Първи преглед на новородено от личен лекар

В Закона за здравното осигуряване ясно е разписано: „Правата на осигурените възникват – за новородените – от датата на раждането”. Съгласно програма „Детско здравеопазване”, 24 часа след изписване на детето от родилния дом, то трябва да бъде прегледано обстойно от избрания от родителите личен лекар. Честотата и обемът на прегледите, които следва да бъдат извършени от личния лекар, са посочени в програма „Детско здравеопазване”(публикувана на сайта на НЗОК.

В периода до издаване на ЕГН и получаване на здравноосигурителна книжка, в регистрационния формуляр за първоначален избор на личен лекар на новороденото се вписват: номерът на съобщението за раждането на детето, както и регистрационният номер на лечебното заведение, от коeто е издадено това съобщение. Новородените деца в периода до издаване на ЕГН се наблюдават от избрания лекар, за което НЗОК заплаща, съгласно разпоредбите на НРД, независимо от периода на издаване на ЕГН след тяхното раждане. Прегледите се отчитат както всички останали, извършени по програма „Детско здравеопазване”, на базата на попълнен амбулаторен лист. Когато новороденото още няма ЕГН, в амбулаторния лист (в полето ЕГН) се въвеждат първите шест цифри от рождената дата на детето и след това – четири нули (например, ако детето е родено на 16.04.2009, в полето ЕГН в амбулаторния лист ще бъде записано: 0944160000). След като бъде издадено ЕГН на детето, следва родителите да представят на личния лекар акта за раждане, на база на който той ще коригира данните на детето при него и съответно ще предостави копие от документа в Районната здравноосигурителна каса (РЗОК), за да бъдат коригирани данните и в регистрите на НЗОК.
Съгласно чл. 118, ал. 4 на Националния рамков договор  : „Общопрактикуващият лекар е длъжен да оказва медицинска помощ на здравноосигурените лица (ЗЗОЛ) от датата, на която е осъществен изборът, като ЗЗОЛ се включват  в пациентската му листа от тази дата.”

Вижте още:

Подготовка на дома за бебето

Как да се борим с детските капризи и истерика?

Домашни средства за успокояване на деца в стрес

Записване на дете в детска кухня

Детски алергии

Как да успокоим плачещо бебе

Ранно развитие на детето до тригодишна възраст

Развиващи игри за двегодишни деца

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting