Схеми за Българска Бродерия

  • Най-популярния и древен мотив в българските шевици е орнаментът „Елбетица”. Това е двоен кръст, който бележи  посоките на света и  най-важните слънчеви позиции – зимното и лятното слънцестоене, пролетното и есенното равноденствие и четирите позиции между тях. Тези осем лъча са кръстосани в един стабилен център и символизират кръговрата в природата и света.
  • По същество този орнамент е едно от най древните изображения на слънчевите календари и като символ съществува в почти всички основни стари религии.
  • Елементът „елбетица”  е останал като мотив в бродерията на народите, които и сега населяват земите, където старите българи (прабългарите) са усядали за дълго и са създавали държави.
  • За разлика от съвременността, в древността украсата (шевицата) върху дрехите, кърпите, килимите, не е имала само декоративна и естетическа стойност и предназначение. В нейните мотиви са били закодирани послания за хармония в семейството, дома и общността, съдържала е символи за здраве, плодородие и благоденствие.
  • Елбетицата( наричана в шопските бродерии”роджета”) има енергийна ( магическа) защитна функция и пази от болести и лоши въздействия ( завист, уроки и др.)   човека, който я носи върху дрехите си.
  • Избродирана върху кърпите за лице и ръце и покривките(месалите), тя е предназначена да запази хармонията, любовта,   благоденствието и умножаването на  семейството и рода. Същата роля има този символ и когато е втъкан в килимите или изобразен върху обредните празнични  хлябове.
  • Елбетицата се среща изобразена още и върху оброчни  и надгробни каменни кръстове, които все още се срещат по българските земи.

Удивително е сходството на българската бродерия с чувашката( един от народите, който населява земите на Волжска България. Тази огромна прилика, на моменти дори идентичност, е свидетелство за трайната следа на духовна и материална култура, която са оставили прабългарите там.

Доверете се на традицията и вековния опит на нашите баби и избродирайте или вплетете в облеклото или домашния текстил на своето семейство магическите символи за хармония, здраве  и изобилие! Свалете и принтирайте мотивите, които предпочитате и ги избродирайте върху дрехите и текстила у дома.

Вижте още схеми с българска шевица:

Схеми на шевици за бордюри

Схема на шевица

Схема на шевица

Схеми на шевици

Българска бродерия схема

Мотив за българска бродерия

Схема за българска бродерия

Българска бродерия схема

Схема на мотив за българска бродерия

Схема за българска бродерия

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting