Режим на прием и издаване на деца в детската градина

Правилата и графика за прием и предаване на родителите а децата в детската градина са еднакви във всички държавни и общински детски градини в страната.

Детската градина  приема деца от 7.00 часа до 9.00 часа сутрин и издава деца от 15.30ч. до 19.00ч.;

След 19.00 часа невзетите деца се предават на органите на МВР, като се уведомяват по отделен ред социалните служби и Агенцията за закрила на детето;

Не е разрешено родителите или настойниците да нарушават със закъснения логическата последователност на режимните моменти;

Сутрешният прием на децата приключва до 9.00 часа. Изключенията предварително се

договарят.

. /1/. Родителите или настойниците са задължени да присъстват при извършването на

ежедневния сутрешен филтър, установяващ здравословното състояние на детето, хигиенното му състояние и липсата на паразити.

/2/. Сутрешният филтър се извършва от медицинската сестра на детското заведение или учителката на групата.

/3/. При видими симптоми на здравословно неразположение: температура, хрема, кашлица, обриви, възпаление на очите, приема на детето се отказва.

/4/. При възникване на здравен проблем родителите са длъжни в най-кратък срок да се явят в детската градина.

/5/. Приемът на дете, издадено със здравословен проблем, става с медицинска бележка от личния лекар, която удостоверява, че детето е здраво и може да посещава детска градина.

Родителите или настойниците са задължени да водят и взимат детето си лично. Ако това е невъзможно, в попълвана от тях декларация, трябва да посочат трите имена на лицето, което ще ги отменя. Това не могат да бъдат лица под 18-годишна възраст.

При всякакви промени в графика на посещение на детето в детската градина, родителите са задължени да уведомяват педагогическия и медицинския персонал най-малко един ден предварително /в краен случай до 9.00ч. сутринта/.

/1/. Заявление за отсъствие на дете по домашни причини се приема най-малко един ден преди отсъствието;

/2/. Предупреждение за завръщане след отсъствие – един ден предварително

На деца, чиито родители не са предупредили за отсъствие от детска градина, първият ден на периода на отсъствието се води за присъствен!

Забранява се достъпът на родители /настойници/ до помещенията на детските групи: занимални и спални от съображения за сигурност и хигиена в сградата.

Не се допуска неконтролируемо движение в сградата, като е напълно забранено

преминаването__допуска неконтролируемо движение в сградата, като е напълно забранено преминаването между отделните корпуси на детското заведение на всички външни лица, включително родители на деца, посещаващи детското заведение!

Достъп на родители /настойници/ е позволен само в дните на “Отворени врати”, определени на таблата за информация.

Вижте още:

Необходими медицински документи за приемане на деца в детско заведение

Освобождаване или намаление на таксите в детските заведения

Примерни критерии за оценка нивото на развитие на дете при постъпване в детска градина

Как по-леко детето да се адаптира към детската градина?

Детски ясли

Записване на дете в детска кухня

Болнични за гледане на болно дете

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting