Плетен пуловер за момче

Пуловер с падащи рамена за момче. Плете се от долу на горе, като гърба и предниците се плетат заедно в кръг до ръкавните отвори. Тогава плетивото се разделя на гръб и предница и се плете назад – напред. След зашиване на раменните шевове, около ръкавните отвори се вадят и нанизват бримки и ръкавите се плетат от раменете към маншетите в кръг.

лесен, удобен и симпатичен плетен пуловер за момче


Моделът е за размери: 2[4, 6-8, 10-12, 14, 16] години, като обясненията пред скоби са за размер 2.

Размери на готовото изделие:

Гръдна обиколка:60/68,75,83,90,98/

Дължина:31/35,40,45,50,56/

Материали: 80% памук/20% вълна мерино; 197m /100g по 3[3, 3, 4, 5, 6] гранчета от 100 гр прежда.

Игли за плетене: 4 мм чорапени игли и обръч със същата дебелина

Плътност на плетене:24 бримки х 28 реда = 10 х 10 см

форма и размери на детайлите и плетка на пуловерчето

Моделът на плетката, комбинация от обикновен ластик 2 х 2 и косички, се повтаря през 18 бримки и 32 реда. Може да го плетете като ползвате допълнителна игла или без нея. В  опаките редове плетете бримките такива, каквито се показват на плетивото.За разполагането на плетката следете схемите.

схема на изплитане дясната част

схема на изплитане на лявата част

Принтирайте двете половини на схемата за гърба и ги залепете заедно в центъра. Направете същото и със схемата за ръкава. Може за по-лесно да  изрежете готовата схема по линията за размера, който плетете. Когато плетете заедно в кръг гърба и предницата, повтаряйте всеки ред от схемата два пъти в един ред на плетивото. Когато плетете гърба и предницата разделно назад-напред, тогава плетете всеки ред от схемата веднъж във всеки ред от гърба и във всеки ред от предницата.

ИЗПЛИТАНЕ НА ГЪРБА И ПРЕДНИЦАТА:

Нанижете на обръча 144[164, 180, 200, 216, 236] бримки. Поставете маркер и съединете бримките в кръг. Започнете да плетете от първи ред на схемата, като поставите втори маркер след  72[82, 90, 100, 108, 118] бримка, за да знаете от къде да повтаряте схемата . Изплетете първи ред от схемата според размера на пуловера още 0[5, 11, 5, 9, 0] пъти. Продължете по схемата като плетете от втори до шестдесет и шести ред веднъж.Продължете като изплетете според размера  редовете от тридесет и пети до шестдесет и шести още 0[0, 0, 1, 1, 2] пъти и завършете като изплетете редовете от шестдесет и седми до 82[88, 96, 84, 94, 78] .

Същевременно като плетете плетката по схемата, на съответните места правете и оформянето на ръкавните и вратните отвори. Когато завършите според размера: 51[55, 59, 45, 51, 65] ред от схемата, разделете плетивото на гръб и предница.  (В действителност поради няколкократното изплитане според размера на първи и други  редове, разделянето ще стане след завършване като общ брой на  51[60, 70, 82, 92, 97] реда).

Следващ/разделящ/ ред: Плетете по схемата до 4[4, 6, 6, 8, 8] бримки преди втория маркер, преместете следващите 8[8, 12, 12, 16, 16] бримки на конец или допълнителен обръч, като махнете маркера, прехвърлете следващите  64[74, 78, 88, 92, 102]бримки на допълнителен конец или обръч, прехвърлете следващите8[8, 12, 12, 16, 16] бримки на допълнителен трети конец или обръч, като махнете маркера. На основния обръч/игли/ ще останат : 64[74, 78, 88, 92, 102] бримки и с тях продължете да плетете горната част на гърба назад – напред, докато изплетете по схемата според размера: 82[88, 96, 84, 94, 78] ред. Височината на плетивото ще стане приблизително:27,5[33, 38, 43, 48, 51] см.

Оформяне на рамената:

Наклона на рамената се получава като плетете „къси редове“ – като стигнете до последните 7[8, 9, 10, 11, 12]бримки на реда, оставяте ги неизплетени на иглата, обръщате плетивото и плетете в обратния ред.

Следващ ред/обратна страна/:Плетете по схемата до последните 7[8, 9, 10, 11, 12]бримки и обърнете без да завършвате бримките, плетете по модела до последните 7[8, 9, 10, 11, 12]бримки, обърнете и плетете по модела до края.  Изплетете  още 2 реда по модела на плетката.

Горна част на предницата:

Преместете 64[74, 78, 88, 92, 102] бримки от допълнителния обръч върху основния и завържете ново кълбо.Плетете по схемата докато завършите  78[84, 90, 78, 86, 70]ред (На предницата с 6[6, 8, 8, 10, 10] реда по-долу започва оформянето на околовратния отвор) и преминете към оформяне на дясното рамо:

Следващ ред/опака страна/:Плетете 15[18, 20, 25, 27, 31]бримки по модела, 2 опаки заедно, 1 опака бримка, преместете следващите 28[32, 32, 32, 32, 34]бримки на допълнителен конец или обръч, преместете останалите 18[21, 23, 28, 30, 34]бримки върху друг конец или обръч. Върху работния обръч ще имате всичко: 17[20, 22, 27, 29, 33] бримки.

Следващ ред/лицева страна/:1 лиц.бр., 2 лицеви заедно, плетете по модела до края на реда.

Следващ ред/опака страна/:плетете по модела до последните три бримки, 2 опаки заедно, 1 опака бримка.

Повторете последните два реда още 0[0, 1, 1, 2, 2] пъти.

Следващ ред/лицева страна/:1 лиц.бр., 2 лицеви заедно, плетете по модела до последните 7[8, 9, 10, 11, 12] бримки и обърнете без да завършвате бримките , плетете по модела до края.

Изплетете още 3 реда по модела като обръщате с къси редове и скъсайте конеца. Преместете останалите 14[17, 17, 22, 22, 26]бримки върху допълнителен конец или обръч.

Оформяне на лявото рамо:

Прехвърлете 18[21, 23, 28, 30, 34] бримки от допълнителния конец на работния обръч и завържете ново кълбо прежда.

Следващ ред/опака страна/: 1 оп.бр., свивка на дясно/2 оп.бр. заедно/, плетете по модела до края.
Следващ ред/лицева страна/: плетете по модела до последните 3 бримки, свивка на ляво лицево,1 лиц.бр.

Повторете горните два реда още  1[1, 2, 2, 3, 3] пъти. Ще останат общо:14[17, 17, 22, 22, 26] бримки.

Следващ ред/опака страна/:плетете по модела до последните  7[8, 9, 10, 11, 12] бримки,  обърнете и плетете по модела до края. Изплетете още два реда по модела.
Съединяване на рамената:

Нанижете 14[17, 17, 22, 22, 26] бримки от лявото рамо на гърба на чорапена игла. По същия начин прехвърлете и бримките от лявото рамо на предницата и съединете двете леви рамена по метода на трите игли.  Дръжте двете игли с нанизаните бримки успоредно една до друга с лявата ръка и с дясната ръка  пъхнете третата игла първо в първата бримка на предната игла, после в първата бримка на задната игла и ги изплетете заедно като една лицева бримка. По същия начин изплетете и вторите бримки от предната и задната игла и тогава прехвърлете първата получена бримка над втората. Продължете по същия начин, докато изплетете всички бримки на първата и втората игла и по този начин „зашиете“ заедно рамената на предницата и гърба. Така постъпете и с десните рамена. Тогава на обръча ще останат незавършени само бримките от вратния отвор: 36[40, 44, 44, 48, 50] бримки на гърба и 28[32, 32, 32, 32, 34] бримки на предницата.

РЪКАВИ:

схема ръкав

ръкав

Ръкави:Откъм лицето на плетивото извадете върху обръч, като започнете от долния заден ръб на ръкавния отвор 68[72, 78, 84, 90, 96]бримки равномерно/ приблизително по 1 бримка от ред/, без да изплитате останалите на допълнителния конец бримки. Разпределете по равно всички бримки на две двуостри игли. Плетете по схемата :

Ред1/опака страна/: Плетете по схемата до последната бримка, а нея заедно с 1 бримка от допълнителния конец изплетете заедно като една опака.

Ред2/лицева страна/:Плетете по модела до последната бримка, а нея изплетете заедно с 1 бримка от допълнителния конец като една лицева.

Повторете горните два реда още : 3[3, 5, 5, 7, 7] пъти. Тогава трябва всички бримки от допълнителния конец да са изплетени. Поставете маркер и продължете да плетете в кръг с пълен комплект чорапени игли като оформяте ръкава както следва:

Изплетете 3 реда по схемата и преминете към редове със свиване.

Следващ свиващ ред:Свивка на дясно/2 лиц. Бр. Заедно/, плетете по модела до последните 2 бримки, свивка на ляво.

Повторете горните четири реда още 2[7, 10, 16, 16, 15]пъти. На последния ред ще останат общо: 62[56, 56, 50, 56, 64] бримки.

Изплетете един ред по схемата и преминете към:

Следващ намаляващ ред:Свивка на дясно, плетете по модела до последните две бримки, свивка на ляво.

Повторете горните два реда още 15[11, 10, 6, 8, 12] пъти.на последния ред ще останат 30[32, 34, 36, 38, 38] бримки.

Продължете като плетете ластик 2х2 , докато дължината на ръкава измерена от мишницата стане приблизително:21[26, 31, 38, 40, 41] см.

Изплетете втория ръкав идентично.

Бие около врата: Прехвърлете бримките от допълнителните конци от предницата и гърба на чорапени игли, вържете ново кълбо и започнете като изплетете бримките от гърба, извадете и изплетете лицево 1 бримка от лявото рамо и по 1 бримка от всеки ред на левия ръб на вратната извивка, изплетете бримките от допълнителния конец от околовратната извивка в средата на предницата, извадете и изплетете по 1 бримка от всеки ред на десния ръб на вратната извика и 1 бримка от дясното рамо.Изплетете 6[6, 8, 8, 10, 10]реда ластик 2 х2 като се стараете да разположите лицевите и опаките бримки така, че той да е продължение на плетката от гърба и предницата, и завършете всички бримки на веднъж.

Вижте още:

3 Лесни и Красиви Детски Плетени Пуловерчета

2 Супер Лесни за Плетене Детски Пуловера

Пуловер и шапка за момче

Детски пуловер

Детски пуловерчета

Плетки за Новата Учебна Година

ПЛЕТКИ ЗА ДЕЦАТА ШАРЕНИ КАТО ДЪГАТА

Пуловер без Ръкави за Момченце

Плетен пуловер без ръкави за момче

ДЕТСКА ПЛЕТЕНА ЖИЛЕТКА “ШИК“

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting