Плетен пуловер за момче

Пуловер с падащи рамена. Плете се от долу на горе, като гърба и предниците се плетат заедно в кръг до ръкавните отвори. Тогава плетивото се разделя на гръб и предница и се плете назад – напред. След зашиване на раменните шевове, около ръкавните отвори се вадят и нанизват бримки и ръкавите се плетат от раменете към маншетите в кръг.

Моделът е за размери: 2[4, 6-8, 10-12, 14, 16] години, като обясненията пред скоби са за размер 2.

Размери на готовото изделие:

Гръдна обиколка:60/68,75,83,90,98/

Дължина:31/35,40,45,50,56/

Материали: 80% памук/20% вълна мерино; 197m /100g по 3[3, 3, 4, 5, 6] гранчета от 100 гр прежда.

Игли за плетене: 4 мм чорапени игли и обръч със същата дебелина

Плътност на плетене:24 бримки х 28 реда = 10 х 10 см

Моделът на плетката, комбинация от обикновен ластик 2 х 2 и косички, се повтаря през 18 бримки и 32 реда. Може да го плетете като ползвате допълнителна игла или без нея. В  опаките редове плетете бримките такива, каквито се показват на плетивото.За разполагането на плетката следете схемите.

Принтирайте двете половини на схемата за гърба и ги залепете заедно в центъра. Направете същото и със схемата за ръкава. Може за по-лесно да  изрежете готовата схема по линията за размера, който плетете. Когато плетете заедно в кръг гърба и предницата, повтаряйте всеки ред от схемата два пъти в един ред на плетивото. Когато плетете гърба и предницата разделно назад-напред, тогава плетете всеки ред от схемата веднъж във всеки ред от гърба и във всеки ред от предницата.

ИЗПЛИТАНЕ НА ГЪРБА И ПРЕДНИЦАТА:

Нанижете на обръча 144[164, 180, 200, 216, 236] бримки. Поставете маркер и съединете бримките в кръг. Започнете да плетете от първи ред на схемата, като поставите втори маркер след  72[82, 90, 100, 108, 118] бримка, за да знаете от къде да повтаряте схемата . Изплетете първи ред от схемата според размера на пуловера още 0[5, 11, 5, 9, 0] пъти. Продължете по схемата като плетете от втори до шестдесет и шести ред веднъж.Продължете като изплетете според размера  редовете от тридесет и пети до шестдесет и шести още 0[0, 0, 1, 1, 2] пъти и завършете като изплетете редовете от шестдесет и седми до 82[88, 96, 84, 94, 78] .

Същевременно като плетете плетката по схемата, на съответните места правете и оформянето на ръкавните и вратните отвори. Когато завършите според размера: 51[55, 59, 45, 51, 65] ред от схемата, разделете плетивото на гръб и предница.  (В действителност поради няколкократното изплитане според размера на първи и други  редове, разделянето ще стане след завършване като общ брой на  51[60, 70, 82, 92, 97] реда).

Следващ/разделящ/ ред: Плетете по схемата до 4[4, 6, 6, 8, 8] бримки преди втория маркер, преместете следващите 8[8, 12, 12, 16, 16] бримки на конец или допълнителен обръч, като махнете маркера, прехвърлете следващите  64[74, 78, 88, 92, 102]бримки на допълнителен конец или обръч, прехвърлете следващите8[8, 12, 12, 16, 16] бримки на допълнителен трети конец или обръч, като махнете маркера. На основния обръч/игли/ ще останат : 64[74, 78, 88, 92, 102] бримки и с тях продължете да плетете горната част на гърба назад – напред, докато изплетете по схемата според размера: 82[88, 96, 84, 94, 78] ред. Височината на плетивото ще стане приблизително:27,5[33, 38, 43, 48, 51] см.

Оформяне на рамената:

Наклона на рамената се получава като плетете „къси редове“ – като стигнете до последните 7[8, 9, 10, 11, 12]бримки на реда, оставяте ги неизплетени на иглата, обръщате плетивото и плетете в обратния ред.

Следващ ред/обратна страна/:Плетете по схемата до последните 7[8, 9, 10, 11, 12]бримки и обърнете без да завършвате бримките, плетете по модела до последните 7[8, 9, 10, 11, 12]бримки, обърнете и плетете по модела до края.  Изплетете  още 2 реда по модела на плетката.

Горна част на предницата:

Преместете 64[74, 78, 88, 92, 102] бримки от допълнителния обръч върху основния и завържете ново кълбо.Плетете по схемата докато завършите  78[84, 90, 78, 86, 70]ред (На предницата с 6[6, 8, 8, 10, 10] реда по-долу започва оформянето на околовратния отвор) и преминете към оформяне на дясното рамо:

Следващ ред/опака страна/:Плетете 15[18, 20, 25, 27, 31]бримки по модела, 2 опаки заедно, 1 опака бримка, преместете следващите 28[32, 32, 32, 32, 34]бримки на допълнителен конец или обръч, преместете останалите 18[21, 23, 28, 30, 34]бримки върху друг конец или обръч. Върху работния обръч ще имате всичко: 17[20, 22, 27, 29, 33] бримки.

Следващ ред/лицева страна/:1 лиц.бр., 2 лицеви заедно, плетете по модела до края на реда.

Следващ ред/опака страна/:плетете по модела до последните три бримки, 2 опаки заедно, 1 опака бримка.

Повторете последните два реда още 0[0, 1, 1, 2, 2] пъти.

Следващ ред/лицева страна/:1 лиц.бр., 2 лицеви заедно, плетете по модела до последните 7[8, 9, 10, 11, 12] бримки и обърнете без да завършвате бримките , плетете по модела до края.

Изплетете още 3 реда по модела като обръщате с къси редове и скъсайте конеца. Преместете останалите 14[17, 17, 22, 22, 26]бримки върху допълнителен конец или обръч.

Оформяне на лявото рамо:

Прехвърлете 18[21, 23, 28, 30, 34] бримки от допълнителния конец на работния обръч и завържете ново кълбо прежда.

Следващ ред/опака страна/: 1 оп.бр., свивка на дясно/2 оп.бр. заедно/, плетете по модела до края.
Следващ ред/лицева страна/: плетете по модела до последните 3 бримки, свивка на ляво лицево,1 лиц.бр.

Повторете горните два реда още  1[1, 2, 2, 3, 3] пъти. Ще останат общо:14[17, 17, 22, 22, 26] бримки.

Следващ ред/опака страна/:плетете по модела до последните  7[8, 9, 10, 11, 12] бримки,  обърнете и плетете по модела до края. Изплетете още два реда по модела.
Съединяване на рамената:

Нанижете 14[17, 17, 22, 22, 26] бримки от лявото рамо на гърба на чорапена игла. По същия начин прехвърлете и бримките от лявото рамо на предницата и съединете двете леви рамена по метода на трите игли.  Дръжте двете игли с нанизаните бримки успоредно една до друга с лявата ръка и с дясната ръка  пъхнете третата игла първо в първата бримка на предната игла, после в първата бримка на задната игла и ги изплетете заедно като една лицева бримка. По същия начин изплетете и вторите бримки от предната и задната игла и тогава прехвърлете първата получена бримка над втората. Продължете по същия начин, докато изплетете всички бримки на първата и втората игла и по този начин „зашиете“ заедно рамената на предницата и гърба. Така постъпете и с десните рамена. Тогава на обръча ще останат незавършени само бримките от вратния отвор: 36[40, 44, 44, 48, 50] бримки на гърба и 28[32, 32, 32, 32, 34] бримки на предницата.

РЪКАВИ:

Ръкави:Откъм лицето на плетивото извадете върху обръч, като започнете от долния заден ръб на ръкавния отвор 68[72, 78, 84, 90, 96]бримки равномерно/ приблизително по 1 бримка от ред/, без да изплитате останалите на допълнителния конец бримки. Разпределете по равно всички бримки на две двуостри игли. Плетете по схемата :

Ред1/опака страна/: Плетете по схемата до последната бримка, а нея заедно с 1 бримка от допълнителния конец изплетете заедно като една опака.

Ред2/лицева страна/:Плетете по модела до последната бримка, а нея изплетете заедно с 1 бримка от допълнителния конец като една лицева.

Повторете горните два реда още : 3[3, 5, 5, 7, 7] пъти. Тогава трябва всички бримки от допълнителния конец да са изплетени. Поставете маркер и продължете да плетете в кръг с пълен комплект чорапени игли като оформяте ръкава както следва:

Изплетете 3 реда по схемата и преминете към редове със свиване.

Следващ свиващ ред:Свивка на дясно/2 лиц. Бр. Заедно/, плетете по модела до последните 2 бримки, свивка на ляво.

Повторете горните четири реда още 2[7, 10, 16, 16, 15]пъти. На последния ред ще останат общо: 62[56, 56, 50, 56, 64] бримки.

Изплетете един ред по схемата и преминете към:

Следващ намаляващ ред:Свивка на дясно, плетете по модела до последните две бримки, свивка на ляво.

Повторете горните два реда още 15[11, 10, 6, 8, 12] пъти.на последния ред ще останат 30[32, 34, 36, 38, 38] бримки.

Продължете като плетете ластик 2х2 , докато дължината на ръкава измерена от мишницата стане приблизително:21[26, 31, 38, 40, 41] см.

Изплетете втория ръкав идентично.

Бие около врата: Прехвърлете бримките от допълнителните конци от предницата и гърба на чорапени игли, вържете ново кълбо и започнете като изплетете бримките от гърба, извадете и изплетете лицево 1 бримка от лявото рамо и по 1 бримка от всеки ред на левия ръб на вратната извивка, изплетете бримките от допълнителния конец от околовратната извивка в средата на предницата, извадете и изплетете по 1 бримка от всеки ред на десния ръб на вратната извика и 1 бримка от дясното рамо.Изплетете 6[6, 8, 8, 10, 10]реда ластик 2 х2 като се стараете да разположите лицевите и опаките бримки така, че той да е продължение на плетката от гърба и предницата, и завършете всички бримки на веднъж.

Вижте още:

3 Лесни и Красиви Детски Плетени Пуловерчета

2 Супер Лесни за Плетене Детски Пуловера

Пуловер и шапка за момче

Детски пуловер

Детски пуловерчета

Плетки за Новата Учебна Година

ПЛЕТКИ ЗА ДЕЦАТА ШАРЕНИ КАТО ДЪГАТА

Пуловер без Ръкави за Момченце

Плетен пуловер без ръкави за момче

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting