Детска плетена жилетка „Горски мъх“

За изплитането на тази красива и удобна жилетка е необходимо да имате известен напредък в плетаческото изкуство, но ако следвате стриктно указанията, може успешно да се справите, дори и да сте начинаеща.

Дадения на картинката модел в нюансите на зелено носи наименованието „Горски мъх“, но по желание може да използвате прежда в избран от Вас цвят.

Обясненията са за жилетка за следните възрасти: 1-3 месеца, 6-9 месеца, 12-18 месеца, 2 години и 3- 4 години.

Обиколка на гърдите според размера:46 см, 52 см, 60 см, 64см и 70 см

Дължина според размера : 27 см, 29 см, 33 см, 37 см и 40 см

Материали:

  • Секционно обагрена прежда смес 75% вълна, 25% полиамид с дебелина 50 g / 205 м според размера: 150 гр, 150 гр, 200 гр, 200 гр и 250 гр
  • Чорапени / двуостри/ игли  с дебелина 2.5 мм и обръч  за плетене( държач за бримки)
  • пет копчета

Мостра: 26 бримки х 51 реда = 10 х 10 см

детска жилетка "Горски мъх"

ИЗПЛИТАНЕ:

1.Жилетката се плете назад-напред с жартиерна плетка / всички бримки са лицеви/ от дясно на ляво като едно цяло парче. Последователността на изплитане на частите на плетивото е следната: започва се с лявата предница, после се плете левия ръкав, след това гърба, десния ръкав и накрая дясната предница. Обратно на нормалното изплитане, в този случай дължината на плетивото /жилетката/ се определя от дължината на редовете, а  ширината  - от броя на редовете. Използва се метода на късите редове, за да се получи клоширането на жилетката –  т.е. някои от редовете не се изплитат до края, а плетивото се обръща и след изплитане на реда на обратно се продължава със следващия ред .

2.Нанижете хлабаво според размера: 70, 76, 86, 96 или 104 бримки и изплетете 10 реда жартиерна плетка върху всичките бримки за оформяне на бието на предницата. После преминете към изплитане на комбинацията от къси и дълги редове, за да се получи постепенното разширяване на долу на жилетката. Тази комбинация съдържа 5 с различна дължина къси и един дълъг/цял/ ред.

3.* Изплетете 20, 22, 24, 26 или 28 бримки, обърнете плетивото и прехвърлете като лицева първата бримка, стегнете конеца и изплетете обратно късия ред. Изплетете 46, 50, 57, 65 или70 бримки от следващия ред, обърнете плетивото и прехвърлете като лицева първата бримка, стегнете конеца и изплетете обратно реда.  Изплетете 64, 70, 80, 90 или 98 бримки от следващия ред, обърнете плетивото, плъзнете първата бримки, стегнете конеца и изплетете реда на обратно.  Изплетете  46, 50, 57, 65 или70 бримки от следващия ред, обърнете плетивото и плъзнете като лицева първата бримка, стегнете конеца и изплетете обратно реда. Изплетете 20, 22, 24, 26 или 28 бримки, обърнете плетивото и плъзнете като лицева първата бримка, стегнете конеца и изплетете обратно късия ред. Изплетете един ред напред и обратно в цялата му дължина с  70, 76, 86, 96 или 104 бримки *.  Повторете от * до*.

След повторението ще получите два реда в горната част/ около врата/ на жилетката и 12 реда в долната част.

4.Когато ширината на предницата, измерена по средата на редовете стане според размера приблизително : 13.5, 15, 17,  18 или 19.5 см, прехвърлете първите  от към долната част 41, 45, 52,   60 или 65 бримки на допълнителен обръч/държач/. Срежете конеца и нанижете  на  иглата  36, 42, 46, 58 или 67 нови бримки в началото на реда. Ще получите общо: 65, 73, 80, 94 или 106 бримки на реда за започване на левия ръкав. Изплетете останалите на реда бримки, обърнете и изплетете реда на обратно. Продължете като плетете комбинацията с къси редове по следния начин:

5.*Изплетете 41, 47, 51, 63 или 72 бримки, обърнете плетивото и плъзнете като лицева първата бримка, стегнете конеца и изплетете обратно късия ред. Изплетете 59, 67, 74, 88 или 100 бримки, обърнете плетивото и плъзнете като лицева първата бримка, стегнете конеца и изплетете обратно късия ред. Изплетете всичките 65, 73, 80, 94 или 106 бримки, обърнете и изплетете обратния ред *. Повторете от * до *.

След повторението ще получите два реда в горната част/ около врата/ на ръкава и шест реда в долната част на ръкава.

6.Когато ширината на ръкава/ в най-широката му част/ стане: 16, 17, 18, 18 или 20 см, завършете първите 36, 42, 46 , 58 или 67 бримки на следващия ред от лицевата страна, изплетете останалите бримки на реда, обърнете плетивото, плетете  обратния ред и сега изплетете и останалите върху държача 41, 45, 52, 60 или 65 бримки. Общо на реда ще изплетете 70, 76, 86, 96 или 104 бримки. Сложете маркер на средната бримка на реда и продължете с комбинацията от къси и дълги редове за изплитане на гърба. Комбинацията се плете по същия начин както при лявата предница:

7.* Изплетете 20, 22, 24, 26 или 28 бримки, обърнете плетивото и плъзнете като лицева първата бримка, стегнете конеца и изплетете обратно късия ред. Изплетете 46, 50, 57, 65 или70 бримки от следващия ред, обърнете плетивото и плъзнете като лицева първата бримка, стегнете конеца и изплетете на обратно реда.  Изплетете 64, 70, 80, 90 или 98 бримки от следващия ред, обърнете плетивото, плъзнете първата бримки, стегнете конеца и изплетете реда на обратно.  Изплетете  46, 50, 57, 65 или70 бримки от следващия ред, обърнете плетивото и прехвърлете като лицева първата бримка, стегнете конеца и изплетете на обратно реда. Изплетете 20, 22, 24, 26 или 28 бримки, обърнете плетивото и плъзнете като лицева първата бримка, стегнете конеца и изплетете обратно късия ред. Изплетете един ред напред и обратно в цялата му дължина с  70, 76, 86, 96 или 104 бримки *.  Повторете от * до*.

8.Плетете повтарящата се комбинация от къси и дълги редове , докато ширината на гърба/ измерена от маркера до края/ стане 23, 26, 30, 32 или 35 см. Тогава прехвърлете първите от към долния край на иглата 41, 45, 52, 60 или 65 бримки на отделен държач. Срежете конеца и нанижете в началото на иглата нови 36, 42, 46, 58 или 67 бримки. На реда ще станат общо: 65, 73, 80, 94 или 106 бримки за започване на десния ръкав. Изплетете оставащите на реда бримки ипосле реда на обратно и продължете с комбинацията от къси и дълги редове по същия начин, както при левия ръкав.

9.*Изплетете 41, 47, 51, 63 или 72 бримки, обърнете плетивото и плъзнете като лицева първата бримка, стегнете конеца и изплетете обратно късия ред. Изплетете 59, 67, 74, 88 или 100 бримки, обърнете плетивото и плъзнете като лицева първата бримка, стегнете конеца и изплетете обратно късия ред. Изплетете всичките 65, 73, 80, 94 или 106 бримки, обърнете и изплетете обратния ред *. Повторете от * до *, докато ширината на ръкава/ в най-широката му част/ стане: 16, 17, 18, 18 или 20 см.

10.На следващия ред от лицевата страна завършете първите 36, 42, 46 , 58 или 67 бримки  и изплетете останалите бримки на реда, обърнете плетивото, плетете  обратния ред и сега изплетете и останалите върху държача 41, 45, 52, 60 или 65 бримки. Общо на реда  на иглата ще получите 70, 76, 86, 96 или 104 бримки. Продължете с комбинацията от къси и дълги редове за изплитане на дясната предница. Комбинацията се плете по същия начин както при лявата предница:

11.* Изплетете 20, 22, 24, 26 или 28 бримки, обърнете плетивото и прехвърлете като лицева първата бримка, стегнете конеца и изплетете обратно късия ред. Изплетете 46, 50, 57, 65 или70 бримки от следващия ред, обърнете плетивото и прехвърлете като лицева първата бримка, стегнете конеца и изплетете обратно реда.  Изплетете 64, 70, 80, 90 или 98 бримки от следващия ред, обърнете плетивото, плъзнете първата бримки, стегнете конеца и изплетете реда на обратно.  Изплетете  46, 50, 57, 65 или70 бримки от следващия ред, обърнете плетивото и плъзнете като лицева първата бримка, стегнете конеца и изплетете обратно реда. Изплетете 20, 22, 24, 26 или 28 бримки, обърнете плетивото и плъзнете като лицева първата бримка, стегнете конеца и изплетете обратно късия ред. Изплетете един ред напред и обратно в цялата му дължина с  70, 76, 86, 96 или 104 бримки *.  Повторете от * до*, докато ширината на дясната предница стане равна на ширината на лявата предница, без десетте дълги реда от бието. След това изплетете 10 равни дълги реда за бието на дясната предница. С малка кукичка изплетете на равно отстояние в горната част на ръба на дясната предница 4-5 илика за копчетата.

12.ЗАВЪРШВАНЕ:

Зашийте надлъжните шевове от долната страна на ръкавите и копчета върху ръба на лявата предница.

Ако искате жилетката да се закопчава отпред  по цялата дължина, когато изплитате бието на дясната предница междувременно направете и илиците за копчетата така:

Изплетете 4 равни дълги реда със всичките: 70, 76, 86, 96 или 104 бримки и тогава продължете като правите илиците както следва: изплетете *11, 12, 14, 16 или 17 бримки, завършете 2 бримки заедно*, повторете от *до* всичко 4 пъти, изплетете последните  две бримки. Обърнете плетивото и плетете обратния ред, като същевременно нанизвате по две нови бримки над всеки илик. Изплетете още 4 равни дълги реда  и завършете хлабаво всичките 70, 76, 86, 96 или 104 бримки на веднъж.

Зашийте ръкавите от вътрешната страна ръб до ръб и копчетата върху лявата предница под отворите на илиците.

Таблица на размерите на бебешки дрехи

Вижте още:

Плетена Жилетка за Бебе

Детска жилетка с жакардова плетка

Жилетка и шапка за момиче на 8 години

Плетена Жилетка за Момиче

Плетена Жилетка за Момче

Жилетка за 10-годишно момиче

Жилетка и Шапка за Бебе

Плетена Жилетка за Бебе

Жилетка за тримесечно бебе

ДЕТСКА ПЛЕТЕНА ЖИЛЕТКА “ШИК“

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting