Плетена жилетка – суичър „Динозавър“

Малките момчета обожават да играят игри, да гледат филмчета или да четат за динозаврите. Зарадвайте вашето синче или внук с плетена динозавърска жилетка с качулка.

плетен суичър "Динозавър" за момче

Жилетка „Динозавър“ с реглан ръкав

Размери за възраст :3-4 /5-6, 7-8, 9-10/ години

Размери на готовото изделие:

Гръдна обиколка: 65[68, 75, 80] см

Дължина: 34[35.5, 40, 42.5] см

Материали:

Прежда мерино с дебелина 77 метра/50 грама, според размера: 450[500, 550, 650] грама тревисто зелена  и по 50 грама синя и червена.

Игли за плетене: 4.5mm  и 5mm

Разделящ се цип с дължина, според размера: 33 [35, 38, 40] см

Плътност на плетене:18 бримки х 24 реда = 10 х 10 см

Плетки:гладка лицева, оризова, жартиерна и ластик 1 х 1

Забележки:

Когато плетете крайните трионообразни червена и синя   ивици на ръкавите и качулката, кръстосвайте и стягайте червения или синия конец със зеления, за да не се получат дупки в плетивото. Трионообразните ивици се изплитат като редица от триъгълници в жартиерна плетка. Всички бримки се плетат като лицеви както от лицевата, така и опаката страна, но тогава последната бримка се изплита като опака. Бримките се увеличават от една до шест и накрая се завършват на веднъж 5 бримки. В следващия ред започваме с постепенното изплитане на следващия триъгълник.

Изплитане на 1 триъгълник:Вържете синята или червената прежда към зелената.

Rед 1: 1лиц. бр., наддавка, кръстосайте.- общо 2 бр.
Четни редове от 2 до10:   лицеви до последната бримка,  1 опака бримка.
Ред 3: 2 лиц. бр., наддавка, кръстосайте..- общо 3 бр.
Ред 5:  3 лиц.бр., наддавка, кръстосайте..  - общо 4 бр.
Ред 7: 4 лиц. бр., наддавка, кръстосайте..  - общо 5 бр.
Ред 9:  5лиц.бр., наддавка, кръстосайте… – общо 6 бр.
Ред 11: завършете 5 бримки на веднъж, кръстосайте..- общо 1 бр.
Ред 12: 1 опака бримка.

Повтаряйте от 1 до 12 ред.

форма и размери на детайлите на суичър "Динозавър"

Гръб:

С игли с дебелина 4.5 мм и зелената прежда нанижете според размера: 59[62, 68, 72] бримки и плетете оризова плетка до височина  4 см, като завършите на опак ред. Преминете на игли с дебелина 5 мм и продължете като плетете гладка лицева плетка докато достигнете височина според размера: 20[23, 25, 28] см, като завършите на опак ред.

Преминете към оформяне на реглана: Завършете на веднъж по: 4[5, 5, 6] бримки в началото на следващите два реда. Ще останат по: 51[52, 58, 60] бримки на последния ред и продължете така: В лицевите редове плетете 2 лиц.бр., свивка на ляво, лицеви бримки до последните четири бримки, свивка на дясно, 2 лиц. бримки. В опаките редове плетете всички бримки като опаки без свивки. Повтаряйте това още 15[16, 17, 18] пъти, докато на последния ред останат: 19[18, 22, 22] бримки и ги прехвърлете на допълнителен обръч или конец.

Лява предница:

С игли с дебелина 4.5 мм и зелената прежда нанижете 29[31, 34, 36] бримки и изплетете оризова плетка до височина 4 см, като завършите на опак ред. Преминете на игли с дебелина 5 мм и продължете като плетете гладка лицева плетка до последните 4 бримки, които плетете като оризова плетка за бито на лявата предница. Продължете така докато достигнете височина според размера: 20[23, 25, 28] см, като завършите на опак ред.

Тогава преминете към оформяне на реглана: В следващия лицев ред в началото завършете според размера по: 4[5, 5, 6]бримки, а в следващия го опак ред изплетете 4 бримки оризова плетка и всички останали 21[22, 25, 26] бримки като опаки. Следващия лицев ред изплетете така: 2 лиц.бримки, свивка на ляво, лицеви бримки до последните четири, 4 бримки оризова плетка. Повтаряйте това още: 15[16, 17, 18] пъти, докато на последния ред останат 9[9, 11, 11]бримки. Изплетете още един опак ред и прехвърлете бримките на допълнителен обръч или конец.

Дясната предница изплетете огледално на лявата.

Ръкавите се плетат по нетрадиционен начин. От двете страни едновременно с основната част на ръкава се плетат двете трионообразни цветни ивици и наддавките за разширяване на ръкава се правят в центъра му.Двете цветни трионообразни ивици се разминават, като втората/синята/се започва да се плете от една до 6 бримки пет реда след първата/червената/. При десния ръкав първо се започва със синята прежда, а на шестия ред се включва червената за изплитане на ивицата от дясната страна на ръкава.

На игли с дебелина 4.5 мм и с зелената прежда нанижете 31[33, 35, 37] бримки и изплетете 4 см ластик 1х1, като завършите на опак ред. Преминете на игли 5 мм и продължете така:

Ред 1/лицев/:добавете 1 бримка с червения конец, кръстосайте с зеления и изплетете с него k15[16, 17, 18] лицеви бримки, наддавка,маркер,1 лиц.бр., наддавка, 15[16, 17, 18] лиц.бр. На реда ще има 33[35, 37, 39]зелени бримки и 1 червена.

Ред 2/опак/: Изплетете всички зелени и 1 червена  бримки като опаки.

Редове от 3-5: Плетете със зелените бримки гладка лицева плетка, а червените в лицевите и опаките редове като лицеви и ги увеличавате съответно и само последната червена бримка в опакия ред като опака.
Ред 6 /опак]: Добавете 1 бримка със синята прежда, кръстосайте конците, всички зелени бримки като опаки, червените бримки както следва по модела.

Ред 7 [лицев]: Плетете с червената прежда както следва по модела,плетете лицеви бримки със зелената прежда до маркера, наддавка,преместете маркера, 1 лиц.бр.,наддавка, лицеви зелени бримки до последната, 1 синя опака бримка.
Ред 8 [опак]: ! лиц.червена бримка, 1 добавена червена бримка, всички зелени като опаки, плетете със синята прежда по модела.

Продължете да плетете като на всеки шести лицев ред правите по две надбавки от двете страни на централната бримка още 7[8, 8, 10] пъти, докато зелените бримки станат общо: 49[53, 55, 61]. Едновременно с това от двете страни на ръкава плетете трионообразните ивици с червена и синя прежда.Завършете на опак ред. Когато височината на плетивото стане: 28[30, 33, 36] см, преминете към оформяне на реглана:

Следващ/лицев/ ред: Плетете червения триъгълник както си следва, изплетете: 21[22, 23, 25] зелени лицеви бримки и преместете тях и червените бримки върху допълнителен държач. След това завършете на веднъж 7[9, 9, 11] бримки и изплетете останалите зелени и червени бримки както си следва по модела. Продължете да плетете дясната част на ръкава, като в лицевите редове плетете две лицеви бримки, свивка на ляво, плетете по модела до края на реда. В опаките редове плетете всички зелени бримки като опаки, а сините както си следва. Повторете това още: 15[16, 17, 18]пъти, докато на иглата останат 5[5, 5, 6] бримки и тогава ги прехвърлете на допълнителен държач/конец/.

Преминете към довършване на лявата част на ръкава. Изплетете един опак ред като следвате модела и в следващия лицев ред плетете така:Плетете по модела до последните 4 бримки, свивка на дясно, 2 лиц.бр. Повтаряйте това още 15[16, 17, 18] пъти, докато останат общо 5[5, 5, 6] бримки и ги прехвърлете на допълнителен конец.

Десен ръкав:Плете се като левия.

Зашийте страничните шевове на ръкавите, както е показано на картинката и после ги прикачете към гърба и предниците.

Качулка:
Прехвърлете всички бримки от предниците, гърба и ръкавите от държачите върху обръч с дебелина 5 мм с лицето напред и вържете зелено кълбо. На обръча трябва да имате общо: 57[56, 64, 68] бримки.

Първи ред [лицев]: Плетете 4 бримки оризова плетка, 4[4, 6, 6] лицеви бримки, свивка на дясно,  8[8, 8, 10] лицеви бримки, свивка на дясно, 3[2, 3, 2] лицеви бримки,сложете маркер, 11[12, 14, 16] лицеви бримки, сложете маркер,  3[2, 3, 2] лиц.бримки, свивка на дясно,  8[8, 8, 10] лиц.бримки, свивка на дясно, 4[4, 6, 6] лиц.бримки,  4 бримки оризова плетка – 53[52, 60, 64] общо.
Продължете с тези бримки като изплетете по: 5[5, 7, 7] реда гладка лицева плетка,като в началото и в края на плетивото плетете по 4 бримки оризова плетка.

Увеличаващ ред [лицев]: плетете по модела до първия маркер,наддавка на дясно, преместете маркера, ,лицеви бримки до следващия маркер, преместете маркера, наддавка на ляво, плетете по модела до края на реда.

Изплетете 3 реда по модела и после повторете тези четири реда още 5[5, 6, 6] пъти, докато бримките станат общо: 65[64, 74, 78].

Продължете да плетете докато височината на плетивото стане:25[25, 28, 28] см и скъсайте конеца, като оставите дълга опашка. Разделете бримките на две и разположете едната половина на едната игла на обръча, а втората половина- на втората. Прегънете качулката на опаката страна, така че двете игли да застанат успоредно една до друга.С игла с трикотажен бод съединете биетата от оризова плетка на двете части, а останалите бримки на двете части като използвате трета игла съединете по метода на трите игли.

Отделно изплетете трионообразните червена и синя ивици за качулката.

Нанижете две сини бримки.

Rед 1: 1лиц. бр., наддавка, 1 лиц.бр..- общо 3 бр.
Четни редове от 2 до10:  1опака бр., лицеви до последната бримка,  1 опака бримка.
Ред 3: 2 лиц. бр., наддавка, 1 лиц бр..- общо 4 бр.
Ред 5:  3 лиц.бр., наддавка, 1 лиц.бр..  - общо 5 бр.
Ред 7: 4 лиц. бр., наддавка, лиц.бр..  - общо 6 бр.
Ред 9:  5лиц.бр., наддавка, 1лиц.бр.. – общо 7 бр.
Ред 11: завършете 5 бримки на веднъж, 1 лиц.бр.- общо 2 бр.
Ред 12: 2 опаки бримки.

Повтаряйте от 1 до 12 ред, докато дължината на трионообразната ивица стане равна дължината на горния ръб на качулката или малко по-къса, като завършите ивицата на 10-и ред .Завършете бримките, като оставите дълга опашка.

По същия начин изплетете и втората ивица, като използвате червената прежда.

Пришийте двете ленти по връхните ръбове на качулката, така че да се разминават. Зашийте и ципа и динозавърската жилетка- суичър е готова.


Размери на детайлите на детска плетена жилетка

Вижте още:

Плетена Жилетка за Момче

Плетки за Новата Учебна Година

Пуловер без Ръкави за Момченце

Плетен пуловер без ръкави за момче

3 Лесни и Красиви Детски Плетени Пуловерчета

2 Супер Лесни за Плетене Детски Пуловера

Жилетка за тримесечно бебе

ДЕТСКА ПЛЕТЕНА ЖИЛЕТКА “ШИК“


Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting