Данъчни облекчения за родители за 2021 г.

По-високи данъчни облекчения за деца и деца с увреждания ще се прилагат еднократно, само за придобитите през 2021 г. доходи.

Размерът на еднократното облекчение за деца е в зависимост от броя им, като за едно ненавършило пълнолетие дете е 4500 лв. (сума за получаване до 450 лв.), за две – 9000 (сума за получаване до 900 лв.), а за три и повече – 13 500 лв. (сума за получаване до 1350 лв.).

Размерът на данъчното облекчение за деца с увреждания е 9000 лв. (сума за получаване до 900 лв.)

За да се възползват от данъчната отстъпка родителите не трябва да имат задължения за местни данъци и такси.

Родители, които през 2021 година са били по майчинство, не могат да ползват данъчните облекчения, тъй като доходът, който са получавали е необлагаем, т.е не са плащали данък, за който да се ползва облекчението. При тези случаи данъчното облекчение може да се ползва от другия родител.

 Лицата могат да ползват облекченията по два начина:

  • чрез работодателя по основното трудово правоотношение на физическите лица при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения. За целта в срок от 30 ноември до 31 декември 2021 г. , родителите трябва да представят на работодателя си :
    • декларациите за ползване на данъчните облекчения за деца (по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ Образец 2005) и за деца с увреждания (чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006)  
    • писмена декларация, че към момента на подаването ѝ пред работодателя няма подлежащи за принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация.
  • с подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. В тези случаи декларациите за ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания се подават с годишната данъчна декларация.

В срок до 31 януари 2022 г. работодателят по основното трудово правоотношение на работника/служителя изчислява годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения, намалена с размера на данъчните облекчения, и определя годишния размер на данъка.

Когато работодателят не е възстановил надвнесения данък, физическите лица могат да ползват данъчните облекчения с подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, включително и когато имат само доходи от трудови правоотношения.

По принцип всяко от облекченията се ползва само от единия родител (приемен родител, близък или роднина). Допустимо е, когато размерът на облекчението надвишава сумата на годишните данъчни основи на единия родител, разликата да се ползва от другия родител (другия приемен родител, близък или роднина), като подаде годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. В тези случаи сумарно размерът на данъчното облекчение, ползван от двамата родители, съответно приемни родители, близки или роднини, не може да превишава допустимия размер, според броя на децата.

Декларация по чл. 22 в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца за 2021

24.11.2021 г.

Декларация по чл. 22 г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания за 2021 г.

24.11.2021 г.

Декларация по чл. 22 г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания 2021 г

Вижте повече във Въпроси и отговори за родители за данъчните облекчения.

Очаква се тежка грипна епидемия

1.Ефективността на противогрипните ваксини не е 100%, но те осигуряват защита срещу тежки форми на грип и усложнения, особено при високорисковите лица. Според научни публикации противогрипните ваксини:

∙ Намаляват с 50-60% амбулаторните прегледи, дължащи се на грип, в общата популация.

∙ Намаляват с 57% хоспитализациите, дължащи се на грип, при лица над 50 г.

∙ Намаляват със 74% приема на деца в интензивни отделения.

∙ Намаляват с 52% и 79% хоспитализациите при лица с хронични белодробни заболявания и с диабет.

2. Късно ли е, ако сега решим да си поставим ваксина срещу грип?

Препоръчва се ваксината срещу грип да се приложи поне 14-21 дни преди началото на циркулацията на грипни вируси в страната, за да има време да се формира имунитет. Засега не е засечена циркулация на грипни вируси, така че може да се поставя противогрипна ваксина. Счита се, че дори по време, когато в страната циркулират грипни вируси, може да се прилага ваксина, при положение че лицето е здраво и няма остро заболяване.

3. За кои групи от населението е препоръчителна ваксината срещу грип?

Противогрипни ваксини се препоръчват на лица, които са с повишен риск от тежко протичане на грип и развитие на усложнения. Според СЗО ежегодна ваксинация против грип се препоръчва на лица с:

Висок риск от усложнения:

∙ Бременни жени (високо приоритетни);

∙ Деца на възраст от 6 мес. до 5 год.;

∙ Възрастни лица ≥ 65 год.;

∙ Лица на възраст над 6 мес. с хронични заболявания (диабет, хронични сърдечни и белодробни заболявания, вродена или придобита имуносупресия, ХИВ/СПИН и др.);

Повишен риск от заразяване или предаване на инфекцията:

∙ Медицински персонал.

4.Ежегодна ваксинация против грип се препоръчва на следните групи лица:

Всички възрастни и деца над 6-месечна възраст, страдащи от следните заболявания:

∙ хронични белодробни заболявания, вкл. астма;

∙ хронични заболявания на сърдечно-съдовата система;

∙ метаболитни заболявания, особено диабет;

∙ хронична бъбречна недостатъчност и болни на хемодиализа;

∙ вродена и придобита имуносупресия, включително медикаментозна; носители на НIV и болни с клинично проявена НIV инфекция;

∙ хемоглобинопатии;

∙ органна трансплантация.

Лица, живеещи в организирани колективи (домове за медико-социални грижи, военни поделения, общежития и др.);

Лица с повишен риск от заразяване във връзка с професията им (транспортни работници, служители в армията и полицията, медицински персонал и др.);

Всички, които са в контакт с лица с повишен риск от усложнения (членове на семейството, вкл. деца; персонал на лечебни, здравни и социални заведения).

По време на пандемията от COVID-19 препоръките за противогрипна ваксинация са от особено значение, поради вероятността от заразяване със SARS CoV-2 и грипен вирус, което би довело до утежняване на състоянието на пациента. Това е особено важно за лицата с повишен риск от тежко протичане на COVID-19 и на грип (лица на възраст ≥ 65 год., лица с хронични заболявания и с ослабен имунитет). Приоритетни групи за противогрипна ваксинация трябва да бъдат също медицинските работници, обитателите и персоналът на социални заведения.

В България циркулацията на грипни вируси обикновено започва през декември, като епидемията от грип се разгръща през януари-февруари.

През изминалия сезон 2020/2021 г. циркулацията на грипните вируси в Европейския съюз беше необичайно слаба, а в България за първа година не бяха доказани грипни вируси. Това се обяснява с прилаганите противоепидемични мерки, които оказват ефект не само върху пандемичния коронавирус, но и върху грипните вируси. Обаче ранното доказване на грипен вирус A (H3N2) в Европа  показва, че настоящият грипен сезон може да бъде по-тежък в сравнение с предходния, особено за старите хора и лицата с отслабен имунитет.

Дългосрочни последици от прекаран COVID-19

Информация за дългосрочните последици от прекаран COVID-19

Какви са дългосрочни последици от прекаран COVID-19? Информация по този въпрос публикува МЗ на официалната си фейсбук страница.

Най-често срещаните симптоми, за които съобщават хората след прекарана коронавирусна инфекция или които са наблюдавани при проучвания, включват умора и изтощение, главоболие, затруднено дишане, нарушение на обоняние и вкус, когнитивни нарушения (т. нар. мозъчна мъгла), депресивни настроения, нарушения на съня и тревожност.

Други споменати симптоми са палпитация (самовъзприемане на засилен или ускорен сърдечен ритъм или дори допълнителни сърдечни удари), болка в гърдите и косопад.

Някои хора се оплакват само от умора и изтощение или от затруднено дишане, докато други посочват комбинация от симптоми и оплаквания.

Има и случаи, когато преболедувалите развиват комплекс от симптоми, наподобяващи тези при синдрома на хроничната умора.

За да се предпазим от COVID-19 и дългосрочните последици на коронавирусната инфекция върху здравето ни е важно да се ваксинираме. Ваксините са безопасни и предпазват от тежко протичане на инфекцията.

Вижте още:

Делта варианта на COVID-19 се предава лесно и бързо дори на открито

ВЪПРОСИ ЗА ВАКСИНИТЕ И ВАКСИНАЦИЯТА СРЕЩУ COVID-19

Децата и ваксините – важна информация

Симптомите на COVID-19 са сходни с тези при сезонния грип и настинката

Симптомите на COVID-19 са сходни с тези при сезонния грип и настинката

Министерството на здравеопазването публикува на официалната си фейсбук страница информация за симптомите на COVID-19, сезонния грип и настинката.

Kакто при децата, така и при възрастните, симптомите на COVID-19 са сходни с тези при сезонния грип и настинката.

Ако член на семейството има симптоми като висока температура, кашлица, затруднено дишане, болки в тялото и втрисане, липса на вкус и обоняние, потърсете консултация с медицинско лице, което ще прецени необходими ли са допълнителни изследвания, на база които да бъде назначено лечение. До поставянето на диагноза е важно да се избягват посещения на публични места (офиси, училища, обществен транспорт).

Важно е да обясним на децата, че за да са предпазени, трябва да спазват добри хигиенни практики, като честото миене на ръцете, недокосването на очите, устата или носа с мръсни ръце, кихането и кашлянето в сгъвката на ръкава и т.н.

Децата над 12-годишна възраст могат да бъдат ваксинирани срещу COVID-19 с ваксините на производителите Pfizer/BioNTech и Moderna. Имунизирането се осъществява по общия ред, като е необходимо единият от родителите да попълни формуляра за информирано съгласие. С кратките характеристики на разрешени за употреба във възрастовата група 12-17 години ваксини – Comirnaty и Spikevax – можете да се запознаете на сайта на Изпълнителната агенция по лекарствата: https://bda.bg/bg/

Имунизираните с първа доза от ваксините срещу COVID-19 деца у нас са 16 195. Със завършена ваксинация са 12 136. До момента са поставени общо 28 331 ваксини при деца от 12 до 17 г., вкл.

Родителите на деца, навършили 12 г., трябва да знаят, че ваксинирането против коронавирусната инфекция не замества ваксинопрофилактика по отношение на другите инфекциозни заболявания. Следете имунизационния календар на детето, за бъде то предпазено от други ваксинопредотвратими вируси и бактерии.

Не е необходимо майките с установена коронавирусната инфекция да спират кърменето на детето – чрез кърмата детето не може да се зарази с COVID-19. Достатъчно е при кърмене майката да спазва общите мерки за носене на маска, миене на ръцете и дезинфекция. “След ваксинация срещу COVID-19 в майчиното мляко се откриват повишени IgG антитела. Колкото по-високо е нивото на антителата в кръвта на майката, толкова по-високо е нивото на антителата в майчиното мляко, като най-високите стойности се установяват 1-2 седмици след прилагането на втора доза от иРНК ваксините. Въпреки това защитният ефект на тези антитела при бебета на ваксинирани майки все още не е доказан“, посочват учените от института „Роберт Кох“.

Как ще се тестват учениците от I до IV клас

Министърът на образованието и науката акад. Николай Денков гостува в рубриката „Властта говори! Открито“ във фейсбук профила на Министерския съвет. За 60 минути акад. Денков отговори на 49 въпроса, свързани главно и тестването и възстановяването на присъственото обучение в училищата. Интервюто на министър Денков е гледано на живо от около 26 000 души в различните канали, които го излъчваха.

Цялото интервю можете да видите и чуете ТУК

Писмо до началниците на Регионалните управления на образованието за организацията на дейностите по възстановяване на образователния процес за учениците от I до IV клас при заболяемост над 500 на 100 000 души (публ. 05.11.2021 г.)

1.Присъственият образователен процес може да се възстанови при осигурена безопасна среда, която включва едновременно
наличие на условията:
1.1.доставени неинвазивни антигенни тестове за COVID-19 в училището за тестване на учениците;
1.2.писмено декларирано съгласие на поне 50 % от родителите на учениците в дадена паралелка за тестване на учениците два пъти седмично с неинвазивни антигенни тестове или представени валидни документи за преболедуване на COVID-19;
1.3.педагогическият и непедагогическият персонал разполага с валиден документ за ваксиниране, преболедуване на COVID-19 или отрицателен резултат от проведено изследване в лицензирана лаборатория (зелен сертификат) или е дал съгласие за тестване
в институцията два пъти седмично с бързи антигенни тестове за COVID-19, закупени от училището;
1.4.допускане при необходимост на външни лица в училище само след представяне на валиден „зелен сертификат“.
2.Регионалните управления по образованието:
2.1.получават и разпределят тестовете  за учениците въз основа на броя на родителите, декларирали съгласие за тестване на децата в отделната паралелка, като при разпределението предвиждат резерв, без да се нарушава целостта на кутиите. При необходимост съдействие за разпределението на тестовете може да получите от БЧК
2.2.съхраняват останалите тестове като резерв в определено от началника на РУО помещение с ограничен достъп, при температура между 4 и 30 градуса С.
2.3.предоставят в МОН всеки петък обобщената от училищата информация по Приложение No 5.
3.Директорите на училищата следва да създадат необходимата организация завъзстановяване на присъствен образователен процес за учениците от 1. до 4. клас в условията на безопасна среда, като:
3.1.предоставят на родителите информация за бързите антигенни тестове за COVID-19, които ще се прилагат в училище, заедно с декларация за съгласие(Приложение No 2)учениците да се тестват два пъти седмично, която родителите да попълнят и представят
в училището в електронен формат или на хартия не по-късно от 12 часа на 08.11.21 г.
Обръщаме внимание, че родителите на учениците със специални образователни потребности декларират (Приложение No 3), че тестването ще се извършва в домашни условия и децата ще посещават училище само след отрицателен резултат от теста. За
последващо включване на ученици в процеса на тестване декларации за съгласие от родителите ще се приемат поне два дни предварително.
Обучителни видеоклипове:

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/244651-mon-demonstrira-kak-shte-se-testvat-nay-malkite-uchenitsi-video

Делта варианта на COVID-19 се предава лесно и бързо дори на открито

Инфекцията от Делта варианта на COVID-19 се предава лесно и бързо дори на открито

До 1 ноември в България общо изследвани от Националния център по заразни и паразитни болести чрез целогенномно секвениране са 2 515 проби на граждани с COVID-19, като при над 95% от тях е установен Делта вариантът.

Делта вариантът на SARS-CoV-2 се характеризира с по-голяма контагиозност (заразност) и вирулентност (тежестта, с която ни разболява), като вирусният товар, който се отделя от заразено лице, е 1 000 пъти повече спрямо други варианти на коронавируса. Това спомага за много по-лесното и бързо предаване на инфекцията, дори и на открито.

За да се предпазим от COVID-19, особено имайки предвид повишената контагиозност на Делта варианта, трябва да продължим да:

  • използваме защитна маска за лице,
  • да спазваме физическа дистанция,
  • да избягваме местата със струпване на много хора и
  • често да проветряваме затворените помещения.

Тези мерки са свързани с начина на предаване на SARS-CoV-2 – вирусът се разпространява от човек на човек по въздушно-капков път (респираторни капчици) и по аерозолен път (аерозоли, които са натоварени с по-малки по размер капки), а в по-редки случаи и по контактен път.

Отделяните от заразения човек капчици, съдържащи вируса, са с различни размери, като по-големите се разпространяват на разстояние до 1,5 – 2 метра от инфектираното лице и не остават за дълго във въздуха, а падат по повърхностите в близост (за секунди или минути). По-малките капки образуват аерозол, който се задържа дълго във въздуха, особено в затворени пространства с лоша вентилация.

Инфектираните лица (дори и преди да са развили каквито и да е симптоми) отделят вируса от дихателните си пътища при дишане, говор, пеене, смях, кашляне, кихане. Заразяването на възприемчивите хора става при директен контакт на лигавицата на носа и устата или очите с натоварените с вирус капки, или при вдишване на инфекциозния аерозол дълбоко в белите дробове. Рискът от заразяване чрез респираторни аерозоли е най-висок в лошо проветрявани затворени помещения, в които има много хора и контактът между тях е продължителен.

Важно е да знаем, че най-ефективната противоепидемична мярка за ограничаване разпространението на COVID-19 остава масовата ваксинация! Ваксините ни предпазват от тежко протичане на заболяването. По света вече са поставени над 7 милиарда дози от ваксините срещу коронавируса.

Въведени ограничения:

Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г.

Какво е „ваксинален пробив“

Случаите на разболяване след завършен имунизационен курс се обозначават с термина “пробив в защитата на ваксината” (breakthrough cases). Появата на пробиви зависи от три основни фактора:

➡️От вируса – пандемичният вирус SARS-CoV-2, продължавайки да циркулира сред човешката популация, мутира до значими за общественото здраве варианти (Алфа, Бета, Гама, Делта и т.н.), които са както по-заразни, така и по-добре адаптирани да избягват имунния отговор.

➡️От приложената ваксина – за да се прояви напълно защитният ефект на ваксините, е нужно време за развитие на протективен имунен отговор. Това става обикновено след около 2 седмици след завършен ваксинационен курс.

➡️От индивидуалния имунен отговор – в човешката популация съществуват здрави хора, които не изграждат достатъчно напрегнат имунитет след ваксиниране. Има и клинично здрави хора, които не изграждат качествен имунен отговор. Продължителният прием на някои медикаменти, като поддържаща терапия при определени заболявания, също може да отслаби развитието на пълноценен имунен отговор

Информация за групите, изложени на повишен риск от тежко боледуване от COVID-19

 

Кои групи са изложени на повишен риск от тежко боледуване от COVID-19? Информация по този въпрос публикува МЗ на официалната си фейсбук страница.

Всички са изложени на риск от заразяване с COVID-19, като при някои групи от населението има по-голям риск от развиване на тежко заболяване:

➡  Хора на 60 и повече години;

➡  Хора със съпътстващи здравословни проблеми, например затлъстяване, хипертония, диабет, сърдечносъдови заболявания, хронични респираторни заболявания или отслабена имунна система.

„Какви са усложненията от COVID-19?“, „Как се разпространява COVID-19?“, „Кой е изложен на риск?“, „Как може да се предотврати COVID-19?“ и още полезна информация можете да намерите на Европейския портал за ваксиниране: https://www.vaccination-info.eu/bg/covid-19/informaciya-za-koronavirus-covid-19

Магдалена

Магдалена-късометражен студентски филм

„Магдалена“ е късометражен филм, проследяващ историята на Магдалена, момиче на 20 години от Белгия, което е продадено като дете на наемен убиец. Филмът разкрива историята на Магдалена, която открива коя е, от къде идва и каква ще стане. Екшън – трилърът разкрива премеждията на младата жена, която трябва да се научи как да живее, след като отнема живот.

Последвайте Магдалена в нейната история изпълнена с предателство, неудобни откровения и напрегнати ситуации.

„Магдалена“  е филмов проект на малък екип от студенти от Бреда, Холандия. Екипът се състои от Бояна Тошева – Продуцент, Куин ван дер Прием – Режисьор, Симона Гардева – Оператор, Лиса Мартенс – Редактор и Лаура Линдърс – Сценарист. Младият екип е изключително развълнуван и обнадежден за реализацията на проекта, който ще влезе в тяхното портфолио и ще им помогне да навлязат във Филмовата индустрия.

Помогнете им като ги последвате в Инстаграм: https://www.instagram.com/magdalenamovie// и ги подкрепете в набирането на средства:   https://gofund.me/22f77302 !

Ето линк към първото рекламно видео : https://www.youtube.com/watch?v=WpBFG9nj-f0

 

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting