разбира се, обитателите могат да отварят прозорците когато си поискат, но това не е необходимо. Пасивната къща постоянно се захранва със свеж въздух благодарение на вентилационна система. Това има предимства пред прозоречната вентилация, фини филтри спират праха и цветен прашец. Качеството на въздуха в къщата е винаги отлично, независимо дали обитателите са били навън и прозорците не са били отворени. Разбира се при всички къщи, ако прозорците се оставят отворени през зимата за дълъг период от време, температурата на вътрешния въздух ще се понижи забележимо, и енергийната консумация за отопление ще се повиши.
 8. Вентилационната система на пасивните къщи е  система за доставка на свеж въздух, а не климатична система, в която циркулира вътрешния въздух. Развитието на бактерии е проблем само на циркулационните системи (и то само ако са лошо проектирани).
 9. Шумът от вентилаторът и клапаните са напълно елиминирани. Въздушните дюзи за входящия чист въздух са разположени близо до тавана, където въздухът постъпва с не голяма скорост и така това става почти незабележимо за човешкото ухо.
 10. По правило всяка пасивна сграда се нуждае от малка отоплителна инсталация, която не е от първостепенна важност за топлинния комфорт и не е скъпа. Но при всички положения разходите за отопление не са нулеви. Допълнителната енергия за отопление, която е нужна на една пасивна сграда е по-малко от 10% от средната енергия за отопление, която използват останалите сгради.
 11. Пасивната къща при изграждането си струва около 12% по-скъпо, но тази разлика се изплаща за около 12 години, поради  с близо 90% по-ниските енергийни разходи.Пасивната къща щади природата по същата причина.

 Вижте още:

Къщи от корабни контейнери

Зелени покриви

Движението „Downshifting“

Екологични къщи

Къщи на мечтите

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting