2 плетени роклички за малко момиче

ДВЕ ПЛЕТЕНИ РОКЛИЧКИ ЗА ЕДНО МОМИЧЕНЦЕ

1.Детска рокличка с раирани ръкави

Размери: 6 месеца/1 /2/3/4 години Гръдна обиколка: (68/74/86/92/98/104) см Материали: 2/3/3/4/4 гранчета светло-сива, по 1 гранче: бяла и розова прежда 100% акрил, 140 м/50 гр; игли № 3 и № 3,5; 3 прозрачни копчета. Плетки:   Гладка лицева: лиц. редове – лиц. бр., опаките редове – оп. бр. Ластик: 1/1: редувате 1 лиц., 1 оп.бр. Райетата се оформят така:Редуват се 2 реда бяла, 2 реда розова прежда. Плътност на плетене:: 22 бр. и 30 р. = 10 x 10 см.

Предница: на игли № 3 със сивата прежда нанижете 69/75/81/85/87 бр. Изплетете 5 р. Гладка лицева плетка и 1 ред лицеви бримки от опаката страна на плетивото за оформяне линията на подгъване. Преминете на игли № 3,5 и продължете да плетете гладка лицева плетка. След 8 см (= 24 р.) от началото на плетивото на разстояние 2 бр. от краищата на редовете свивайте: във всеки 8-и р. 7 х 1 бр./ във всеки 8-и р. 8 х 1 бр./ във всеки 10-м р. 6 х 1 бр. и във всеки 8-и р. 2 х 1 бр./ във всеки 10-и р. 8 х 1 бр./ във всеки 12-и р. 4 х 1 бр., във всеки 10-и р. 4 х 1 бр. = 55/59/65/69/71 бр. Свивката изпълнявайте така: За да свиете 1 бр. на расстоянии 2 бр. от началото/края на реда: изплетете 2 лиц., 2 бр. заедно лиц., продължете да плетете реда и, когато на лявата игла останат  4 бр., снемете 1 бр. като лиц., 1 лиц. и я протегнете през снетата, накрая изплетете 2 лиц.. След 27/30/34/36,5/38 см (= 82/90/102/ 108/114 р.) от началото за ръкавните отвори завършете от двете страни на разстояние 2 бр. от края във всеки 2-и р. За размер 6 мес., 1 и 2 години: 2 х 2 бр. и 2 х 1 бр.; за размер 3 и 4 год.: 1 х 3 бр., 1 х 2 бр. и 2 х 1 бр. = 43/47/53/55/57 бр. След 34/37/42/45/47 см (= 102/110/126/ 134/140 р.) от началото на плетивото за вратния отвор завършете средните 11/11/11/13/13 бр. и по-нататък плетете разделно, завършвайки по  по края на иреза във  всеки 2-и р. за размер  6 мес.: 1 х 3 бр., 1 х 2 бр., 1 х 1 бр.; за размер  1 год. 2 х 2 бр., 3 х 1 бр.; за размер  2, 3 и 4 год.: 1 х 3 бр., 1 х 2 бр., 3 х 1 бр. След 37/41/46/49/51 см (= 110/122/138/ 146/152 р.) от началото завършете за скосяването на  от двете страни във всеки 2-и р.: 2 х 3 бр., 1 х 4 бр./1 х 3 бр., 2 х 4 бр./ 2 х 4 бр., 1 х 5 бр./ 2 х 4 бр., 1 х 5 бр./1 х 4 бр., 2 х 5 бр. Гръб:  на игли № 3 със сивата прежда нанижете 69/75/81/85/87 бр. Изплетете 5 р. Гладка лицева плетка и 1 ред лицеви бримки от опаката страна на плетивото за оформяне линията на подгъване. Преминете на игли № 3,5 и продължете да плетете гладка лицева плетка, свивайки от страни както при предницата = 55/59/65/69/71 бр. След 26/29/33/35,5/37 см (= 78/86/98/ 104/110 р.) от началото на плетивото разделете го на 2 части за изработване на шлица на гърба. 1-а част: изплетет 24/26/29/31/32 бр. Гладка лицева плетка, след това  7 бр. ластик 1/1 за бието на шлица, започвайки с 1 опака и завършвайки 2 лиц. (= 31/33/36/38/39 бр.) и оставете оставашите 24/26/29/31/32 бр. за 2-а част. След 27/30/34/36,5/38 см (= 82/90/102/ 108/114 р.) от началото завършете бримките за ръкавния отвор от дясната страна  както при предницата. След това плетете върху оставащите 25/27/30/31/32 бр. След 37/41/46/49/51 см (= 110/122/138/ 146/152 р.) от началото на плетивото от дясната страна завършете бримките за рамото, както при предницата, като едновременно за вратния отвор свивайте от страната на шлица във всеки 2-и р. 1 х 13/14/15/16/16 бр., 1 х 2 бр. 2-а част: изплетете със сивата прежда отложените 24/26/29/31/32 бр., наддайте по 1 бр. След всяка от 7 бр. На бието от 1-а част (= 31/33/36/38/39 бр.) Плетете 7 бр. ластик 1/1 за бието (започвайки с 2 лиц.) и лицева плетка на следващите 24/26/29/31/32 бр. След 27/30/34/36.5/38 см (= 82/90/102/ 108/114 р.) от началото на плетивото от лявата страна изпълнете свивките за ръкавния отвор както на = 25/27/30/31/32 бр. След 37/41/46/49/51 см (= 110/122/138/ 146/152 р.) от началото изплетете изреза за вратния отвор и скосяването на раменете симетрична на  1-а част. Ръкав: на игли № 3 с розовата прежда наберете 35/37/39/41/45 бр. Изплетете 5 р. Гладка лицева плетка и 1 ред лицеви бримки от опаката страна на плетивото за оформяне линията на подгъване. Преминете на игли № 3,5 и плетете гладка лицева плетка редувайки райетата. След 4,5 см (= 14 р.) от началото за разширяването на ръкава прибавяйте от двете страни на разстояние 2 бр. от края: във всеки 12-и р. 3 х 1 бр./ във всеки 10-и р. 3 х 1 бр., във всеки 8-и р. 2 х 1 бр./ във всеки 10-и р. 4 х 1 бр., във всеки 8-и р. 2 х 1 бр./ във всеки 10-и р. 6 х 1 бр.1 във всеки 10-и р. 5 х 1 бр., във всеки 8-и р. 2 х 1 бр. = 41/47/51/53/55 бр. След 18/20/24/25/27 см (= 54/60/72/76/82 р.) от началото за закръглението на ръкава от двете страни на  разстояние 2 бр. от края във всеки 2-и р.: 2 х 2 бр., 5 х 1 бр., 2 х 2 бр./ 2 х 2 бр., 7 х 1 бр., 1 х 2 бр., 1 х 3 бр./1 х 3 бр., 1 х 2 бр., 6 х 1 бр., 2 х 2 бр., 1 х 3 бр./1 х 3 бр., 1 х 2 бр., 7 х 1 бр., 2 х 2 бр., 1 х 3 бр./1 х 3 бр., 2 х 2 бр., 6 х 1 бр., 2 х 2 бр., 1 х 3 бр. Завършете  останалите 15 бр. Бие около врата: на игли № 3 със сива прежда наберете 76/82/86/90/90 бр. Гладка лицева плетка и 1 ред лицеви бримки от опаката страна на плетивото за оформяне линията на подгъване, 3 р. Гладка лицева плетка и оставете бримките. Сглобяване:Извършете раменните шевове. Незавършените бримки на бието пришийте с кетен шев към ръба на вратния отвор от едното бие на шлица до другото. Обърнете половината бие около врата по линията на прегъването към опаката страна и го подшийте. Прикачете ръкавите. Изпълнете ръкавните и страничните шевове. По долния ръб на роклята и по ръба на ръкавите, подгънете плетивото по линията на прегъване и подшийте от към опаката страна.Зашийте копчетата.

2.Плетена детска рокличка с картинка пингвинчета

Размери: 12/18 месеца /2/3/4 години Гръдна обиколка: (74/80/86/92/98-104) см Материали: 3/4/4/5/5 гранчета светло-сива (цвят А), по 1 гранче: тъмно-синя (цвят В), тъмно-сива ( цвят С), жълто-зелена (цвят D), бяла (цвят Е) прежда смес (40% вълна, 30% полиамид, 30% акрил), 125 м/50 гр; игли № 3 и № 3,5; маркери. Плетки:Ластик: 2/2: редувате 2 лиц., 2 оп.бр.              Гладка лицева: лиц. редове – лиц. бр., опаките редове – оп. бр. Райетата се оформят така:Редуват се 2 реда тъмно-синя, 4 реда светло-сива прежда. 2/2: попеременно 2 лиц., 2 изн. Картинката с пингвинчетата се плете в техниката интарзия по схемата като при смяна на цвета конците се кръстосват от опаката страна. Дребните детайли може да избродирате. Плътност на плетене:24 бр. и 31 р. = 10 х 10 см.

Гръб: на игли № 3 със жълто-зелената нанижете 82/86/90/94/94 бр. Изплетете 2 см (= 8 р.) ластик 2/2, като в последния р. за размер 2 годни свиете 1 бр., за размер   4 години прибавите  от двете страни по 1бр. (= 82/86/89/94/96 бр.). Преминете на игли № 3,5 и плетете лицева гладка плетка със светло-сивата прежда. След 6,5 см (= 22 р.) от началото  за  страничното стесняване от двете страни на разстояние 2 бримки от края свивайте така: във всеки 8-и р. 3 х 1 бр., във всеки 6-и р. 6 х 1 бр./ във всеки 8-и р.7 х 1 бр., във всеки 6-и р. 2 х 1 бр./ във всеки 8-и р.. 9 х 1 бр./ във всеки 10-и р. 4 х 1 бр., във всеки 8-и р.. 5 х 1 бр./ във всеки 10-и р. 7 х 1 бр., във всеки 8-и р. 2 х 1 бр. = 64/68/71/76/78 бр. Свивките правете така:За да свиете 1 бр. на расстоянии 2 бр. от началото/края на реда: изплетете 2 лиц., 2 бр. заедно лиц., продължете да плетете реда и, когато на лявата игла останат  4 бр., снемете 1 бр. като лиц., 1 лиц. и я протегнете през снетата, накрая изплетете 2 лиц. Така изплетете според размера:1/1/1/3/3 р. и продължете да плетете както е указано. След 26/28,5/30/32,5/34 см (= 82/90/94/ 102/108 р.) от началото на плетивото за ръкавните отвори завършете от двете страни във всеки 2-и ред според размера.: 2 пъти х 2 бр., 2 х 1 бр./1 х 3 бр., 1 х 2 бр., 2 х 1 бр./1 х 3 бр., 1 х 2 бр., 2 х 1 бр./1 х 3 бр., 1 х 2 бр., 3 х 1 бр./ 1 х 3 бр., 1 х 2 бр., 3 х 1 бр..На реда ще останат = 52/54/57/60/62 бр. За изреза за вратния отвор и клапаните на рамената след 37/40/42/45/47 см (= 116/126/132/140/148 р.) от началото на плетивото  завършете средните 20/22/23/24/24 бр. и по-нататък плетете разделно, като свивате по края на отвора: за размер 12 и 18 мес.: във всеки 2-и р. 1 х 3 бр., 1 х 2 бр., във всеки 4-и р. 2 х 1 бр.; във всеки 2-и р. 1 х 1 бр., 2 х 2 бр.; за 2 годишни: във всеки 2-и р. 1 х 3 бр., 1 х 2 бр., във всеки 4-и р. 2 х 1 бр.; във всеки 2-и р. 2 х 1 бр „ 2 х 2 бр.; за 3 годишни: във всеки 2-и р. 1 х 3 бр., 1 х 2 бр., във всеки 4-и р. 2 х 1 бр.; във всеки 2-и р. 1 х 1 бр., 3 х 2 бр.; за 4 годишни: във всеки 2-и р. 1 х 3 бр., 1 х 2 бр., във всеки 4-и р. 2 х 1 бр.; във всеки 2-и р. 1 х 1 бр., 2 х 2 бр., 1 х 3 бр. Накрая завършете  останалите 4 бр. Едновременно след 38/41/43/46/48 см (= 120/130/136/144/152 р.) от началото отбележете с маркери линията на раменете. Предница: На игли № 3 със жълто-зелената прежда наберете 82/86/90/94/94 бр. Изплетете 2 см (= 8 р.) ластик 2/2, като в последния р. за размер 2 годни свиете 1 бр., за размер   4 години прибавите  от двете страни по 1бр. (= 82/86/89/94/96 бр.). Преминете на игли № 3,5 и плетете лицева гладка плетка по схемата за съответния размер, като изпълнявате свивките за страничното скосяване както на гърба. След последния ред от схемата плетете гладка лицева плетка със светло-сивата прежда , като продължавате да свивате за страничното стесняване на предницата както на гърба. След последното свиване за страничното скосяване изплетете още по 1/1/1/3/3 р. на останалите 64/68/71/76/78 бр., и преминете към изплитане на райетата.Свиването за ръкавните отвори направете както при предницата. На реда ще останат: = 52/54/57/60/62 бр. За вратния отвор и капаните на раменете 33/36/38/41/43 см (= 104/114/120/128/136 р.) от началото завършете наведнъж средните 12/14/15/16/16 бр. и плетет нататък  разделно, като свивате по края на вратното закръгление: за 12 и 18 мес.: във всеки 2-и р. 1 х 3 бр., 1 х 2 бр., 2 х 1 бр.; във всеки 4-и р. 4 х 1 бр.; във всеки 2-и р. 1 х 1 бр., 2 х 2 бр.; за 2 годишни: във всеки 2-и р. 1 х 3 бр., 1 х 2 бр., 2 х 1 бр.; във всеки 4-и р. 4 х 1 бр.; във всеки 2-и р. 2 х 1 бр., 2 х 2 бр.; за 3 год: във всеки 2-и р. 1 х 3 бр., 1 х 2 бр., 2 х 1 бр.; във всеки 4-и р. 4 х 1 бр.; във всеки 2-и р. 1 х 1 бр., 3 х 2 бр.; за 4 год.: във всеки 2-и р. 1 х 3 бр., 1 х 2 бр., 2 х 1 бр.; във всеки 4-и р. 4 х 1 бр.; във всеки   2-и р. 1 х 1 бр., 2 х 2 бр., 1 х 3 бр. . Накрая завършете  останалите 4 бр. Едновременно след 38/41/43/46/48 см (= 120/130/136/144/152 р.) от началото отбележете с маркери линията на раменете. Ръкав: На игли № 3 със жълто-зелената прежда наберете 38/38/42/46/46 бр. Изплетете 2 см (= 8 р.) ластик 2/2, като в последния р. за размер 12 и 18 мес. прибаветь от двете страни по 1 бр. (= 40/40/42/46/46 бр.). Преминете на игли № 3,5 и плетете лицева гладка плетка със светло-сивата прежда, като за разширяването на ръкава на разстояние 2 бр. от двата края на редовете прибавяте по: във всеки 8-и р. 5 х 1 бр./ във всеки 8-и р. 6 х 1 бр./ във всеки 10-и р. 2 х 1 бр., във всеки 8-и р. 4 х 1 бр./ във всеки 10-и р. 4 х 1 бр., във всеки 8-и р. 2 х 1 бр./ във всеки 10-и р. 3 х 1 бр., във всеки 8-и р. 4 х 1 бр. = 50/52/54/58/60 бр. На височина 18/20/22/23/25 см (= 58/64/70/ 74/80 р.) от началото за закръглението на ръкава завършете от двете страни във всеки 2-и р.: 1 х 3 бр., 1 х 2 бр., 7 х 1 бр., 1 х 2 бр., 1 х 3 бр./1 х 3 бр., 1 х 2 бр., 6 х 1 бр., 2 х 2 бр., 1 х 3 бр./1 х 3 бр., 2 х 2 бр., 5 х 1 бр., 2 х 2 бр., 1 х 3 бр./1 х 3 бр., 2 х 2 бр., 5 х 1 бр., 3 х 2 бр., 1 х 3 бр./1 х 3 бр., 3 х 2 бр., 4 х 1 бр., 3 х 2 бр., 1 х 3 бр. Завършете останалите16 бр. Бие около врата и клапани на раменете: Бие1: На игли № 3 със жълто-зелената прежда наберете 74/78/82/86/86 бр. Изплетете 2 см (= 8 р.) ластик 2/2 и прехвърлете бримките на държач. Бие2: На игли № 3 със жълто-зелената прежда наберете 86/90/94/98/98 бр. и плетете както Бие1. Сглобяване на рокличката: Пришийте с кетен шев Бие1 към линията на вратния отвор на гърба и клапаните на раменете (= зелената линия на кройката). Пришийте с кетен шев Бие2 към линията на вратния отвор на предницата и клапаните на раменете (= червената линия на кройката). Клапаните на гърба сложете върху съответстващия клапан на предницата , като се ръководите от маркерите и прикачете ръкавите, като захващате и двата слоя на плетивото. Изпълнете страничните и ръкавните шевове.

ЗА УКРАСА НА ПЪРВАТА РОКЛИЧКА МОЖЕ ДА ИЗПЛЕТЕТЕ АПЛИКАЦИЯ ПО ДАДЕНИТЕ В СЛЕДНИТЕ СТАТИИ СХЕМИ:

Плетени апликации

Плетени апликации

Плетени Апликации за Украса на Детски Дрехи

Плетена апликация мече

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting