Конкурс за детска рисунка към книгата „Икабог“ на Джоан Роулинг

Преди повече от десет години Дж. К. Роулинг написва историята „Икабог“ като приказка преди сън за собствените си деца. Поради разпространението на вируса Ковид-19, тя решава да сподели тази семейна ценност, с което да подпомогне както децата по света, така и борбата с пандемията.

„Икабог“ се публикува безплатно , считано от 18 август до 2 октомври, на отделни фрагменти на уебсайта на издателство“Егмонт –България“. То организира българския конкурс за илюстрация към „Икабог“.  Българските деца са поканени да нарисуват сцени от приказката на Дж. К. Роулинг, от които ще бъдат избрани 34  рисунки  и ще бъдат включени в българското издание на „Икабог“. Отличените ще получат награди.

Ако детето Ви е на възраст от 7 до 13 г.,и желаете рисунката му да стане  част от илюстрациите към българското издание на новата книга на Дж. К. Роулинг, която ще излезе през ноември 2020 г, може да прочетете условията на конкурса и подадете заявка за участие.

Запознайте се с  Общите условия на Конкурса

Приказката може да четете тук: https://egmontbulgaria.com/vsichki-glavi-264/

Участието в Конкурса става с попълване на  Формуляр за участие– необходимо е да следвате правилата, запознавайки се с Изискванията към илюстрациите , съответните Теми за илюстрации.  и  всеки нов фрагмент от приказката.

Конкурсът ще продължи от 18 август до 9 октомври 2020 г., петък (18,00 ч.).

Имате уникалния шанс рисунката на вашето дете да бъде част от новата книга на Дж. К. Роулинг „Икабог“!

Участвайте!

НАСОКИ ЗА РАБОТА В УЧИЛИЩЕ И В ДЕТСКАТА ГРАДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

От четвъртък, 29 октомври, учениците в гимназиите и студентите минават на дистанционно обучение, въвеждат се нови противоепидемични мерки

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19

Предложения за изолация на болни от COVID-19 в лечебни заведения и в домашни условия по време на обявената извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19

Запознайте се с правилата, условията и изискванията , при които вашите деца ще се възпитават, учат, хранят и забавляват в детските градини и училищата  през учебната 2020/21 г. в условията на пандемията.

НАСОКИ ЗА РАБОТА  В УЧИЛИЩЕ И  В ДЕТСКАТА ГРАДИНА  В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Писмо от Министерството на здравеопазването вх.№ 0211-229/01.10.2020 г. относно критерии за вземане на решение за преминаване в дистанционна форма на обучение в училищата в условията на COVID-19 (публ. 01.10.2020 г.)

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Насоки за работа на детските градини през учебната 2020/2021 година в условията на COVID – 19.

Указания на Министерство на здравеоопазването относно присъствено обучение в училищата в условия на COVID-19 (публ. 10.09.2020 г.)

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ (ЦПЛР) ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 (публ. 10.09.2020 г.)

УКАЗАНИЯ ЗА ПОСЕЩЕНИE НА ДЕЦА В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 (публ. 28.08.2020 г.)

УКАЗАНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 (публ. 28.08.2020 г.)

Изисквани здравни документи за новата учебна година

МЗ информира за нужните документи при подновеното посещение на децата в ясли, детски градини и училища

Министерството на здравеопазването информира родителите, чиито деца ще посещават ясли, детски градини и училища, за нужните документи.

По отношение на учениците – на училищните власти трябва да бъде предоставен талонът за здравословното и имунизационното състояние на ученика към датата на започване на учебната година, т. нар картон или лична здравна профилактична карта. Това може да направи както родителят, така и общопрактикуващият лекар -  по служебен път.

Предвид епидемичната обстановка и с оглед предотвратяване струпване пред кабинетите на ОПЛ, талонът може да се предостави до един месец след началото на учебната година, а не както досега – в 7-дневен срок.

При по-късното провеждане на задължителна имунизация или реимунизация данните за нея могат да се предоставят допълнително на училището.

По отношение на децата, които посещават ясли и детски градини:

За новоприети в детски градини деца се изискват следните документи:

-          здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;

-          отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина;

-          изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

-          медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

За новоприети в ясли деца се изискват следните документи:

-          здравнопрофилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;

-          отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската ясла;

-          изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване в яслата;

-          изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване в яслата;

-          медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен.

От МЗ бръщат внимание, че при децата, които възобновяват посещенията си в детски градини и ясли, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, родителите могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

Допълнително, за деца, които възобновяват посещенията си в детска градина и ясла при отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

заповед №РД-01-489/ 31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването във връзка с удължаване на обявената извънредна епидемична обстановка до 30.09.2020 г.:

Приложение: съгласно текста


Календар на учебната 2020/2021 година

Винаги можете да направите справка, а ако и  принтирате календара, ще имате и перманентна информация за времето на ваканциите, неучебните дни, датите на провеждане на националните външни оценявания и матури на Вашите деца. Учебният календар е сигурен ориентир и за планиране на семейните почивки и пътувания.

Кликни върху картинката!

Календар на учебната 2020/21 година

Фина Лятна Жилетка с 3/4 ръкави

Фина Лятна Жилетка, плетена на 1 кука

ФИНА ЛЯТНА ДАМСКА ЖИЛЕТКА

ФИНА ЛЯТНА Плетена жилетка с 3/4 ръкави  на 1 кука

Размер: S – M – L – XL – XXL – XXXL

Мерки на готовото изделие:

Гръдна обиколка: 82-90-100-108-116-126 cm

Дължина: 56-58-60-62-64-66 cm

Прежда: 100% египетски памук: 550-600-650-700-800-900 гр

Кука: 4.5 mm

Мостра:16 бримки x 9  реда = 10 x 10 cm

ГРЪБ И ПРЕДНИЦИ: Жилетката се плете от долу на горе като едно парче/ заедно гръб и предници/ и се започва  от средата/ биетата/ на предната част назад-напред по редове.

Започва се с хлабав синджир от 224-242-259-277-294-312 бримки.

РЕД 1 (опака страна ): направете подем от 4 възд.бр.,* пропуснете една бримка от синджирчето, изплетете по 1 стълбче с нам. във следващите 4 бримки от синджирчето*, повторете от *до * докато останат по: 4-2-4-2-4-2 бримки на синджирчето,завършете като пропускате една бримка и изплитате по едно стълбче в останалите бримки. На реда ще получите общо по: 177-191-205-219-233-247 стълбчета с наметка, обърнете плетивото.

РЕД 2 (лицева страна ): Изплетете по: 11-12-13-14-15-16 стълбчета с нам. за бието, 1 възд.бр., пропуснете 1 ст.с нам., 4 ст. с нам.,1 възд.бр., пропуснете 1 ст.с нам. *11-12-13-14-15-16 ст.с нам.,1 възд.бр.,пропуснете 1 ст.с нам. *, повторете от *до * 12 пъти и завършете с 4 ст. с нам.,1 възд. бр.,пропуснете 1 ст. с нам., изплетете по:11-12-13-14-15-16 стълбчета с нам. за другото бие. РЕД 3(опака страна ):плетете по едно стълбче без наметка във всяка бримка.

Повтаряйте РЕД 1 и РЕД 2, докато дължината на плетивото стане приблизително 10 см, така че следващият ред да е лицев и в него свийте по едно стълбче с наметка във всяка широка ивица с такива, без да свивате в двете биета – т. е. ще свиете общо 12 бримки.

По същия начин свийте и когато дължината на плетивото стане 20 см и 30 см. Тогава ще останат по: 141-155-169-183-197-211 бримки на ред.

Когато дължината стане приблизително: 36-38-38-40-40-42 cm като завършите на опак ред, оставете плетивото на страна и преминете към изплитане на ръкавите.

РЪКАВ:

Плетете в кръг. Започва се с хлабав синджир от 75-82-90-97-105-112 бримки. Затворете синджира в кръг със залепена бримка.

РЕД 1: Подем от 4 възд.бр. в първата бр. от синджирчето* пропуснете 1 възд.бр., 1 ст. с нам. във всяка от следващите 4 от синджирчето *, повторете от * – *, докато останат 4-6-4-6-4-6 бримки, пропуснете 1 бр. и плетете по 1 ст. с нам.във всека от последните бримки от синджирчето. Ще станат по: 60-66-72-78-84-90 ст. с нам. на реда.Поставете маркер в началото на кръговия ред.

РЕД 2: * 9-10-11-12-13-14 ст. с нам., 1 възд.бр., пропуснете 1 ст. с нам. *,
повторете от * - * общо 6 пъти  и завършете с 1 залепена бримка в  
в първа бримка.
РЕД 3: 1 ст. без.нам. във всяка бримка от предходния ред.
Повтаряйте кръг РЕД 2 и РЕД 3, докато дължината стане около 15 см - регулирайте така,
че следващият кръг да  е кръг със стълбчета с нам. и намалете по 1 ст. с нам. във
всяка секция- ще останат по: 54-60-66-72-78-84  бримки на  кръгов ред.
Когато детайлът стане с размери около 28 см - регулирайте така, че следващият кръг да е
 кръг със стълбчета с нам. и оставете ръкава на страни.  
Изплетете и втория ръкав до това състояние.
 ПЛАТКА:

Плетете всички части на жилетката заедно от лицевата страна.

Започнете от бието на дясната предница: 11-12-13-14-15-16 ст. с нам., 1 възд.бр., пропуснете 1 ст.без.нам., 4 ст. с нам., 1 възд.бр., пропуснете 1 ст.без нам., 8-9-10-11-12-13 ст. с нам., 1 възд. бр., пропуснете 1 ст. без нам., 8-9-10-11-12-13 ст. с нам., 1 възд.бр., завършете  следващите 10-11-12-13-14-15  бримки като ст. без.нам. за подмишницата.

Продължете с единия ръкав като започнете от маркера: * 8-9-10-11-12-13 ст. с нам., 1 възд.бр., пропуснете 1 ст. без нам. *, повтаряйте от *до* 4 пъти, 8-9-10-11-12-13 ст. с нам., 1 възд. бр., завършете  останалите 10-11-12-13-14-15 бримки като ст. без нам. за подмишницата.

Продължете с частта за гърба както следва: * 8-9-10-11-12-13 ст. с нам., 1 възд.бр., пропуснете  1 ст. без нам.*, повторете от  *до* 5 пъти, 8-9-10-11-12-13 ст. с нам., 1 възд. бр., завършете  следващите 10-11-12-13-14-15 бримки като ст. без нам. за подмишницата.

Продължете като започнете от маркера на другия ръкав както следва:* 8-9-10-11-12-13 ст. с нам., 1 възд.бр., пропуснете 1 ст. без нам. *, повторете от *до* 4 пъти, 8-9-10-11-12-13ст. с нам., 1 възд.бр., завършете последните 10-11-12-13-14-15 бримки като ст. без нам. за подмишницата.

Продължете с лявата предница както следва:8-9-10-11-12-13 ст с нам., 1възд.бр., пропуснете 1 ст. без нам., 8-9-10-11-12-13 ст. с нам., 1 възд.бр., пропуснете 1 ст. без нам., 4 ст. с нам., 1 възд.бр., пропуснете 1 ст. без нам., 11-12-13-14-15-16 ст. с нам.. Ще получите общо: 213-235-257-279-301-323 бримки на реда.

Продължете да плетете по същия модел назад – напред, като същевременно в следващия  лицев ред  намалявате с по 1 ст. с наметка във всяка секция, без да намалявате в биетата. Общо ще намалите по 20 бримки на реда.

Повторете намаляването първо през  1 лицев ред/ във всеки четвърти ред от плетивото/   3-4-5-3-3-2 пъти и после във всеки лицев ред/във всеки втори ред от плетивото/ още 0-0-0-3-4-6 пъти. Когато свършите всички намалявания,  на реда ще останат по общо: 133-135-137-139-141-143 бримки.

Изплетете един ред със стълбчета без наметка, като едновременно намалите по: 19-17-15-13-11-9 бримки разпределени  равномерно. Ще останат общо по: 114-118-122-126-130-134 бримки на реда.

На края изплетете 3 реда стълбчета без наметка равно върху тези бримки и отрежете конеца.

СГЛОБЯВАНЕ: Зашийте отворите под мишниците. Зашийте копчетата на лявото предно
парче, поставете горното копче на най-горния ред със ст. с нам.   и поставете
останалите копчета на всеки 3-ти ред със стълбчета с нам. към долния ръб.
 Използвайте празнина между 5-то и 6-то стълбче на дясното бие за илици.
 ОБПЛИТАНЕ С ПИКО:Обплетете всички ръбове освен около врата с пико от
4 възд.бримки през 1-1,5 см.

Вижте още плетива за жени на 1 кука:

Плетени летни жилетки

ЕЛЕГАНТНА ПЛЕТЕНА БЛУЗА

2 Красиви Блузи Плетени на 1 Кука

Плетена шапка на 1 кука

Изплитане на шал на 1 кука

Аксесоари плетени на 1 кука

Модел и схема на плетено пончо

Схеми на плетени якички

Плетени летни жилетки

1.Лека жилетка за лятото, плетена на 1 кука от стълбчета с една наметка и бордюр от двуцветни „бабини квадрати“. Може да я изработите и във вариант с къс ръкав.

Лятна жилетка на 1 кука

2.Ето модели на летни жилетки изплетени изцяло с „Бабини квадрати“:

Летни жилетки, изплетени с 1 кука

3.Дълга лятна жилетка, плетена на 1 кука

Дълга лятна жилетка, плетена на 1 кука

Изключително лесна и бърза за изплитане лятна жилетка:

Размери: 36-38(40-42,44-46 )

Гръдна обиколка:81-86(91-97,102-107 )

Дължина:73(74.5, 76 )

Дължина на ръкава: 30(31, 32 )

Прежда:микрофибърна прежда:600 (700, 800 ) грама с дебелина 100гр/210 метра

Кукичка №4

Мостра: 18 бр х 13 р= 10 х 10 см

Бието се плете със стълбчета без наметки, основната част се плете така: в лицевите редове -* 1 стълбче с наметка, 1 възд. бримка*,повтаряйте до края на реда. В опаките редове се плетат само стълбчета без наметка. В началото на лицевите редове се плетат 4 възд.бримки за подем, а в опаките-една възд.бримка за подем.

Гърбът се започва с: 84(93, 103 ) бримки, предниците с: 42(46, 50 ) бримки.

Ако желаете да си изплетете елече от съшити „Бабини квадрати“, ето едно предложение:

Елече от бабини квадрати

Вижте още подобни предложения:

Плетена жилетка – плик

Плетена Дамска Жилетка

Жилетка с къс реглан ръкав

Ръчно плетена жилетка

Лятна дамска жилетка

Изплитане на жилетка в стил Шанел

Жилетка без ръкави -трансформер

Цветя от плат

Много лесно от останали Ви малки парчета плат може да изработите цветя, с които да освежите блузи и рокли,или възглавнички, пердета и покривки, или ако имате достатъчно търпение – цяло лятно елече.

Как да освежите дрехите и възглавничките с цветя от плат

Следвайки указанията  на картинките по-долу може да изработите цветята по два начина. Изберете този, който Ви е по-лесен:

Как да изработим цвете със шест отделни листенца от плат

Как да изработим втори вид цвете от плат

Вижте още:

Нарцис от органза

Далия или хризантема от сатенена панделка

Роза от панделка

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting