Регистриране и проследяване на бременност

Женската консултация продължава от момента на регистриране на бременността до месец след раждането. Извършват се редица прегледи, лабораторни изследвания, наблюдения, предписват се подходящи витамини, минерали, добавки и т.н. С напредването на бременността зачестяват и посещенията при лекаря.

С първоначалното регистриране на бременността се правят цялосттни прегледи: ехография, измерване на таза, лабораторни изследвания като пълна кръвна картина, глюкоза, урея и други. Задължително се регистрира кръвната група. Ако всичко е в нормите, следващото посещение се планира след месец. След шестия месец посещенията зачестяват, като бъдещата майка се подлага на цялостни лабораторни изследвания, стриктно изследване на кръвното налягане, проследява се за наличие на белтък в урината и други.

Изпълнение на програма „Майчино здравеопазване“

Целта на програмата е да осигурява нормалното протичане на бременността и изхода от нея за майката и плода. Обхващат се бременните и родилките до 45 дни след раждането.

Дейности на общопрактикуващия лекар при бременност

Регистрация на бременната

 1. Установяване на бременността в ранен период по клинични белези и насочване към акушер-гинеколог.
 2. При установена бременност общопрактикуващият лекар е длъжен да извърши или насочи бременната за:
 • Анамнеза и общ статус;
 • Пълна кръвна картина с определяне на кръвната група, кръвна захар, Rh-фактор и Васерман. При бременна с Rh (-) фактор задължително се изследва кръвна група и Rh-фактор на партньора;
 • Изследване на урина – албумин, захар, ацетон, билирубин, уробилиноген и седимент, а при нужда – бактериологично изследване;
 • Ръст, телесно тегло, артериално налягане;
 • Тазови размери;
 • Консултация със стоматолог;
 • Медико-генетична консултация (при жени над 35 години и мъже над 50 години; при предишно дете с вродени аномалии и др.);
 • При наличие на колпит – вземане на влагалищен секрет и изпращане за микробиологично изследване с оглед своевременно саниране;
 • При екстрагенитални заболявания – консултация със съответен специалист за последващо поведение;
 • При нежелана бременност – изготвяне на необходимите изследвания и насочване за прекъсване на бременността.

Проследяване на нормална бременност от общопрактикуващия лекар

 1. Наблюдението е ежемесечно от момента на установяване на бременността и ежеседмично през последните 45 дни преди предполагаемия термин на раждане.
 2. Изследване на кръвна картина (червена, при нужда – пълна) – 6, 8 и 10 лунарен месец. Изследване за HIV и HBsAg (еднократно).
 3. Изследване за наличие антитела при Rh (-) или АВО-несъвместимост:
  - От 9 до 12 г.с. – на бременни с обременена акушерска анамнеза;
  - От 17 до 20 г.с. – на бременни с необременена акушерска анамнеза и отрицателен Rh-фактор;
  - От 29 до 32 г.с. – на бременни с Rh (-) фактор без наличие на антитела при първото изследване.
 4. Изследване на урина- ежемесечно и при нужда бактериологично изследване.
 5. По време на консултация следи:
  - Тегло;
  - Артериално налягане;
  - Обиколка на корема и височина на фундуса на матката;
  - Движения на плода (от 18 г.с. – 20 г.с.);
  - Проследяване на сърдечните тонове на плода;
  - Определяне на положение и предлежание на плода (методи на Леополд).
 6. Насочване за ехографско изследване в периода на 16 г.с – 20 г.с. към специалист акушер-гинеколог по време на бременността.
 7. Указания за двигателния и хранителен режим на бременната и подготовка за процеса на раждане.
 8. Общопрактикуващият лекар издава болничен лист за отпуск по майчинство 45 дни преди предполагаемия термин на раждане и обменна карта за родилно отделение, в което е отразено състоянието на бременната през целия период на наблюдение.
 9. Общопрактикуващият лекар има право да води раждане само в случаите, когато то е започнало в неговата практика до пристигане на специализиран екип.
Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting