Препоръчително комбиниране на ваксините срещу ковид

В съответствие с мерките, вече приети от много държави членки, при нарастващ брой клинични проучвания, подкрепени от данни от реалния живот, се разглежда възможността да се използват 2 различни ваксини срещу COVID-19 – или за първата и втората доза на първичния (началния) курс, известна като хетероложна първична ваксинация, или използване на трета доза от друга ваксина срещу COVID-19 в качеството на бустер, след 3 до 6 месеца след курса на първична ваксинация (хетероложна бустер ваксинация).

За да се даде научна обосновка и да се осигури гъвкавост на ваксиналните схеми, EMA и ECDC, в сътрудничество с експерти от ЕС от COVID-ETF групата към ЕМА, анализираха наличните данни и дадоха технически препоръки и съвети относно хетероложната ваксинация срещу COVID-19 – или при началния/първичния курс, или като бустер.

Данни от проучвания на хетероложна ваксинация показват, че комбинацията от ваксини с вирусен вектор и иРНК ваксини води до добри нива на антитела срещу вируса на COVID-19 (SARS-CoV-2) и по-висок Т-клетъчен отговор, отколкото при използването на същата ваксина (хомоложна ваксинация ), независимо дали в първична схема или като бустер. Хетероложните схеми като цяло се понасят добре.

Наличните към момента доказателства по последователен начин посочват приемлива поносимост и засилен имунен отговор при прилагане на последователна хетероложна схема от векторна ваксина и ваксина с информационна РНК, в сравнение с хомоложна схема на ваксиниране с векторна ваксина.

Някои проучвания показват по-висока реактогенност (например болка, температура, главоболие, умора) при хетероложна ваксинанална схема, но има непоследователност в резултатите. По отношение на нечесто появяващите се нежелани лекарствени реакции, данните са недостатъчни, за да се направят изводи.

По отношение на имуногенността, проучванията еднозначно показват, че хетероложната схема има потенциал за значително увеличен имунен отговор, включващ подобрен В клетъчен имунитет, в сравнение с хомоложна схема с векторна ваксина. В някои случаи се наблюдава леко увеличение на хуморалния имунен отговор при хомоложна схема на ваксиниране с и РНК ваксини, но в тези данни няма последователност, което като цяло подкрепя извода за сходен антигенен отговор.

Базирано на няколко наблюдателни проучвания, отличаващи се с добро качество, повишената имуногенност съответства на повишена ваксинална ефикасност срещу симптоматична SARS-CoV-2 инфекция при хетероложна векторна/иРНК схема, в сравнение с хомоложна векторна схема.

Предварителни, но последователни данни сочат, че хетероложната схема може също да доведе до увеличена ширина на имунните отговори с подобрена хуморална и клетъчно-медиирана кръстосана реактивност срещу различни обезпокоителни варианти, което означава подобрена ефикасност, базирано на проучванията досега.

Като цяло предоставените данни подкрепят употребата на смесена векторна/иРНК схема на ваксинация. Базирано на натрупаните досега доказателства и на настоящите клинични познания, поставянето на втора доза от и РНК на хора, които преди това са получили една доза векторна ваксина, представлява печеливша стратегия на ваксиниране от имунологична гледна точка и има положителен резултат по отношение на полученото ниво на защита от инфектиране и заболяване.

 При хетероложните бустер комбинации прилагането на бустер с и РНК ваксина след първичен курс с векторна ваксина води до по-добър имунен отговор, отколкото в обратния случай.

Данните за ефективност, които се получават  показват повишена защита от симптоматично заболяване след прилагане на хетероложен бустер с и РНК ваксина в хода на разпространение на Delta варианта.

Дори след прилагане на ваксина, другите мерки – спазване на физическа дистанция; редовно проветряване на затворени помещения; поддържане на правилна хигиена на ръцете; спазване на респираторни хигиенни мерки; правилно носене на защитна маска и спазване на домашен режим при заболяване – остават основата на нашия отговор на COVID-19, особено след като варианти като Delta продължават да се разпространяват и нови варианти като Omicron продължават да възникват.

Вижте още:

Дългосрочни последици от прекаран COVID-19

Симптомите на COVID-19 са сходни с тези при сезонния грип и настинката

Делта варианта на COVID-19 се предава лесно и бързо дори на открито

Трета доза ваксина срещу ковид

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting