Плетен пуловер за момче

Пуловер с падащи рамена. Плете се от долу на горе, като гърба и предниците се плетат заедно в кръг до ръкавните отвори. Тогава плетивото се разделя на гръб и предница и се плете назад – напред. След зашиване на раменните шевове, около ръкавните отвори се вадят и нанизват бримки и ръкавите се плетат от раменете към маншетите в кръг.

Моделът е за размери: 2[4, 6-8, 10-12, 14, 16] години, като обясненията пред скоби са за размер 2.

Размери на готовото изделие:

Гръдна обиколка:60/68,75,83,90,98/

Дължина:31/35,40,45,50,56/

Материали: 80% памук/20% вълна мерино; 197m /100g по 3[3, 3, 4, 5, 6] гранчета от 100 гр прежда.

Игли за плетене: 4 мм чорапени игли и обръч със същата дебелина

Плътност на плетене:24 бримки х 28 реда = 10 х 10 см

Моделът на плетката, комбинация от обикновен ластик 2 х 2 и косички, се повтаря през 18 бримки и 32 реда. Може да го плетете като ползвате допълнителна игла или без нея. В  опаките редове плетете бримките такива, каквито се показват на плетивото.За разполагането на плетката следете схемите.

Принтирайте двете половини на схемата за гърба и ги залепете заедно в центъра. Направете същото и със схемата за ръкава. Може за по-лесно да  изрежете готовата схема по линията за размера, който плетете. Когато плетете заедно в кръг гърба и предницата, повтаряйте всеки ред от схемата два пъти в един ред на плетивото. Когато плетете гърба и предницата разделно назад-напред, тогава плетете всеки ред от схемата веднъж във всеки ред от гърба и във всеки ред от предницата.

ИЗПЛИТАНЕ НА ГЪРБА И ПРЕДНИЦАТА:

Нанижете на обръча 144[164, 180, 200, 216, 236] бримки. Поставете маркер и съединете бримките в кръг. Започнете да плетете от първи ред на схемата, като поставите втори маркер след  72[82, 90, 100, 108, 118] бримка, за да знаете от къде да повтаряте схемата . Изплетете първи ред от схемата според размера на пуловера още 0[5, 11, 5, 9, 0] пъти. Продължете по схемата като плетете от втори до шестдесет и шести ред веднъж.Продължете като изплетете според размера  редовете от тридесет и пети до шестдесет и шести още 0[0, 0, 1, 1, 2] пъти и завършете като изплетете редовете от шестдесет и седми до 82[88, 96, 84, 94, 78] .

Същевременно като плетете плетката по схемата, на съответните места правете и оформянето на ръкавните и вратните отвори. Когато завършите според размера: 51[55, 59, 45, 51, 65] ред от схемата, разделете плетивото на гръб и предница.  (В действителност поради няколкократното изплитане според размера на първи и други  редове, разделянето ще стане след завършване като общ брой на  51[60, 70, 82, 92, 97] реда).

Следващ/разделящ/ ред: Плетете по схемата до 4[4, 6, 6, 8, 8] бримки преди втория маркер, преместете следващите 8[8, 12, 12, 16, 16] бримки на конец или допълнителен обръч, като махнете маркера, прехвърлете следващите  64[74, 78, 88, 92, 102]бримки на допълнителен конец или обръч, прехвърлете следващите8[8, 12, 12, 16, 16] бримки на допълнителен трети конец или обръч, като махнете маркера. На основния обръч/игли/ ще останат : 64[74, 78, 88, 92, 102] бримки и с тях продължете да плетете горната част на гърба назад – напред, докато изплетете по схемата според размера: 82[88, 96, 84, 94, 78] ред. Височината на плетивото ще стане приблизително:27,5[33, 38, 43, 48, 51] см.

Оформяне на рамената:

Наклона на рамената се получава като плетете „къси редове“ – като стигнете до последните 7[8, 9, 10, 11, 12]бримки на реда, оставяте ги неизплетени на иглата, обръщате плетивото и плетете в обратния ред.

Следващ ред/обратна страна/:Плетете по схемата до последните 7[8, 9, 10, 11, 12]бримки и обърнете без да завършвате бримките, плетете по модела до последните 7[8, 9, 10, 11, 12]бримки, обърнете и плетете по модела до края.  Изплетете  още 2 реда по модела на плетката.

Горна част на предницата:

Преместете 64[74, 78, 88, 92, 102] бримки от допълнителния обръч върху основния и завържете ново кълбо.Плетете по схемата докато завършите  78[84, 90, 78, 86, 70]ред (На предницата с 6[6, 8, 8, 10, 10] реда по-долу започва оформянето на околовратния отвор) и преминете към оформяне на дясното рамо:

Следващ ред/опака страна/:Плетете 15[18, 20, 25, 27, 31]бримки по модела, 2 опаки заедно, 1 опака бримка, преместете следващите 28[32, 32, 32, 32, 34]бримки на допълнителен конец или обръч, преместете останалите 18[21, 23, 28, 30, 34]бримки върху друг конец или обръч. Върху работния обръч ще имате всичко: 17[20, 22, 27, 29, 33] бримки.

Следващ ред/лицева страна/:1 лиц.бр., 2 лицеви заедно, плетете по модела до края на реда.

Следващ ред/опака страна/:плетете по модела до последните три бримки, 2 опаки заедно, 1 опака бримка.

Повторете последните два реда още 0[0, 1, 1, 2, 2] пъти.

Следващ ред/лицева страна/:1 лиц.бр., 2 лицеви заедно, плетете по модела до последните 7[8, 9, 10, 11, 12] бримки и обърнете без да завършвате бримките , плетете по модела до края.

Изплетете още 3 реда по модела като обръщате с къси редове и скъсайте конеца. Преместете останалите 14[17, 17, 22, 22, 26]бримки върху допълнителен конец или обръч.

Оформяне на лявото рамо:

Прехвърлете 18[21, 23, 28, 30, 34] бримки от допълнителния конец на работния обръч и завържете ново кълбо прежда.

Следващ ред/опака страна/: 1 оп.бр., свивка на дясно/2 оп.бр. заедно/, плетете по модела до края.
Следващ ред/лицева страна/: плетете по модела до последните 3 бримки, свивка на ляво лицево,1 лиц.бр.

Повторете горните два реда още  1[1, 2, 2, 3, 3] пъти. Ще останат общо:14[17, 17, 22, 22, 26] бримки.

Следващ ред/опака страна/:плетете по модела до последните  7[8, 9, 10, 11, 12] бримки,  обърнете и плетете по модела до края. Изплетете още два реда по модела.
Съединяване на рамената:

Нанижете 14[17, 17, 22, 22, 26] бримки от лявото рамо на гърба на чорапена игла. По същия начин прехвърлете и бримките от лявото рамо на предницата и съединете двете леви рамена по метода на трите игли.  Дръжте двете игли с нанизаните бримки успоредно една до друга с лявата ръка и с дясната ръка  пъхнете третата игла първо в първата бримка на предната игла, после в първата бримка на задната игла и ги изплетете заедно като една лицева бримка. По същия начин изплетете и вторите бримки от предната и задната игла и тогава прехвърлете първата получена бримка над втората. Продължете по същия начин, докато изплетете всички бримки на първата и втората игла и по този начин „зашиете“ заедно рамената на предницата и гърба. Така постъпете и с десните рамена. Тогава на обръча ще останат незавършени само бримките от вратния отвор: 36[40, 44, 44, 48, 50] бримки на гърба и 28[32, 32, 32, 32, 34] бримки на предницата.

РЪКАВИ:

Ръкави:Откъм лицето на плетивото извадете върху обръч, като започнете от долния заден ръб на ръкавния отвор 68[72, 78, 84, 90, 96]бримки равномерно/ приблизително по 1 бримка от ред/, без да изплитате останалите на допълнителния конец бримки. Разпределете по равно всички бримки на две двуостри игли. Плетете по схемата :

Ред1/опака страна/: Плетете по схемата до последната бримка, а нея заедно с 1 бримка от допълнителния конец изплетете заедно като една опака.

Ред2/лицева страна/:Плетете по модела до последната бримка, а нея изплетете заедно с 1 бримка от допълнителния конец като една лицева.

Повторете горните два реда още : 3[3, 5, 5, 7, 7] пъти. Тогава трябва всички бримки от допълнителния конец да са изплетени. Поставете маркер и продължете да плетете в кръг с пълен комплект чорапени игли като оформяте ръкава както следва:

Изплетете 3 реда по схемата и преминете към редове със свиване.

Следващ свиващ ред:Свивка на дясно/2 лиц. Бр. Заедно/, плетете по модела до последните 2 бримки, свивка на ляво.

Повторете горните четири реда още 2[7, 10, 16, 16, 15]пъти. На последния ред ще останат общо: 62[56, 56, 50, 56, 64] бримки.

Изплетете един ред по схемата и преминете към:

Следващ намаляващ ред:Свивка на дясно, плетете по модела до последните две бримки, свивка на ляво.

Повторете горните два реда още 15[11, 10, 6, 8, 12] пъти.на последния ред ще останат 30[32, 34, 36, 38, 38] бримки.

Продължете като плетете ластик 2х2 , докато дължината на ръкава измерена от мишницата стане приблизително:21[26, 31, 38, 40, 41] см.

Изплетете втория ръкав идентично.

Бие около врата: Прехвърлете бримките от допълнителните конци от предницата и гърба на чорапени игли, вържете ново кълбо и започнете като изплетете бримките от гърба, извадете и изплетете лицево 1 бримка от лявото рамо и по 1 бримка от всеки ред на левия ръб на вратната извивка, изплетете бримките от допълнителния конец от околовратната извивка в средата на предницата, извадете и изплетете по 1 бримка от всеки ред на десния ръб на вратната извика и 1 бримка от дясното рамо.Изплетете 6[6, 8, 8, 10, 10]реда ластик 2 х2 като се стараете да разположите лицевите и опаките бримки така, че той да е продължение на плетката от гърба и предницата, и завършете всички бримки на веднъж.

Вижте още:

3 Лесни и Красиви Детски Плетени Пуловерчета

2 Супер Лесни за Плетене Детски Пуловера

Пуловер и шапка за момче

Детски пуловер

Детски пуловерчета

Плетки за Новата Учебна Година

ПЛЕТКИ ЗА ДЕЦАТА ШАРЕНИ КАТО ДЪГАТА

Пуловер без Ръкави за Момченце

Плетен пуловер без ръкави за момче

Плетена дамска жилетка в ретро стил

Предлагаме ви модел и схема за изплитане на топла и уютна жилетка в свежи цветове, преплитащи се в рисунъка на лесна жакардова плетка. Моделът е от 1940 година.

Жилетка се плете от долу на горе, като до ръкавните отвори гърба и предниците се плетат заедно. Дължина на жилетката 50 см, дължина на ръкавите от горната точка на рамото-45 см.

Вижте още:

Плетена Дамска Жилетка

Плетена дамска жилетка

Жилетка с къс реглан ръкав

Ръчно плетена жилетка

Лятна дамска жилетка

Изплитане на жилетка в стил Шанел

Плетена жилетка Шанел

Модели на плетени дамски жилетки

Къса жилетка с прихлупващи се предници

Елегантна жилетка плетена на една кука

Мъжки пуловер без ръкави в сиво-синьо

Мъжки пуловер без ръкави

По желание може да изплетете само предницата с жакардова плетка, а гърба едноцветен меланжево син с гладка лицева плетка.

Размери: 48/50, (52/54),  56/58

Материали:

 • Прежда-100% вълна с дебелина 120 м/50 грама, според размера: по 250  (250) 300 грама меланжева синя и по 150 (150) 200 грама светло сива.
 • Игли за плетене № 4 и №5,5 и обръч № 4  с дължина 40 см

Плетки:

 • Ластик: 2 х 2- 2 лицеви, 2 опаки бримки
 • Жакардова плетка-гладка лицева плетка повтаряне по дадената схема на жакарда до края на реда. На височина повтаряйте от 1-и до 14-и ред. Кръстосвайте от опаката страна конците при смяна на цвета.

Плътност на плетене:за жакардовата плетка с игли №5.5 – 21 бр. х 22 р.= 10 х 10 см

Изплитане:

Схема на пуловера и жакардовата плетка:

Гръб:

На игли № 4 с меланжевата синя прежда наберете 104 (112) 120 бримки и изплетете  около 10 см ластик 2х2, като в последния ред прибавите равномерно още 3 бримки, така че общия им брой да стане: 107 (115) 123 бр. Преминете на игли № 5,5 и започнете да плетете жакардовата плетка. Спазвайте следното:след крайната бримка между стрелките а (b) с и двойната стрелка А изпълнете мотива според размера 7 (7) 8 пъти, после изплетете бримките между двойната стрелка В и d (е) f и завършете с крайната бримка.

След  35,5 см = 78 реда от края на ластика преминете към оформяне на ръкавните отвори. Завършете от двете страни на реда веднъж по 4 бримки и после във всеки втори ред завършете още три пъти по две бримки и четири пъти по една бримка. Тогава на реда ще останат общо: 79 (87) 95 бримки.

На височина около 23,5 (25) 26,5 см = 52 (56) 60 реда от ръкавната засечка започнете да оформяте наклона на раменете и деколтето. Завършете от двете страни на веднъж по 6 бримки за рамената и за  вратния отвор средните 25 (27) 29 бримки. Продължете да плетете разделно двете части на предницата, като във всеки втори ред за раменния наклон завършете още три пъти по 5 (6) 7 бримки, а за вратния отвор във всеки втори ред един път по 4 и един път по 2 бримки.

 

Предница:

Плетете като гърба, но за V-образното деколте на височина от ръкавната засечка около 2 см = 4 р. оставете средната бримка неизплетена и продължете да плетете двете части на предницата разделно. За оформяне на деколтето *във всеки втори ред от към вътрешната част на предницата свийте два пъти по 1 бримка и в следващия четвърти ред един път по една бримка. Повтаряйте от  * ,докато не свиете общо : 18 (19) 20 бримки. Наклона на раменете оформете както при гърба.

Завършване:

Зашийте раменните шевове. С меланжевата синя прежда извадете и нанижете на обръча  около деколтето 138 (146) 154 бримки. Прибавете към тях и неизплетената централна бримка. Ще станат общо  139 (147) 155 бримки за бието на деколтето. Плетете в кръг ластик 2 х2, но разпределете бримките така, че в първия ред на ластика от двете страни на централната бримка да има по две опаки бримки. След това във всеки втори ред изплитайте централната бримка така:снемете централната бримка заедно с предходната като лицеви, изплетете следващата бримка като лицева и после двете снети бримки изтеглете през нея. Когато изплетете 3 см ластично бие, завършете всички бримки на веднъж.

Около ръкавните отвори извадете и нанижете на обръча по 92 (100) 108 бримки. Изплетете в кръг 3 см ластик 2х2 и завършете всички бримки на веднъж.

Зашийте страничните шевове на пуловера.

Вижте още:

Мъжки пуловер без ръкави

Елегантен Мъжки Пуловер

Плетена Мъжка Жилетка

2 Плетени Мъжки Елечета

Плетена мъжка жилетка

Мъжка плетена жилетка

Мъжки плетен пуловер

Схема на плетена мъжка жилетка

Плетен мъжки пуловер


Жилетка и Шапка за Бебе

Бебешки плетен комплект от жилетка и шапка

Моделът е класически- шапка и жилетка, изплетени с оризова плетка и украсени с фигурална плетка „Звезда”.

Необходими материали:

Игли и обръч с дължина 60 см : с диаметър 5 mm.

Прежда за бебешко плетиво с дебелина 100гр/166 м.: 2 (2, 2, 3) кълбета

Маркери , игла за зашиване и 7 (8, 8, 9) копчета.

Плътност на плетене: 17 бримки х 24 реда= 10 х 10 см

 1. Жилетката и шапката се плетат от горе на долу.
 2. Платката на жилетката се плете като едно цяло парче от врата до мишниците и тогава се разделя на две предници, гръб и ръкави.
 3. После гърба и предниците се плетат заедно до долния ръб, а ръкавите всеки по отделно от мишницата до края на маншета
 4. За да избегнете грешки може да поставите маркери между отделните лъчи на звездата на платката и да следите на всеки ред от платката да има по еднакъв брой бримки между маркерите.
 1. Шапката се плете от върха до долния ръб на ластика. Звездовидната фигура се изплита като се следи инструкцията. Лицевите редове се плетат от дясно на ляво, а опаките – от ляво на дясно.

Обясненията са за жилетка за  възраст 3 месеца, а в скобите са дадени инструкциите за възраст  б , 12 и 18 месеца. Обясненията за шапката са за възраст 3-6 месеца, а за възраст 12-18 месеца са дадени в скоби.
Гръдна обиколка на жилетката: 52 (57, 62, 67.5) cm в закопчано състояние

Обиколка на долния ръб(околожката) на шапката: 38 (45.5) cm леко опъната

Обозначения:

Л-лицева бримка

О-опака бримка

 Двойна свивка на ляво(2ЛС): Прехвърлете една бримка  като лицева без да я изплитате от лявата на дясната кука, изплетете следващите две заедно лицево, прекарайте прехвърлената бримка над бримката получена от двете изплетени заедно бримки.

Свивка на ляво(ЛС):Прехвърлете първата бримка от лявата върху дясната кука, като че ли я плетете лицево, но без да я изплитате. Прехвърлете по същия начин и втората бримка и тогава пъхнете лявата кука от ляво на дясно в предните стени на двете бримки и изплетете двете бримки  заедно от задната стена.

Свивка на дясно(ДС):Изплетете две бримки заедно като една лицева бримка.

Видове плетки:

Оризова плетка:

1 ред(ЛС): *1Л, 1О; повтаряйте от * до края на реда.

2 ред(ОС): *1О, 1Л; повтаряйте от * до края на реда.

Повтаряйте 1 и 2 редове.

Звездата на жилетката се състои от 7 лъча.

Звезда /един лъч/:започва се с 4 бримки и се увеличават до 12.

Rед 1 (лицева страна): 1О, 1Л, нам., 1Л, нам., 1Л.

Rед 2:  5О, 1Л.

Rед 3: 1О, 5Л.

Rед 4: 5О, 1Л .

Rед 5: 1О, 2 Л, нам, 1 Л, нам, 2 Л.

Rед 6: 7О, 1 Л.

Rед 7: 1О, 7 Л.

Rед 8: 7О, 1 Л.

Rед 9: 1О, 3 Л, нам, 1 Л, нам, 3 Л.

Rед 10: 9О, 1 Л.

Rед 11: 1О, 9 Л.

Rед 12: 9О, 1 Л.

Rед 13: 1О, 4 Л, нам, 1 Л, нам, 4 Л.

Rед 14: 11О, 1 Л.

Rед 15: 1О, 11 Л.

Rед 16: 11О, 1 Л.

Rед 17: 1Л, нам, свивка на ляво, 7 Л, свивка на дясно, нам.

Rед 18: 11О, 1Л.

Rед 19: 1 Л, 1О, нам, ЛС, 5 Л, ДС, нам, 1О.

Rед 20: 1О, 1 Л, 7О, 1 Л, 1О, 1 Л.

Rед 21: 1 Л, 1О, 1 Л, нам, ЛС, 3 Л, ДС, нам, 1 Л, 1О.

Rед 22: 1О, 1 Л, 7О, 1 Л, 1О, 1 Л.

Rед 23: [1 Л, 1О] 2 пъти, нам, ЛС, 1 Л, ДС, нам, 1О, 1 Л, 1О.

Rед 24: [1О, 1 Л] 2 пъти, 3О, [1 Л, 1О] 2 пъти, 1 Л.

Rед 25: [1 Л, 1О] 2 пъти, 1 Л, нам, 2ЛС, нам, [1 Л, 1О] 2 пъти.

Rед 26: * 1О, 1 Л; повтаряйте от * до края на реда.

Жилетка

Нанижете  55 (59, 63, 67) бримки. Плетете с обръча назад-напред както с прави игли .

Ред 1 и 2: лицеви бримки.

Ред 3 (опака страна-прави се илик): 1Л, 2Л заедно, нам. (за илик), Л до края на реда.

Ред 4 и 5: лицеви бримки.

 Ред 6: 3Л, * 1О, 3Л; повт.от * до края на реда.

Ред 7:  4Л (бие), * 3О, 1Л; повт.от * до последните 3 бр.,  3Л (бие).

Започнете да плетете звездата:

Едновременно с лъчите на звездата плетете в левия и десния край по 3 лицеви бримки бие.

Ред1 (лицева страна): 3Л, маркер, плетете  Ред 1 от схемата върху 48 (52, 56, 60) бримки, маркер,1О  ,  3Л.

Ред 2: Л до маркера, преместете маркера, плетете следващия ред от схемата „звезда”до следващия маркер, преместете маркера, Л до края на реда.

Ред 3: Л до маркера, преместете маркера, плетете следващия ред от схемата до следващия маркер,преместете маркера 1О,3Л

Ред 4–7: Повторете последните два реда два пъти.

Ред 8 (опака страна-илик): 1Л, 2Л заедно, нам. (илик), 1Л, преместете маркера, плетете следващия ред от схемата до следващия маркер, преместете маркера, Л до края на реда.

Ред 9: Повторете Rед 3.

Ред 10–19: Повторете Редове 2 и 3 пет пъти.

Ред 20 (илик): Повторете Ред 8.

Ред 21–26: Повторете Редове 9 и 10 три пъти—общо:151 (163, 175, 187) бримки. Лъчите на звездата са завършени.
Като започнете с лицев ред плетете оризова плетка по целия ред като и по-нататък продължавате да плетете биетата на двете предници и да правите илик на всеки дванадесети ред от опаката страна , докато дължината на платката стане 14 (15, 16.5, 18) cm.
Разделяне на предници, гръб и ръкави:

Лицев разделящ ред:  3Л, 1О, плетете оризова плетка върху следващите 20 (22, 24, 26) бримки и преместете тези  24 (26, 28, 30) бримки на друг обръч (за лявата предница); плетете оризова плетка върху следващите 30 (32, 34, 36) бримки(за левия ръкав); преместете останалите 97 (105, 113, 121) бримки върху дълъг обръч (за гърба,десния ръкав и дясната предница).

Ляв ръкав:

Плетете само върху 30 (32, 34, 36) бримки за левия ръкав.

Изплетете 7 реда оризова плетка..

Намаляващ ред (лицева страна): 1Л, 2Л заедно(свивка на дясно), плетете оризова плетка до последните 3 бримки, (свивка на ляво), 1Л—28 (30, 32, 34) бримки.

Повторете последните 8 реда още 2 (2, 3, 3) пъти—24 (26, 26, 28) бримки ще останат.

Продължете да плетете равно оризова плетка, докато дължината на ръкава стане 12.5 (14, 15, 16.5) cm, като завършите на опак ред. На края изплетете 5 реда лицеви бримки по цялата дължина на редовете и от опаката страна завършете всички бримки на веднъж хлабаво като лицеви.

 

Десен ръкав

Обърнете плетивото с лицевата страна към Вас и изплетете оризова плетка върху първите 43 (47, 51, 55) бримки от дългия обръч, върху който има общо 97 (105, 113, 121) бримки (за гърба,десния ръкав и дясната предница). Прехвърлете изплетените 43 (47, 51, 55) бримки върху отделен по-къс обръч за гърба  продължете да плетете оризова плетка върху следващите 30 (32, 34, 36) бримки от големия обръч за десния ръкав по същия начин, както и левия ръкав.

 

Тяло- Гръб и предници- изплитат се заедно

С лицевата страна на плетивото към Вас плетете за дясната предница останалите върху дългия обръч 24 (26, 28, 30) бримки така: върху 20 (22, 24, 26) оризова плетка, 1О,3Л.

Следващ ред(опака страна):4Л, оризова плетка върху бримките на дясната предница, продължете с оризова плетка върху 43 (47, 51, 55) бримки(за гърба) от допълнителния обръч, продължете с оризова плетка върху първите 20 (22, 24, 26) бримки на лявата предница от допълнителния обръч и завършете с изплитане като лицеви на последните 4 бримки от него – общо за дясната предница заедно с бието, гърба и лявата предница заедно с бието се събират: 91 (99, 107, 115) бримки.Продължете да плетете по установения модел оризова плетка заедно с биетата в двата края върху цялото плетиво, като не пропускате в началото на всеки 12 ред от опаката страна да правите илик. Когато достигнете височина на плетивото 18(21.5, 22.5, 24) см приключете на опак ред. На края изплетете 5 реда лицеви бримки по цялата дължина на редовете и от опаката страна завършете всички бримки на веднъж хлабаво като лицеви.

Завършване:

Зашийте ръкавните шевове и копчетата на противоположната страна на илиците.

Шапка

Нанижете 6 (7) бримки.

Ред 1 (опака страна): лицеви бримки.

Ред 2: 1Л, *нам, 1Л; повтаряйте от * до края на реда —ще станат 11 (13) бримки.

Ред 3: лицеви бримки

Ред  4: Повторете Ред 2—ще станат 21 (25) бримки.

Ред  5: 1Л, *3О, 1Л; повтаряйте от * до края на реда.

Започнете плетка”Звезда”

Ред  1: Плетете ред 1 от схемата на плетка „Звезда” до последната бримка, 1О- ще станат всичко 31 (37) бримки.

Ред  2: 1Л, плетете следващия ред от схемата до края на реда.

Ред 3: Плетете следващия ред от схемата до последната бримка,1О. Повторете последните 2 реда, докато изплетете всички следващи редове от схемата на плетка „Звезда”. Ще завършите с общо 61 (73) бримки на опак ред.

Продължете да плетете  2.5 (5) cm оризова плетка равно по цялата дължина на редовете, като завършите на опак ред.

Изплетете 5 реда лицеви бримки и и от опаката страна завършете всички бримки на веднъж хлабаво като лицеви.

Завършване на шапката:

Зашийте страничния шев, наберете на двоен конец бримките на върха, стегнете го и пришийте конеца от вътрешната страна на шапката.

Вижте още:

Плетена Жилетка за Бебе

Плетена Жилетка за Бебе

Плетен Комплект Жилетка и Пелена за Бебе

БЕБЕШКА ЖИЛЕТКА

Плетен Комплект за бебе

Бебешки комплект за момиченце на 6-9 месеца

Плетена Жилетка за Момиче

Плетена Жилетка за Момче

Жилетка за 10-годишно момиче

Жилетка и шапка за момиче на 8 години

Зимни детски жилетка и пуловер

 Бебешки жилетка и шапка

Бебешки жилетки

Плетена бебешка жилетка

Бебешки плетен комплект

Много лесни плетени одеяла и възглавници

Меки и топли плетените одеяла са  хит в обзавеждането на дома и внасят топлота, уют, комфорт и дружелюбна атмосфера. От останалата част от преждата изплетете възглавници, които ще допълнят интериора.

Плетени одеяла:

Дадените на картинките одеяла са изплетени на една кука с дебелина 6 мм от 16 гранчета прежда в състав:вълна   50% мерино, 25% микрофибър и 25% акрил с дебелина 50 гр/ 105 м. Плътност на плетене:16 бримки х 13 реда = 10 х 10 см. Използвани са два вида плетка – полупълнеж и бобчета:

 • Полупълнеж или 1/2 висок пълнеж -преждата се намята един път върху куката, боде се в бримка от синджира или предходния ред, намята се още веднъж и конеца се изтегля през трите бримки на веднъж.
 • Бобчета- изтеглете пет дълги бримки като бодете в една и съща бримка от предходния ред и ги изплетете на веднъж.

В зависимост от предназначението може да изплетете одеялата в три различни размера: бебешко-85 х 105 см, детско-125 x 95 cм и голямо -1.80 м x 1.80 м.

Първите две одеяла са украсени с изплитане на бобчета от 5 наметки, разположени на зиг-заг или образуващи ромбове.

Последното одеяло е изплетено едноцветно с бримки полупълнеж и украсено с цветни вплетени отгоре  синджири.

 Плетени възглавници

Размерите са 40 х 65 см. На модела са използвани 16 цвята прежда плюс бяла за зиг-заг синджирчетата, украсяващи предницата. Ще са Ви необходими 13 гранчета прежда, от която ще остане доста. Вие може да изплетете възглавницата с по-малко цветове или с остатъци от прежди от други ваши проекти, но е задължително преждите да са с еднаква дебелина. Изплетете предницата и гърба отделно като редувате по 6 реда от преливащи се цветове.  Плетките, които са използвани са:

 • Синджирче от въздушни бримки
 • Полупълнеж
 • Украсителни синджири.

Започнете предницата със синджир от въздушни бримки и тогава преминете към плетене на редовете с полупълнеж. Когато стигнете дължина на плетивото равна на дължината на възглавницата, завършете с един ред нисък пълнеж.

След изплитане на предницата, изплетете гърба от две части, едната с дължина 1/3 от дължината на възглавницата + още 6 реда ( за закопчаването) и втората с дължина 2/3 от дължината на възглавницата. Преди да зашиете гърба и предницата заедно, с бяла прежда и кукичката изплетете вълнообразните синджирчета, като захващате от основното платно на предницата. Така ще балансирате многото използвани цветове.  Вълнообразните синджирчета са разположени през две бримки на основното платно.

По подобен начин, но от едноцветна прежда се плете и квадратната възглавница с размери  40 х 40 см, украсена с пресичащи се диагонални многоцветни синджири. За изплитане на сивата основа са необходими около 5 гранчета прежда, а за цветните синджири по малко от цветове, които сами си избирате.

Вижте още:

Одеяло и възглавница с котенца

Плетено одеяло с дядо Коледа

Плетено одеяло с коледни звезди

Плетено коледно одеяло с елхички

Мотиви за изплитане на коледно одеяло

Плетени одеяла и килимчета

Модели на плетени възглавници

Плетена възглавничка

Възглавничка плетена на филе

Модел за плетене на филе

Възглавнички от стари пуловери

 

Мъжки пуловер без ръкави

Мъжки пуловер без ръкави с жакардова плетка

Размери: XS-S-M-L-XL

Материали:

Според размера:100-150-150-200-200 грама черна прежда, по 100-100-150-150-200 грама сива и бяла смес (62% вълна, 36% полиамид, 2% полиестер, с дебелина 165 м/50 г).

Игли за плетене № 2,5 и № 3; обръч № 2,5.

Плетки:

Ластик:  1 х1- 1 лиц.бримка, 1 опака бримка.

Жакардова плетка: лицева гладка плетка в жакардова техника по схемата. Повтаряйте бримките по мотива на схемата в редовете от 1-и до 32-и ред.

Плътност на плетене  жакардовата плетка с игли № 3: 25 бр.х 28 р. = 10 х 10 см.

мъжки пуловер без ръкави

пуловер

Изплитане:

схема и размери

схема

схема на жакардовата плетка

жакардова плетка

Гръб: на игли № 2,5 с черната прежда наберете според размера: 122-132-141-152-164 бр. и изплетете 5 см ластик 1х1, като започнете с 1-и опак ред. Преминете на игли № 3 изплетете жакардовата плетка по схемата, като прибавите в първия ред 1 бримка. Ще станат: 123-133-141- 153-165бримки. След като изплетете  42 см от началото на плетивото за ръкавните отвори завършете от двете страни по: 8-8-8-10-10 бр., след това във всеки втори ред два пъти по две и три пъти по 1 бримка. Ще останат по: 93-103-111-119-131 бр. След 64-65-66-67-68 см от началото на плетивото завършете за раменния наклон от двете страни по 8-9-10-12-13 бр. и после във всеки втори ред два пъти по: 7-9-10-11-13 бримки. Едновременно с първото завършване за раменния наклон за оформяне на вратната извивка завършете средните 39-39-41-41-43бримки и във всеки  втори ред един път по три и един път по две бримки. На височина на гърба 66-67-68-69-70 см завършете останалите бримки на двете рамена.

Предница: Плете се като гърба, но с V-образно деколте. За тази цел след 46,5-47,5-48,5-49,5-50,5 см от началото завършете средната бримка и продължете да плетете двете части на предницата разделно. За оформяне на деколтето свивайте от ляво и от дясно на центъра във всеки втори ред 24-24-25-25-26 пъти по една бримка. Правете свивките така: в дясната част на предницата плетете до третата бримка от края на реда, после изплетете две бримки заедно и една крайна бримка. В лявата част – 1 крайна бримка, снемете една бримка като лицева, следващата изплетете като лицева и протегнете през снетата бримка (свивка на ляво

Завършване: Зашийте раменните и страничните шевове.

За биетата на ръкавните отвори извадете и нанижете с черната прежда на обръч 112-118-124-132-140 бр. и изплетете в кръг 2,5 см ластик, след което завършете всички бримки на веднъж.

За бието на деколтето с черната прежда извадете и нанижете на обръч от около вратната извивка 48-48-50-50-52 бр.,и от около V-образния отвор по 44 бр. и 1 бримка в центъра.Общо = 137-137-139-139-141 бримки. Плетете в кръг ластик 1 х 1, като централната бримка на V-образния отвор плетете лицева. Във всеки втори кръгов ред снемете централната бримка заедно с бримката пред нея като лицева, следваща бримка изплитайте като лицева и после я протегнете през снетите бримки. На височина 2,5 см от началото завършете всички бримки на бието на веднъж.

Вижте още:

2 Плетени Мъжки Елечета

Мъжка плетена жилетка

Мъжки плетен пуловер

Плетен мъжки пуловер

Мъжки пуловер

Мъжки плетени пуловери

Как се плете японски ластик?

Характерното за японското изкуство и занаяти  изящество се проявява и в ластика на японските ръчни плетива. Основата на японския плетен ластик е превит ластик 1 х 1 т. е.редуването на 1 лицева и една опака бримки, изплетени от задната страна. Чрез комбинация, кръстосване и разместване на бримки този обикновен превит ластик 1х 1 в японските плетива е украсен от лицевата страна с различни релефни фигурки. От опаката страна ластика остава плосък. Освен красотата, японският ластик има и още едно предимство – запазва формата си и не се разтегля в процеса на носене на дрехата.

Основата на японския ластик – превития ластик се плете така:

 • 1-и ред ( лицева страна) :* 1 лицева бримка, изплетена от задната страна, 1 обикновена опака бримка, повтаряйте от  * до края на реда.
 • 2-и ред (опака страна) : *1 опака бримка, изплетена от задната страна, 1 обикновена лицева бримка, повтаряйте от * до края на реда.
 • 3-и ред и следващите- повтаряйте 1-и и 2-и ред.

Кликнете върху картинките, за да видите как се плетат три от многобройните видове японски ластик.

Вижте още:

Ажурни ластични плетки

Ластични плетки Английски ластик

Оригинални Плетени Шалове

Тези шалове стоят и изглеждат добре и поради това, че са по-къси от традиционните се плетат по-бързо. Обвиват и топлят врата, раменете и отчасти гърдите и позволяват свободно движение и комфорт.

1.Шал-лисича яка

Този шал може да изглежда сложен, но всъщност е доста лесен за изплитане. Използват се жартиерна плетка и ластик 1 х 1. Скритата  халка (гайка) под главата на лисицата държи опашката на място, докато я носите.

Плете се от опашката към главата на лисичката. След изплитане на муцунката в центъра и се продължава с изплитане на тясна лента. Тази лента после се  подшива и се получава гайка, през която се промушва опашката. Така шалът стои завързан на врата.

Материали: по 1 гранче светла и тъмна прежда  100% акрил с дебелина 100g / 156m

2 Игли(обръч)-5.5 mm, 2 мъниста за очи

Плътност на плетене: 16 бримки х 22 реда = 10 х 10 см

Изплитане: Нанижете 2 бримки със светлия цвят и плетете жартиерна плетка като наддавате по 1 бримка в края на всеки ред, докато общият брой бримки на реда станат 32. Тогава вържете тъмната прежда и продължете да плетете жартиерна плетка равно, докато плетивото стане дълго  24 см от началото му. В следващия ред изплетете три пъти по две бримки заедно, продължете да плетете жартиерна плетка до последните 6 бримки и завършете като изплетете три пъти по две бримки заедно – на реда ще останат 26 бримки общо. От следващия ред върху тези 26 бримки започнете да плетете ластик 1Л, 1О,  като продължите така докато изплетете 17 см ластик. След това преминете отново на жартиерна плетка и изплетете 50 см(за възрастни) или 42 см (за детски шал). Отново се прехвърлете на светлия цвят, изплетете равно 4 реда и продължете с жартиерна плетка, като изплитате по две бримки заедно в началото на всеки ред, докато на реда останат общо 5 бримки. Тогава продължете да плете с тези 5 бримки жартиерна плетка равно още 10 см за гайката и ги завършете на веднъж .

Изплитане на ушичките:

Нанижете 14 бримки, изплетете един ред жартиерна плетка равно и продължете, като в началото на всеки ред изплитате по две бримки заедно, докато остане 1 бримка и завършите ухото. Изплете и другото ухо по същия начин. Може да изплетете ушичките и като вместо в началото на всеки ред, изплитате заедно двете централни бримки. Така ушичките повече ще приличат на истински. Прегънете и подшийте от вътрешната страна на муцунката тясната лента, за да направите гайката за промушване. Пришийте ушичките върху последния равен ред  на главата, очите и устата на лисичката.

2.Шал-вратовръзка

Този модел шал перфектно обгръща врата, благодарение на промушването през плетената халка. Средната част на шала е по-широка и така добре топли не само врата, но и рамената. Може да се носи както под-, така и над връхната дреха.

Използвани плетки: жартиерна и ластик

Размери на готовото изделие: ширина-20 см, дължина -80 см

Материали:

 • 2 гранчета по 50 гр/100 м  вълнена прежда (84% алпака, 8% мерино, 8% найлон)
 • Игли(обръч)- 5.5 мм, допълнителен обръч

Плътност на плетене: 19-20 бримки= 10 см с игли 5.5 мм

Обяснения за изплитане на шала:

На куки с дебелина 5.5 мм нанижете 3 бримки. Ред 1:От първата бримка изплетете две и плетете останалите бримки на реда лицеви. Повтаряйте първи ред, докато станат 24 бримки на реда и така изплетете още 19 реда жартиерна плетка равно(без наддаване).

Преминете към изплитане на халката(гайката): *1 Л, прехвърлете следващата бримка върху допълнителен обръч зад плетивото. Повтаряйте от * до края на реда. Така бримките се разделят на половина ( по 12 бримки) върху двата обръча. С бримките върху основния обръч изплетете 16 реда ластик: 1Л, 1О. Скъсайте конеца.

По същия начин изплетете 16 реда ластик и с бримките върху допълнителния обръч.

Преминете към завършване на гайката: *Изплетете като лицева две бримки заедно- една от основния обръч и една от допълнителния. Изплетете следващата бримка от първия обръч, а после следващата бримка от допълнителния. Така общият брой бримки намаляват с една бримка. Продължете да повтаряте от * докато останат по 2 бримки на всеки от двата обръча. После изплетете заедно две бримки( по 1 от всеки обръч) като една лицева два  пъти.Ще останат общо 17 бримки на основния обръч.

Продължете да плетете равно с тези 17 бримки жартиерна плетка още 30 см.

Следващ ред: *1Л, 2 бримки заедно като лицева. Повтаряйте от* до последните 2 бримки, 2Л. Ще останат 12 бримки общо. Изплетете с тези 12 бримки 16 реда ластик 1Л,1О.

Следващ ред(увеличаващ): Наддавайте по 1 бримка във всяка бримка от реда. Ще станат общо 24 бримки. Изплетете с тези 24 бримки 19 реда жартиерна плетка.

Следващ ред:1Л, 2 заедно като лицева, лицеви бримки до края на реда. Повтаряйте този ред, докато на иглата останат 3 бримки и скъсайте конеца.

На картинката може да видите и други варианти на подобен шал- с фигурална плетка, с завършване с гайка във втория край и със закопчаване.

3.Шал с преплитащи се ленти

Този модел е подходящ както за деца и жени, така  и за мъже. Когато е изплетен на половина от един цвят и втората половина от друг( контрастен  или хармониращ) цвят е по-ефектен и красив.

Размери: ширина- 15см, дължина- 90 см

Прежда: 2 гранчета смес (84 % алпака, 8 % мерино и 8 % найлон) с дебелина 200 m/100 грама

Препоръка: Дължината на  четирите ленти може да бъде по-голяма или по-малка, в зависимост от дебелината на използваната от вас прежда, броят на бримките на шала и съответно ширината на самите ленти,  но дължината на всяка лента трябва да е равна на ширината на шала, така че сектора на преплитане да има формата  на ромб.

Игли ( обръч)- 5.5 – 6 мм, спомагателен обръч,  4 безопасни  игли

Изплитане: Нанижете 32(36,40,….) бримки според дебелината на преждата и иглите, които използвате. Задължително е броят на бримките да е кратен на 4. Изплетете 2 реда гладка лицева плетка. По същия начин и ще завършите шала, за да се оформят равни краища. Продължете като плетете ластик : 1Л, 2О т.е. в лицевите редове редувайте 1 лицева бримка, 2 опаки, а в опаките редове -1 опака бримка, 2 лицеви.

Забележка: Основната плетка на шала е въпрос на Ваш избор. Много добре изглежда този модел шал, ако го изплете с оризова или фигурална плетка.   Изплетете така 50 реда ( около 25 см) или по-малко или повече, в зависимост от преждата и дебелината на куките, които сте избрали.

Преминете към разделяне на плетивото на ленти: Оставете ¼ от бримките(8 бримки)  на обръча, а останалите ¾ ( 24 бримки) прехвърлете на допълнителния. Продължете да плетете гладка лицева плетка само с бримките от първата лента до дължина равна на ширината на шала (около 15 см) и захванете  тези бримки с безопасна игла. Прехвърлете на работния обръч бримките за втората лента и плетете по същия начин, както и първата, като на края прихванете бримките с безопасна игла. Постъпете така и с бримките за третата и четвъртата лента, като за последната оставите бримките на работния обръч и нанижете от другия му край последователно бримките от третата, втората и на края от първата лента. От следващия ред продължете да плетете ластик 1 х 3 с всичките бримки около 45-46 см (толкова, колкото е необходимо шала да обгърне врата) и преминете отново към разделяне на плетивото по ширина на 4 ленти. След изплитане на всяка лента, прихващайте бримките с безопасна игла, включително и на четвъртата.

Преплетете диагонално тези свободни четири ленти с лентите от първия сектор по подобие на плетенето на кошничка ( ориентирайте се по картинката) и прехвърлете последователно всички бримки от лентите на работния обръч.

Продължете като изплетете още около 25 см ластик 1х3. На края изплетете  два реда гладка лицева плетка и завършете всички бримки на веднъж.

Вижте още:

Шалове-плетеници

Мъжки плетени шалове

Изплитане на двоен шал

Зимни шалове „снуд“

Изплитане на шал на 1 кука

Шал полумесец

Интересни плетени шалове

Триъгълни шалове

 

Супер Лесна Жилетка с Жартиерна Плетка

Жилетката се плете с жартиерна плетка на две куки като едно парче от ръкав до ръкав и е изключително подходяща за начинаещи.

Описанието е за размери: XS/S (M,  L, XL, 2-3XL, 4-5XL).

Размери на готовото изделие:

 • Обиколка на бюста: 71-86.5 (91.5-96.5, 101.5-106.5, 112-117, 122-137, 142-157.5) см.
 • Обиколка на цялата жилетка: 71-86.5 (91.5-96.5, 101.5-106.5, 112-117, 122-137, 142-157.5) см.

Плътност на плетене: 13 бр х 24 реда=10 х10 см

Материали:

 • прежда в състав 72% памук, 28% найлон с дебелина 100 г/115 м-според размера : 500(500,600,600,700,800) грама
 • обръч с дебелина 8мм и 100 см дължина
 • допълнителен обръч
 • 2 копчета с диаметър 2.5 см
 • Игла за зашиване

Плетка: жартиерна- всички бримки във всички редове са лицеви

 

Изплитане:

 

Ляв ръкав:

Нанижете 46 (46, 48, 48, 50, 52) бримки  и плетете жартиерна плетка до височина 18 (18-16.5-16.5-15-14) см, като завършите на опаков ред.


Гръб и предници:

Нанижете в началото на следващите два реда допълнително( в ляво и в дясно на плетивото) по още: 32 (36, 38, 40, 42, 46) бримки- ще станат общо: 110 (118, 124, 128, 134, 144) бримки. Продължете да плетете жартиерна плетка с всичките  тези бримки до височина: 14 (16.5, 18.5, 21, 24, 28) см, като завършите на опак ред.

Преминете към разделяне на плетивото за вратния отвор:

В следващия лицев ред  изплетете 52 (56, 59, 61, 64, 69) лицеви бримки и ги прехвърлете на допълнителен обръч за гърба, после завършете на веднъж 16 бримки за вратния отвор и довършете изплитането на останалите на реда 42 (46, 49, 51, 54, 59) лицеви бримки за лявата предница . Продължете да ги плетете до височина: 9 (9, 9.5, 9.5, 10, 10) см, като в последния лицев ред завършите всичките 42 (46, 49, 51, 54, 59) бримки на веднъж.

Присъединете конеца към оставените  за гърба на допълнителния обръч 52 (56, 59, 61, 64, 69) бримки и плетете до височина 18 (18, 19, 19, 20.5, 20.5) см, като завършите на лицев ред и отново оставете тези бримки на допълнителен обръч.

Дясна предница:

Нанижете 42 (46, 49, 51, 54, 59) бримки и плетете жартиерна плетка до височина 9 (9, 9.5, 9.5, 10, 10) см, като завършите в лицев ред.

В следващия опак ( съединителен) ред изплетете като лицеви 42 (46, 49, 51, 54, 59) бримки на дясната предница, добавете(нанижете) след тях още 16 бримки и продължете реда като присъедините чрез изплитане от допълнителния обръч на 52 (56, 59, 61, 64, 69) бримки оставени за гърба. Общо бримките ще станат 110 (118, 124, 128, 134, 144). Продължете да плетете жартиерна плетка с всичките тези бримки още 14 (16.5, 18.5, 21, 244, 28) см, като завършите в лицев ред.

Десен ръкав:

В началото на следващите два реда( от ляво и от дясно на плетивото) завършете на веднъж по: 32 (36, 38, 40, 42, 46) бримки- ще останат: 46 (46, 48, 48, 50, 52) бримки  за десния ръкав. Плетете с тези бримки жартиерна плетка до височина 18 (18, 16.5, 16.5, 15, 14) см, като завършите на лицев ред  и после завършете всички бримки на веднъж.

 

Каишки за ръкавите:

Нанижете 16 бримки и изплетете 4 реда жартиерна плетка. В следващия направете илик за копчето. Плетете така: 3Л, 2 Л заедно, наметка, лицеви бримки до края на реда. Изплетете още 4 реда лицеви бримки и завършете бримките на каишката на веднъж.

Зашийте страничните и ръкавните шевове. Облечете жилетката и преценете колко да подгънете от ръкавите на вън. Пришийте каишките и копчетата.

Вижте още:

Плетена Дамска Жилетка

Плетена дамска жилетка

Жилетка с къс реглан ръкав

Ръчно плетена жилетка

Лятна дамска жилетка

Изплитане на жилетка в стил Шанел

Плетена жилетка Шанел

Модели на плетени дамски жилетки

Къса жилетка с прихлупващи се предници

Плетена Жилетка с Жакардова Платка

Предложение за есента и зимата – изплетете  топла и красива жилетка, украсена с жакардова платка. Подходяща е за жени и момичета.

Кликвайте върху картинките, за да ги видите по-добре и да свалите схемата на жакардовата плетка.

Описанието е за размери S(M,L).

Размер на готовото изделие-закопчана:

 • Бюст: 94(106,118) см
 • Дължина: 45.5(51,54№ см

Материали:

 • Прежда 100% мерино с дебелина 85 м/50 грама

-синя(основна)-450(500,600) гр

-светло-лилава, тъмно-лилава и тъмно-розова по 50 грама

-черна-50(100,150) грама

 • Обръчи за плетене с дебелина 4.5мм и 5 мм с дължина 40 и 80 см, чорапени игли с дебелина 4.5 мм и 5 мм , спомагателни обръчи
 • 5 копчета с диаметър 2.5 см и мъниста: 70(81,90) броя с диаметър 7 мм

Плътност на плетене:20 бр х 25 реда= 10 х10 см за плетка пречупен ластик с игли 5мм

Основна плетка: пречупен ластик:

1-и ред(ЛС): лицеви бримки

2-и ред(ОС):лицеви бримки

3-и ред(ЛС):1О, * 1Л,1О, повтаряйте от * до края на реда

4-и ред(ОС):1Л, *1О,1Л, повтаряйте от * до края на реда

Повтаряйте от 1 до 4 ред.

 

Изработване:


Гръб и предници:

На обръч 4.5 мм нанижете от синята прежда 177(201,227) бримки и започвайки с опак ред изплетете 7 реда гладка лицева плетка(лицеви бримки в лицевите редове  и опаки в опаките редове). Изплетете следващия лицев ред само опаки бримки, преминете на обръч 5 мм и изплетете 25.5(28,30.5) см пречупен ластик, като завършите в четвъртия ред на изплитането на ластика.

В  следващия лицев ред се разпределят бримките за предниците и гърба:

Изплетете 37(43,49) лицеви бримки за дясната предница завършете следващите 14 бримки, после продължете като изплетете следващите 75(87,101) лицеви бримки за гърба, завършете следващите 14 бримки и накрая изплетете последните 37(43,49) лицеви бримки за лявата предница.

Прехвърлете бримките на допълнителен обръч и преминете към изплитане на ръкавите.


Ръкав:

Нанижете на чорапени куки 4.5 мм 51(55,59) бримки, сложете маркер и продължете да плетете в кръг 7 реда лицеви бримки и после 1 ред опаки бримки. Прехвърлете плетивото на игли с дебелина 5 мм и продължете да плетете пречупен ластик по следващия начин:

Изплетете един кръгов ред с наддавка:1Л,1 наддавка като лицева,продължете да плетете пречупен ластик до последната бримка преди маркера, 1 наддавка като лицева, 1Л. Продължете да плетете пречупен ластик равно, като   следващите два осми реда изплетете с наддавки-ще станат общо : 57(61,65) бримки. Продължете да плетете пречупен ластик равно в кръг, докато дължината на ръкава стане 35.5 см от началото на пречупения ластик, като завършите на четвъртия ред на ластика.

Последен ред: Плетете лицеви бримки до последните 7 бримки, завършете следващите 14 бримки- на иглите ще останат общо 43(47,51) бримки. Прехвърлете ги на допълнителен обръч.

По същия начин изплетете и другия ръкав.

 

Платка:

Обединителен ред(ОС):

Плетете заедно 37(43,49) опаки бримки от лявата предница, 43(47,51) опаки бримки от единия ръкав,  75(87,101) опаки бримки от гърба, 43(47,51) опаки бримки от другия ръкав и 37(43,49) опаки бримки от дясната предница –общо 235(267,301) бримки за платката.

1-и ред(ЛС): Плетете гладка лицева плетка по схема 1:в началото на реда плетете първата и втората бримка от схемата, след това повтаряйте шестте бримки от мотива 38(44,49) пъти и накрая изплитайте последната(деветата бримка) от схемата.

2-и ред(ОС):плетете деветата бримка от схемата, после повторете шестте бримки от мотива 38(44,49) пъти и на края втората и първата бримка от схемата.

24-и ред:Продължете да плетете по схема 1, като в 24-и ред във всеки мотив направите свивка-ще останат 192(222,247) бримки общо.

25-33-и ред:Плетете като повтаряте шестте бримки на мотива от схемата   32(37,41) пъти.( Само за размер L в 25-и ред свийте 1 бримка) .

Продължете с черен цвят и  изплетете 2(4,4) реда гладка лицева плетка.

Следващ ред(ОС) : плетете опаки бримки и равномерно свийте  59(65,71) бримки- ще останат:133(157,175) бримки общо.

Продължете да плетете по схема 2.

1-и ред(ЛС): Плетете лицево 1-а бримка от схемата, после повторете шестте бримки от мотива 22(26,29) пъти.

2-и ред(ОС): повторете шестте бримки от мотива 22(26,29) пъти и на края първата бримка от схемата.

Плетете по схема 2 единадесет реда  и тогава преминете на обръч 4.5 мм.

Следващ (опак ред): Плетете с основния(син) цвят лицеви бримки и равномерно свийте по: 52(62, 68) бримки-ще останат: 81(95,107) бримки общо.

 

Бие около врата:

Изплетете 7.5 см  ластик 1 х 1 (1Л,1О), като равномерно свиете по: 0(10,18) бримки и завършете всички бримки на веднъж.

Подгънете навътре на половина изплетената в началото на основната част и ръкавите гладка лицева плетка и я подшийте от вътрешната част.

 

Бие на лявата предница: С лицевата страна отпред, като започнете от вратния отвор, извадете 107(115,123) бримки и изплетете 8 реда ластик 1х1.

 

Бие на дясната предница: От лицевата страна, като започнете от долния край на предницата  извадете 107(115,123) бримки и изплетете 4 реда ластик 1х1.

В следващия ред(ОС) плетете: 3 бримки ластик, *наметка, свивка(2 опаки бримки заедно), плетете ластик до следващото място за илик,повторете от  *още 4 пъти и завършете реда с изплитане на ластик. Изплетете още 4 реда ластик 1х1.

 

Завършване: Пришийте перличките и копчетата. Навлажнете жилетката, изпънете я върху хавлиена кърпа и я оставете да изсъхне легнала на равна повърхност върху кърпата.

Л-лицева бримка, О-опака бримка, ЛС-лицева страна, ОС-опака страна

Вижте още схеми и описания на плетени дамски жилетки:

Плетена Дамска Жилетка

Плетена дамска жилетка

Жилетка с къс реглан ръкав

Ръчно плетена жилетка

Лятна дамска жилетка

Изплитане на жилетка в стил Шанел

Плетена жилетка Шанел

Модели на плетени дамски жилетки

Къса жилетка с прихлупващи се предници

Елегантна жилетка плетена на една кука

Блуза и Шал от Прежда Батик

Блуза и шал

Елегантна блуза и шал в класическа линия, изплетени от секционно обагрена прежда – батик. Преждата сама по себе си при изплитане прави дрехата ефектна и затова са използвани лесни плетки и кройка на блузата.

 Блуза

  Моделът като кройка и плетка е изключително лесен за изпълнение и е подходящ за начинаещи.

Когато присъединявате ново кълбо от преждата, ако е необходимо го размотайте, за да  стигнете до абсолютно същия цвят, на който свършва предходното кълбо. За да не изпитате затруднение е препоръчително да закупите едно кълбо в повече от необходимата Ви прежда.

Размери на готовото изделие:

 • Гръдна обиколка: 91 (102, 112, 122, 132, 142) cm
 • Дължина: 53 (56, 58, 61, 64, 66) cm

Материали:

 • Прежда батик-смес 70% акрил и 30% вълна с дебелина 100 грама/138 м в количество според размера : 250(300,350,350,400,400) грама за размери S ( M, L,  XL, 2XL, 3XL).
 • Игли за плетене с дебелина 5 мм
 • Маркери, игла за зашиване

Плътност на плетене за ластик 3х1(3О, 1 Л) с игли 5 мм: 16 бримки х 20 реда = 10 х 10 см

Плетка: ластик  3х1-*3О,1Л, повтаряйте от * до края

Предница и гръб:Изплитат се абсолютно еднакво.

Предница: Нанижете 73 (81, 89, 97, 105, 113) бримки. Плетете ластик 3 x 1 до височина  36 (37, 38, 39, 41, 42) cm . Сложете маркери от двете страни на плетивото за ръкавните отвори, продължете да плетете до височина 53 (56, 58, 61, 64, 66) cm от началото на плетивото и тогава завършете всички бримки на веднъж.

По същия начин изплетете и гърба. Зашийте раменните шевове, като оставите в средата отвор от 20 cm за врата.

Ръкави:

Извадете в горния край по ръба на гърба и предницата между двата маркера от лицевата страна на блузата по 57 (61, 65, 69, 73, 77) бримки за единия ръкав. Изплетете равно два реда ластик 3 x 1 и продължете да плетете, като свивате по една бримка от двете страни на ръкава на всеки 8 (6, 6, 6, 4, 4)-и  ред  9 (6, 8, 6, 18, 18) пъти и на всеки 6(6, 4, 4, 4, 2)-и  ред по  5 (10, 10, 12, 2, 2) пъти, докато накрая на реда останат общо по – 29 (29, 29, 33, 33, 37) бримки. Тогава продължете да плетете равно, докато дължината на ръкава достигне 53 (51, 48, 46, 43, 41) cm, измерен от рамото или до желаната от Вас дължина. Завършете всички бримки на веднъж.

По същия начин изплетете и втория ръкав.

Зашийте страничните шевове на блузата и ръкавите. Навлажнете леко блузата, изпънете я и оставете да изсъхне легнала върху хавлиена кърпа.

 

Шал

 Размери на готовото изделие: ширина 15 см, дължина 154 см.

Материали:

 • 200 гр прежда батик-смес 70% акрил и 30% вълна с дебелина 100 грама/138 м
 • Обръч с дебелина 5.5mm
 • Приспособление за помпони(опция), игла за зашиване

Плътност на плетене: 18 бр х 20 реда = 10 х 10 см

Плетки:

 • Ластик: 2х2(2Л,2О): 1-и ред(ЛС): *2Л,2О,повтаряйте от * до края на реда

2-и ред(ОС):плетете лицеви лицевите бримки и опаки опаките бримки. Повтаряйте 2-и ред до края.

 •  Зиг-заг плетеница върху 16 бримки: 1-и ред(ЛС): прехвърлете 8 бримки  на допълнителна  игла или обръч зад плетивото, изплетете ластик(2Л, 2О) два пъти и после изплетете ластик(2Л, 2О) два пъти от допълнителния обръч.

2-и ред(ОС): прехвърлете 8 бримки  на допълнителен обръч пред плетивото, (2Л, 2О) два пъти, (2Л, 2О) два пъти от допълнителния обръч.

Плетеницата изглежда еднакво както от лицевата, така и от опаката страна на шала.

 • Оризова плетка: 1-и ред (ЛС):* 1Л, 1О; повтаряйте от  * до края на реда.

2-и ред:Плетете опаки лицевите бримки и лицеви опаките бримки.Повтаряйте 2-и ред до края.

Изплитане на шала: Основната плетка на шала е ластик 2х2, като от началото, края и от лявата и дясната страна има бордюр от 4 реда или 4 бримки оризова плетка.

Нанижете 48 бримки.

Изплетете четири реда оризова плетка.

Ред 5-и и ред  6-и:Плетете първите 4 бримки оризова плетка, после 40 бримки ластик 2×2  и завършете с  4 бримки оризова плетка.

Ред 7-и: 4 бримки оризова плетка, 20 бримки ластик  2×2, 16 бримки  първи ред на плетеницата(зиг-заг надясно), 4 бримки оризова.

Редове от 8-и до 16-и:4 бримки оризова, 40 бримки ластик 2×2, 4 бримки оризова.

Ред 17-и:4 бримки оризова, 8 бримки ластик, 16 бримки втория ред на плетеницата (зиг-заг на ляво), 16 бримки ластик 2х2, 4 бримки оризова.

Редове от 18-и до 24-и: 4 бримки оризова, 40 бримки ластик 2×2, 4 бримки оризова.

Повтаряйте от 5-и до 24-и ред, докато дължината на шала стане  151 cm от началото на плетивото. На края изплетете 3 реда оризова плетка и завършете всички бримки на веднъж.

Направете 4 помпона с диаметър 2.5 cm и ги пришийте в четирите края на шала.

Вижте още:

Асиметрична плетена блуза от прежда батик

Плетена блуза и шапка

Блуза с плетка меча следа схема

Шал полумесец

Интересни плетени шалове

Триъгълни шалове

Шалове-плетеници


Плетена Зимна Пола

Комфортна и стилна  пола за студеното време във фасон „молив” и изплетена с жакардова плетка. Жакардовата плетка прави платното на полата стегнато и не позволява да се разтегля и издува при носене. Тънките размити в пастелни цветове райета оптически удължават и стесняват фигурата.

Описанието на изработване на полата е за размери от 40 до 54.

Кликвайте върху картинките, за да ги видите по-добре и за сваляне на схемата.

 

Материали:

 • Прежда 50% мерино, 25% алпака и 25% вискоза с дебелина : 50 гр/175 м. При изплитане тази прежда придава на плетивото красивия ефект на плат туид с характерната му класическа елегантност. Нужното количество прежда зависи от размера на полата.
Размер 40 42 44 46 48 50 52 54
Талия 68 71 78 84 87 94 100 106
Ханш 82 86 92 98 102 108 114 121
А-Светло сив 100 гр 100 гр 100 гр 100 гр 100 гр 100 гр 100 гр 100 гр
B-Бледо жълт 50 гр 100 гр 100 гр 100 гр 100 гр 100 гр 100 гр 100 гр
C-Бледо син 50 гр 100 гр 100 гр 100 гр 100 гр 100 гр 100 гр 100 гр
D-Тъмно сив 100 гр 100 гр 100 гр 150 гр 150 гр 150 гр 150 гр 150 гр
 • Обръч с дебелина 3.25 мм с дължина според размера на полата както следва: 70(80:80:90:90:100:100:110) cm и обръч с дебелина 3.75 мм със същата дължина
 • Маркери
 • Широк ластик-2.5 см с дължина обиколката на талията според  размера на полата.

Плътност на плетене: 25 бр х 28 реда = 10 х 10 см с игли 3.75 мм

Изплетете си мостра с вашата прежда и ако е необходимо преизчислете броя на бримките.

Изплитане:

С обръч  3.25 мм и прежда с цвят А нанижете  хлабаво 182 (190:206:222:230:246:262 : 278) бримки. Съединете ги в  кръг, като внимавате да не ги усучете.

Плетете в кръг. Полата започва и завършва с изплитане на обикновен ластик 1х1.

Ред 1-и(лицева страна): * 1 Л, 1 О, повтаряйте от * до края на реда. Продължете да плетете ластик 1Л,1О още 4 реда, като поставяте маркери  след 91(95:103:111:115:123: 131 :139) бримка.

След ластика се плете лицева жакардова плетка като се повтаря мотива на шарката по схемата. Един мотив от схемата на жакардовата плетка се изплита върху 4 бримки и 54 реда. За изплитане на цялата пола мотива от схемата на жакардовата плетка се повтаря три пъти по височина-независимо от размера дължината на полата е 70 см. Броят на повторенията на мотива по ширина ( в един ред) зависи от размера на полата.

Сменете с обръч с дебелина 3.75 мм и продължете да плетете като повтаряте мотива по схемата на жакардовата плетка във всеки ред. Плетете в кръг само с лицеви бримки.

Ред 6-и (лицева страна): Изплетете първите 91 (95:103:111:115:123:131:139) бримки като следвате първи ред от схемата  повтаряйки четирите бримки на мотива на жакардовата плетка от първи ред на схемата   22 (23:25:27:28:30:32:34) пъти, прехвърлете маркера върху дясната игла,  изплетете оставащите 91 (95:103:111:115: 123:131:139) бримки като повтаряте мотива 22 (23:25:27:28:30:32:34) пъти и прехвърлете втория маркер върху дясната игла. Продължете да плетете равно като следвате схемата още 11 реда.

От следващия ред започват наддавки за разширяване на полата „молив”.

Следващ ред(лицева страна):( наддавка, плетете по схемата до маркера, наддавка, прехвърлете маркера върху дясната игла)-два пъти. Общо бримките на реда ще станат: 186 (194:210:226:234:250:266:282).

Повторете последните дванадесет реда  ощи пет пъти , като правите наддавките в дванадесетия ред. Тогав бримките в последния ред ще станат общо: 206 (214:230:246: 254:270 :286:302).

Продължете да плетете равно по схемата на жакардовата плетка, докато дължината на полата стане 49 см и преминете от следващия ред към свивки за намаляване ширината на полата.

Намаляващ ред(лицева страна): изплетете мотива по схемата,( 2 бримки заедно,плетете мотива по схемата до 2 бримки пред маркера, 2 бримки заедно от задната стена на бримките, прехвърлете маркера върху дясната игла)-повторете два пъти. Общо намаляваме 4 бримки на реда.

Продължете да плетете по схемата и по същия начин направете по-нататък свивки както следва: в следващия дванадесети ред, после в следващия осми ред, след това в  следващите два шести реда и накрая в следващите четири четвърти реда. На последния ред след приключване на свиването ще останат общо: 170 (178:194:210: 218: 234:250: 266) бримки.

Изплетете още един ред равно и дължината на полата трябва да е станала приблизително 67 см.

Прехвърлете плетивото на обръч 3.25mm и продължете да плетете само с цвят D.

Изплетете 17 реда ластик 1Л,1О и завършете всички бримки на веднъж хлабаво.

Прегънете на половина горния ластик от 17 реда и го пришийте със скрит бод от вътрешната страна, като оставите отвор за нанизване на широкия ластик вътре. Зашийте заедно двата края на нанизания ластик и след това и отвора за вмъкване.

Навлажнете леко полата и я изпънете с ръце да изсъхне легнала върху хавлиена кърпа.

Вижте още:

Плетени зимни поли

Плетена пола


Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting