Плетен Комплект за бебе

Плетен Комплект за бебе

Очарователен плетен бебешки комплект.

Кликнете върху всяка картинка, за да я видите в по-голям мащаб! Дадени са обяснения за изплитане на жилетка, шапка и терлички за бебе на възраст от 0 до 3 месеца. Комплектът е подходящ за обличане на бебето при изписване от болницата след раждане.

Жилетка:

Размери:гръдна обиколка: 46 см; дължина: 24 см;дължина на ръкава:12,5 см;

 Необходими материали: Мека прежда за бебешко плетиво : 250 грама; игли(обръч): 4 мм; 3 малки копчета; Плътност на плетене-мостра: 24 бримки= 10 см Ръкав: Жилетката се плете от долу на горе. Започнете от единия ръкав: Нанижете 32 бримки и изплетете два реда лицеви бримки. Продължете като плетете ажурна плетка по следния начин:   1ред:  крайна бримка, * наметка, 2 заедно лицево, 2 опакови, повторете от  * до последните  3бримки, наметка, 2 заедно лицево, лицева бримка 2ред:    крайна бримка  , * 2 опак.бр., 2 лиц.бр., повторете от  * до последните  3бримки, 2 опак.бр., 1 лиц.бр.   3ред:крайна бримка, * 2 лиц.бр., 2 опак.бр., повторете от  * до последните  3бримки, 3 лиц.бр.   4ред:крайна бримка, * 2 опак.бр., 2 лиц.бр., повторете от  * до последните  3бримки, 2 опак.бр., 1 лиц.бр.   5ред: крайна бримка, * 2 заедно лицево, направете с ръка бримка и я нанижете, 2 опак.бр., повторете от  * до последните  3бримки, 2 заедно лицево, направете с ръка бримка и я нанижете, 1 лиц.бр.   6ред: крайна бримка, * 2 опак.бр., 2 лиц.бр., повторете от  * до последните  3бримки, 2 опак.бр.,  1лиц.бр.   7ред: крайна бримка, * 2 лиц. Бр., 2 опак.бр повторете от  * до последните  3бримки,  3 лиц.бр.   8ред:, крайна бримка * 2 опак.бр., 2 лиц.бр., повторете от  * до последните  3бримки, 2 опак. Бр., 1 лиц.бр.   Повторете от 1 до 8 ред още три пъти. След това повторете веднъж от 1 до 6 ред. Височината на плетката трябва да е станала около 12,5 см. Следващ ред: Завършете 3 бримки, плетете  лицеви бримки до последните три и ги завършете. Трябва да останат общо 26 бримки на обръча. Прехвърлете ги на резервен обръч или нанижете на конец и преминете към изплитане на втория ръкав по гореописания начин. Основна част на жилетката: Нанижете 112 бримки и изплетете два реда лицеви бримки. Продължете като плетете ажурна плетка както следва: 1ред:  крайна бримка,4 лиц.бр., * наметка, 2 заедно лицево, 2 опакови, повторете от  * до последните  7 бримки, наметка, 2 заедно лицево, 5 лиц. бримки 2ред:крайна бримка, 4 лиц.бр.  , * 2 опак.бр., 2 лиц.бр., повторете от  * до последните 7 бримки, 2 опак.бр., 5 лиц.бр.   3ред:крайна бримка, 4 лиц.бр., * 2 лиц.бр., 2 опак.бр., повторете от  * до последните 7 бримки, 7 лиц.бр.   4ред:крайна бримка, 4 лиц.бр. * 2 опак.бр., 2 лиц.бр., повторете от  * до последните  7 бримки, 2 опак.бр., 5 лиц.бр.   5ред: крайна бримка, 4 лиц.бр. * 2 заедно лицево, направете с ръка бримка и я нанижете, 2 опак.бр., повторете от  * до последните  7 бримки, 2 заедно лицево, направете с ръка бримка и я нанижете, 5 лиц.бр.   6ред: крайна бримка, 4 лиц.бр. * 2 опак.бр., 2 лиц.бр., повторете от  * до последните  7 бримки, 2 опак.бр.,  5лиц.бр.   7ред: крайна бримка, 4 лиц.бр. * 2 лиц. Бр., 2 опак.бр повторете от  * до последните  7 бримки,  7 лиц.бр.   8ред:, крайна бримка, 4 лиц.бр. * 2 опак.бр., 2 лиц.бр., повторете от  * до последните  7 бримки, 2 опак. Бр., 5 лиц.бр.   Повторете от 1 до 8 ред още три пъти. След това повторете веднъж от 1 до 6 ред. Следващ ред: Плетете така- 26 лиц.бр., завършете 6 бр., 47 лиц.бр., завършете 6 бр., 25 лиц. Бр. Следващ ред: Изплетете 26 лиц.бр. за дясната предница, присъединете (нанижете бримките) на единия ръкав като изплетете 26 лиц. Бр. за него, продължете с 48 лиц.бр. за гърба, присъединете втория ръкав, като изплетете 26 лиц.бр. за него и завършете с 26 лиц.бр. за лявата предница. Общо върху обръча ви ще имате 152 бримки.   Изплитане на платката на жилетката:   1ред:крайна бримка, 2 лиц.бр., добавете бр., 2 заедно лицево, (правене на илика), лиц. Бр. до края на реда   2ред: крайна бримка, лиц.бр. до края на реда   3ред: крайна бримка  , 23 лиц.бр.,свивка на ляво( прехвърлете 1 бр. без да я изплитате,1 лиц.бр., изплетете лицево прехвърлената бримка през лицевата),свивка на дясно(2 бр. заедно лицево), 22 лиц.бр., свивка на ляво, свивка на дясно, 44 лиц.бр., свивка на ляво, свивка на дясноg, 22 лиц.бр., свивка на ляво, свивка на дясно, 24лиц. Бр.   Остават общо 144 бримки.   4ред:    крайна бримка, 4 лиц.бримки, опак. Бр. до последните 5 бр., 5 лиц.бр.   5ред:    крайна бримка, 22 лиц.бр., свивка на ляво, свивка на дясно, 20 лиц.бр., свивка на ляво, свивка на дясно, 42 лиц.бр., свивка на ляво, свивка на дясно, 20 лиц.бр., свивка на ляво, свивка на дясно, 23 лиц.бр.. Остават общо 136 бримки.   6ред:    крайна бримка, 4 лиц.бримки, опак. Бр. до последните 5 бр., 5 лиц.бр.   7ред: крайна бримка, 21 лиц.бр., свивка на ляво, свивка на дясно, 18 лиц.бр., свивка на ляво, свивка на дясно, 40 лиц.бр., свивка на ляво, свивка на дясно, 18 лиц.бр., свивка на ляво, свивка на дясно, 22 лиц.бр.. Остават общо 128 бримки   8ред:    крайна бримка, 4 лиц.бримки, опак. Бр. до последните 5 бр., 5 лиц.бр.   9ред:    крайна бримка, 20 лиц.бр., свивка на ляво, свивка на дясно, 16 лиц.бр., свивка на ляво, свивка на дясно, 38 лиц.бр., свивка на ляво, свивка на дясно, 16 лиц.бр., свивка на ляво, свивка на дясно, 21 лиц.бр.. Остават общо 120 бримки. 10ред:  крайна бримка, 4 лиц.бримки, опак. Бр. до последните 5 бр., 5 лиц.бр. 11ред:  крайна бримка, 19 лиц.бр., свивка на ляво, свивка на дясно, 14 лиц.бр., свивка на ляво, свивка на дясно, 36 лиц.бр., свивка на ляво, свивка на дясно, 14 лиц.бр., свивка на ляво, свивка на дясно, 20 лиц.бр.. Остават общо 112 бримки. 12ред:  крайна бримка, 4 лиц.бримки, опак. Бр. до последните 5 бр., 5 лиц.бр. 13ред:  крайна бримка, 2 лиц.бр., наметка, свивка на дясно( за илик), 14 лиц.бр., свивка на ляво, свивка на дясно, 12 лиц.бр., свивка на ляво, свивка на дясно, 34 лиц.бр., свивка на ляво, свивка на дясно, 12 лиц.бр.,свивка на ляво, свивка на дясно,19 лиц.бримки. Остават общо 104 бримки. 14ред:  крайна бримка, 4 лиц.бримки, опак. Бр. до последните 5 бр., 5 лиц.бр. 15ред:  крайна бр., 17 лиц.бр.,свивка на ляво, свивка на дясно, 8 лиц.бр., свивка на ляво, свивка на дясно,30 лиц. Бр., свивка на ляво, свивка на дясно,8 лиц.бр.,свивка на ляво, свивка на дясно,17 лиц. Бр. Общо остават 96 бримки. 16ред:  крайна бримка, 4 лиц.бримки, опак. Бр. до последните 5 бр., 5 лиц.бр. 17ред:  крайна бр., 16 лиц.бр.,свивка на ляво, свивка на дясно, 8 лиц.бр., свивка на ляво, свивка на дясно,30 лиц. Бр., свивка на ляво, свивка на дясно,8 лиц.бр.,свивка на ляво, свивка на дясно,17 лиц. Бр. Общо остават 88 бримки. 18ред:  крайна бримка, 4 лиц.бримки, опак. Бр. до последните 5 бр., 5 лиц.бр. 19ред:  крайна бр., 15 лиц.бр.,свивка на ляво, свивка на дясно, 8 лиц.бр., свивка на ляво, свивка на дясно,30 лиц. Бр., свивка на ляво, свивка на дясно, 6 лиц.бр.,свивка на ляво, свивка на дясно,28 лиц. Бр,свивка на ляво, свивка на дясно,6 лиц.бр., свивка на ляво, свивка на дясно, 16 лиц.бр. Общо остават 80 бримки. 20ред:  крайна бримка, 4 лиц.бримки, опак. Бр. до последните 5 бр., 5 лиц.бр. 21ред:  крайна бр.,14 лиц.бр.,свивка на ляво, свивка на дясно,4 лиц.бр., свивка на ляво, свивка на дясно, 26 лиц.бр., свивка на ляво, свивка на дясно, 4 лиц.бр., свивка на ляво, свивка на дясно, 15 лиц.бр. Остават общо 72 бр. 22ред:  крайна бримка, 4 лиц.бримки, опак. Бр. до последните 5 бр., 5 лиц.бр. 23ред:  крайна бр.,13 лиц.бр.,свивка на ляво, свивка на дясно,2 лиц.бр., свивка на ляво, свивка на дясно, 24 лиц.бр., свивка на ляво, свивка на дясно, 2 лиц.бр., свивка на ляво, свивка на дясно, 14 лиц.бр. Остават общо 64 бр. 24ред:  крайна бримка, 4 лиц.бримки, опак. Бр. до последните 5 бр., 5 лиц.бр. 25ред:  крайна бр.,2 лиц.бр., наметка, свивка на дясно(за илик), лицеви бримки до края на реда.   Изплетете два реда лицеви бримки и завършете всички бримки на веднъж.   Зашийте ръкавните шевове и три копчета.

ШАПКА Нанижете 66 бримки и изплетете 2 реда с лицеви бримки.Продължете така:   1ред:  крайна бр., 1опак.бр. * наметка, свивка на дясно, 2 опак.бр., повторете от * до последните 4 бр., наметка, свивка на дясно, 1 опак.бр., 1 лиц.бр. 2, 4 ,6 и 8ред: крайна бр., 1 лиц.бр., * 2 опак.бр., 2 лиц.бр., повтаряйте от * до края   3ред:    крайна бр., 1опак.бр. *2 лиц.бр.,2 опак.бр., повтаряйте от * до последните 4 бримки, 2 лиц.бр., 1 опак.бр., 1 лиц. Бр. 5ред:крайна бр., 1 опак.бр., * свивка на дясно, наметка,  2 опак.бр., повторете от * до последните  4бримки, свивка на дясно, наметка, 1 опак.бр., 1лиц.бр. 7ред:    крайна бр., 1 опак.бр., * свивка на дясно, наметка,  2 опак.бр., повторете от * до последните  4бримки, свивка на дясно, наметка, 1 опак.бр., 1лиц.бр. Повторете от 1ред  до 8ред    още два пъти. Следващ ред: крайна бр., 1 опак.бр., *наметка,свивка на дясно, 2 опак.бр., повторете от повторете от * до последните  4бримки,наметка, свивка на дясно, 1 опак.бр., 1 лиц.бр. Следващ ред: крайна бр.лиц.бр., * 2 опак.бр., 2 лиц.бр., повторете от * до последните  4бримки,  2 опак.бр., свивка на дясно  (65бр) Оформяне на връхната част на шапката: 1ред  : (6 лиц.бр., свивка на дясно лицево) повтаряйте до последната бримка, 1 лиц.бр. Остават общо: 57бримки. 2, 4,6,8 и 10 ред:  Всички бримки опакови. 3ред  : (5 лиц.бр., свивка на дясно) повтаряйте до последната бримка, 1 лиц.бр. Остават общо: 49 бримки. 5ред:    ( 4 лиц.бр., свивка на дясно) повтаряйте до последната бримка, 1 лиц.бр. Остават общо: 41бримки. 7ред  :  ( 3 лиц.бр., свивка на дясно) повтаряйте до последната бримка, 1 лиц.бр. Остават общо: 33 бримки. 9ред  : ( 2 лиц.бр., свивка на дясно) повтаряйте до последната бримка, 1 лиц.бр. Остават общо: 25бримки. 11ред : ( 1 лиц.бр., свивка на дясно) повтаряйте до последната бримка, 1 лиц.бр. Остават общо: 17 бримки. 12ред : (свивка на дясно) повтаряйте до последната бримка, 1 лиц.бр. Остават общо:9 бримки Отрежете преждата , като оставите дълъг конец. Нанижете го на игла и промушете през всички останали бримки, стегнете и зашийте от вътрешната страна.

ТЕРЛИЧКИ Дължина на ходилото: 10cm. Нанижете  41 бримки и изплетете 11 реда лицеви бримки.   12ред:  Опакови бримки.   13ред:  16 лиц.бр., свивка надясно, 5 лиц.бр., свивка на ляво, 16 лиц.бр.   14ред: 15 опак, 2 заедно опаково от задната страна, 5 опакови, 2 заедно опаково, 15 опакови бр.   15ред: 14 лиц.бр.,  5 лиц.бр., свивка наляво лицево, 14 лиц.бр.   16ред: 13 опак.бр., 2 заедно опаково от задната страна, 5 опакови, 2 заедно опаково, 13 опакови бр.   17ред:  12 лиц.бр., 2 заедно опаково, 5 лиц.бр., свивка на ляво, 12 лиц.бр.   18ред:  11 опак.бр., 2 заедно опаково от задната страна, 5 опакови, 2 заедно опаково, 11 опакови бр.   19ред: 10 лиц.бр., 2 заедно опаково, 5 лиц.бр., свивка на ляво, 10 лиц.бр.   20ред: 9 опак.бр., 2 заедно опаково от задната страна, 5 опакови, 2 заедно опаково, 9 опакови бр.,. Всичко остават:25 бримки.   21ред: лицеви бримки.   22ред:  опакови бримки   Повторете 21 и 22 ред още два пъти.   27ред:  Плетете опакови бримки до последната бримка, като накрая наддадете 1 бримка. Общо:26 бримки. 28ред : крайна, 1 опак.бр. * наметка, свивка на дясно опаково, 2 опакови, повторете от * до последните  4бримки, наметка, свивка надясно опаково,  1 опак.бр., 1 лиц.бр. 29ред:  крайна,1 лиц.бр., *  2 опак.бр.,  2 лиц.бр., повтаряйте от * до края.   30ред:  крайна,опак.бр., *  2 лиц.бр.,  2 опак.бр., повтаряйте от * до последните  4 бримки, 2 лиц.бр., 1 опак.бр., 1 лиц.бр.   31ред:  крайна,1 лиц.бр., *  2 опак.бр.,  2 лиц.бр., повтаряйте от * до края.   32ред:  крайна,опак.бр., *  свивка на дясно опаково, наметка, 2 опак.бр., повтаряйте от * до последните  4бримки, 2 заедно опаково, наметка,  1 опак.бр.,  1 лиц.бр.   33ред:  опакови бримки   Завършете всички бримки на веднъж хлабаво. Зашийте. Обърнете маншета.

Таблица с размери на бебешки детски дрехи

Вижте още:

Бебешки комплект за момиченце на 6-9 месеца

Плетена рокличка за бебе

Плетена бебешка рокличка с две куки

Бебешки жилетка и шапка

Плетени бебешки шапки с ушички

Бебешки жилетки

Плетена бебешка жилетка

Бебешки плетен комплект

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting